KISALTMA VE İŞARETLER


Ar. = Arapça

Bil. = Bilimsel adı

ç. = çoğul

çev. = çeviri yoluyla

esk. = eski

El. = Elinika (Yunanca)

EMısr. = Eski Mısır dili

ETürk. = Eski Türkçe

Fars. = Farsça

Fr. = Fransızca

Lat. = Latince

Grek. = Grekçe (Eski Yunanca)

IAU = Uluslararası Gökbilim Birliği (International Astronomical Union) tarafından tanımlanan ad

İbr. = İbranice

İsp. = İspanyolca

İt. = İtalyanca

Jap. = Japonca

Kıpt. = Kıptîce

kıs. = kısaltılmış adı, IAU kodu

koor. = yaklaşık göksel koordinat (sağaçıklık, yükselim)

Mand. = Mandarin (Çince)

Moğ. = Moğolca

Norv. = Norveççe

Osm. = Osmanlıca

öz. = özel ad

Port. = Portekizce

Rus. = Rusça

Sans. = Sanskrit

Sl. = Slav dilleri

Süm. = Sümerce

Süry. = Süryanice

Ved. = Vedik (Eski Sanskrit)


< = Kökeni.

[... ] = Köken açıklaması.

= Bakınız.

? = Belirsiz ya da şüpheli.

= = Anlamı.

(... ) = Okunuşu.