SEKİZLİK [çev.< esk. Tesmîn]


TESMÎN esk. [Ar. ﺗﺜﻤﻴﻦ (tesmîn) = sekize bölme]

OCTANS IAU [İsp. octans (oktans) = oktant, açı ölçme âleti] ; Kodu: Oct; Genitif: Octantis.Güney gökkutbuna yakın bir takımyıldız, koor. (22, -85). Bu takımyıldız Lacaille tarafından, 1730 yılında oktantı icad eden John Hadley’i anmak üzere tanımlanmıştı. İlk adı Octans Hadleianus (= Hadley’in oktantı) idi, daha sonraları kısaltılarak kullanıldı. Güney gökkutbu bu takımyıldız içinde yer alır ama kutba en yakın yıldız olan Polaris australis (σOct), kuzey kutbundaki Demirkazık gibi parlak bir yıldız değildir.

YILDIZLARI

σOct

Polaris australis