KAYNAKLAR


Aksoy, Azmi. Yunanca–Türkçe, Türkçe–Yunanca Sözlük. İstanbul: Alfa Yayınları, 2003.

Allen, Richard Hinckley. Star Names: Their Lore and Meaning. 1899. New York: Dover, 1963.

Ayverdi, İlhan. Asırlar Boyu Tarihî Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 3 c. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2005.

Category: Lists of stars.” http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_stars. 30.01.2007.

Bakich, Michael E. The Cambridge Guide to the Constellations. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca–Türkçe Ansiklopedik Lûgat. 15. baskı. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 1998.

Eren, Hasan. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara: Kendi yayını (Bizim Büro), 1999.

Eyuboğlu, İsmet Zeki. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. 4. basım. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995.

Hayreddin. Hey’et-i Bahriye: Ders Hulâsaları ve Misâl Nümûneleri. İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1925.

Heydari-Malayeri, Muhammad. “An etymological dictionary of astronomy and astrophysics: English-French-Persian.” http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/Intro.html. 11.03.2007.

Kaler, Jim. “Stars and constellations.” http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/ 12.03.2007.

Karatzas, Leonidas ve Faruk Tuncay. Ellino-Turkiko Leksiko: Yunanca-Türkçe Sözlük. Atina: Ekdosis Rodamos, 1994.

Kızılırmak, Abdullah. Gökbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1969.

Kunitzsch, Paul ve Tim Smart. A Dictionary of Modern Star Names. Cambridge, MA: Sky Publishing, 2006.

Le Boeuffle, André. Les Noms Latins d’Astres et de Constellations. Paris : Belles Lettres, 1977.

Merriam–Webster’s Collegiate Dictionary. 10. baskı. Springfield, MA: Merriam-Webster, 1995.

Mutçalı, Serdar. Arapça–Türkçe Sözlük. İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995.

Nişanyan, Sevan. Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü. İstanbul: Adam, 2002.

Odeh, Muhammad. “Arabic star names.” http://www.jas.org.jo/star.html. 30.12.2003.

Ögel, Bahaeddin. Türk Mitolojisi: Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar. 2 c. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.

Özdemir, Hikmet ve Suat Cebeci. Arapça–Türkçe Sözlük. Ankara: Akçağ Genel Yayınları, 1996.

Özel, M. Emin ve Talat Saygaç. Gökyüzünü Tanıyalım. 11. basım. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 2000.

Pakalın, Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 3 c. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983.

Redhouse, James W. A Turkish and English Lexicon. 1890. Beyrut: Librarie du Liban, 1996.

Redhouse Yeni Türkçe–İngilizce Sözlük. 12. basım. İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1991.

Rey, Hans Augusto. The Stars: A New Way to See Them. Boston: Houghton Mifflin, 1980.

Ridpath, Ian. “Star tales: Myths, legends and history of the constellations.” http://www.ianridpath.com/startales/contents.htm. 12.03.2007.

Ridpath, Ian ve Wil Tirion. Stars and Planets Guide. Londra: Collins, 2007.

Sıtkı. Seyrisefainde Müstamel Yıldızlar Atlası. İstanbul: Deniz Matbaası, 1931.

Sinanoğlu, Suat. Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca-Türkçe Sözlük. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1953.

Sky and telescope interactive sky chart.” http://skychart.skytonight.com/observing /skychart/skychart.asp. 17.02.2007.

Staal, Julius D.W. The New Patterns in the Sky: Myths and Legends of the Stars. Blacksburg, VA: McDonald and Woodward, 1988.

Şükûn, Ziya. Farsça-Türkçe Lûgat: Gencinei Güftar Ferhengi Ziya. 3 c. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996.

Thompson, Gary D. “An annotated bibliography of studies of occidental constellations and star names to the classical period.” http://members.optusnet.com.au/~gtosiris. 22.02.2007.

Tietze, Andreas. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı. 1. c. İstanbul: Simurg Kitapçılık, Yayıncılık ve Dağıtım, 2002.

Tsuchiyama, Yukiko ve Ryosuke Naito. “Al thurayya.” http://www4.airnet.ne.jp/mira/ seishu/name/ha/al_thurayya.html. 25.02.2006.

Tuncay, Faruk ve Leonidas Karatzas. Turko – Elliniko Leksiko: Türkçe–Yunanca Sözlük. Atina: Doğu Dil ve Kültürleri Merkezi, 2000.

Unat, Yavuz. “Eski astronomi metinlerinde karşılaşılan astronomi terimlerine ilişkin bir sözlük denemesi.” OTAM: Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 11(2000) : 633-696.

Webb, Edmund James. The Names of the Stars. Londra: Nisbet, 1952.

Whittaker, William. Words (Latin). http://lysy2.archives.nd.edu/cgi-bin/words.exe. 15.02.2007.

Yampolsky, Philip. “The origin of the twenty-eight lunar mansions.” Osiris 9(1950) : 62-93.