P

TAKIMYILDIZLAR

PERGEL, POMPA, PUPA, PUSULA

PERSE

PAVO, PERSEUS, PHOENIX, PICTOR, PISCES, PISCIS AUSTRINUS, PUPPIS, PYXIS


YILDIZLAR

Parilicium [< Lat. parilia = Pales şöleni] αTauArtçı. Pales, Roma’da koyun sürülerinin tanrısı idi. Yıldıza bu adın verilmesinin nedeni, Roma’nın kuruluş günü olan 21 Nisan günü, akşamın alaca karanlığında gökten kaybolması olarak belirtilmektedir.

Parlak [çev. < Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan] αGruAlnair.

Pâye [Fars. ﭘﺎﻳﻪ (pâye) = derece, basamak] βGemPolluks, Tev’em-i muahhar, Res-i tevem-i muahhar, Pollux.

Peacock [İng. peacock (pîkak) = tavus] αPav Tavusgözü. Bu ad, 1930 yılında İngiliz Hava Kuvvetleri’nin talebi üzerine Kraliyet Notik Almanak Ofisi tarafından TAVUS’un en parlak yıldızını belirtmek üzere verilmişti.

Pegasus IAU [Grek. Πήγασος (Pegasos) = tanrı Zeus’un kanatlı atı] → KANATLI AT.

Pelag [< El. πέλαγος (pelagos) = deniz] σSgr Enki. Sümer gökbiliminde, OĞLAK, KOVA, BALIKLAR, YUNUS ve GÜNEY BALIĞI takımyıldızlarının yer aldığı gök bölgesi “deniz” olarak bilinirdi. Bu ad, o denizden kalmadır.

Pennae caudalis [< Lat. penna = tüy + cauda (kauda) = kuyruk] π2Cyg.

Peregrini [< Lat. peregrini = yabancı] μVel.

Peren esk. [Fars. ﭘﺮﻥ (peren)] → Ülker.

Persian [İng. persian (pörjın) = acem] αInd. Cizvit misyonerlerinin koymuş oldukları bir addır.

Pervîn esk. [Fars. ﭘﺮﻭﻳﻦ (pervîn)] → Ülker

Phacd [< Ar. ﻓﻘﺤﻪ (fakha) = uyluk] γUMa Ayıuyluğu.

Phact [< Ar. ﻓﺎﺧﺘﻪ (fâhte) = üveyik] αCol Nuhkuşu.

Phad Phacd.

Phaet Phact.

Phecda Phacd.

Phegda Phacd.

Pherasauval [< Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at + ﺍﻭﻝ (evvel) = birinci] δEqu.

Pherkab Pherkad.

Pherkad Pherkad major.

Pherkad major [< Ar. ﻓﺮﻗﺪ (ferkad) = ceylan yavrusu + Lat. major = daha büyük] γUMi Gizliceylan.

Pherkad minor [< Ar. ﻓﺮﻗﺪ (ferkad) = ceylan yavrusu + Lat. minor = küçük] 11UMi.

Phicares [<Grek. φικαρις (fikaris) = ateş söndüren] εCep. Bu ad, Finikelilerin KRAL takımyıldızına vermiş oldukları bir addı.

Phoenice [Lat. Phoenicia (foenikya) = Finike, Suriye’nin kıyı bölgesi] αUMi Demirkazık.

Phycea [< El. φυκεα (fikea) = yosun gibi] δCet. Yıldızın görülen renginden kaynaklanan bir addır → Phycochroma.

Phycochroma [< El. φύκι (fiki) = yosun + χρώμα (hroma) = renk] δCet.

Piscis meridiana [Lat. piscis (piskis) = balık + meridiana = güneydeki] αPsA Balıkağzı.

Pish pai [< Fars. ﭘﻴﺶ (pîş) = ön taraf + ﭘﺎ (pâ) = ayak] μGem.

Pişt esk. [Fars. ﭘﺸﺖ (püşt) = sırt] αUMa Sırt.

Pleiades [< Grek. Πληϊάδης (pliiadis) = Atlas’ın yedi kızı] → Ülker.

Pleione [< Grek. öz. Πληϊόνη (Pliioni) = Atlas’ın yedi kızından biri, denizci] 28Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Pleura [< El. πλευρά (plevra) = yan taraf] νHya.

Polaris [Lat. polaris < polus = kutup] αUMi Demirkazık. Bu ad, yıldıza günümüzde kuzey kutbuna en yakın yıldız olduğu için verilmiştir.

Polaris australis [Lat. polaris < polus = kutup + australis = güneydeki] σOct. Güney kutbuna en yakın yıldız olduğu için bu adı almıştır.

Polis [< Lat. polis = uç] μSgr. Bu ad yayın ucu anlamındadır.

PolluksPollux.

Pollux [Lat. < Grek. Πολυδευκής (Polideikis) = Leda’nın ikizlerinden biri] βGem Pâye, İKİZLER.

Polyarnaya [< Rus. поляк (polyak) = kutup] αUMiDemirkazık.

Porrima [Lat. Porrima = doğum ve kehânet tanrıçası] γVir.

Preacipua [Lat. praecipua (praykipua) = özel] 46LMi. Parlaklığından dolayı, takımyıldızın özel yıldızı anlamındadır.

Praepes [Lat. praepes (praypes) = öne doğru uçan] ηGem.

Praesepe [Lat. praesepe (praysepe) = kovan, beşik] → Arıkovanı.

Prijipati [< Sans. prajāpati = Veda’da yaratılış tanrısı] δAur.

Primus hyadum [Lat. primus = birinci + hyades < Grek. Ύάδες (İades) = Hercules’in yedi kızı, yağmur getirenler] γTau. Öküz yıldız kümesinin birinci yıldızı anlamındadır.

Procyon [Lat. procyon (proküon) < Grek. προ (pro) = önde, önce + κύων (kion) = köpek] αCMi Öncü. Yıldıza bu ad, iki köpekten (Akyıldız ve Öncü) önde geleni (önce doğanı) olduğu için verilmiştir.

Propus [< Grek. πρόπους (propus) = öndeki ayak] ηGem, ιGem ve 1Gem.

Protrigetrix [< Grek. προτρυγετής (protrugetis) = meyve koparan haberci] εVir.

Protrygetor Protrigetrix.

Provindemiator [Lat. pro = önünde + vindemiator = üzüm toplayan] εVir.

Proxima centauri [Lat. proxima (proksima) = en yakındaki + centauri (kentauri) = erboğanın] α1Cen Sağayak. Yıldız bu adı dünyaya en yakın olan tek yıldız olmasından almaktadır.

Pulcherrima [Lat. pulcherrima (pulkerrima) = güzel, yakışıklı] εBoo. Teleskopla bakıldığında yıldızın gösterdiği çift renklilikten kaynaklanan yeni bir addır.