D

TAKIMYILDIZLAR

DÜRBÜN

DECÂCE, DELFÎN, DELV, DÜBB-İ ASGAR, DÜBB-İ EKBER, DÜCÂCE, DÜ-PEYKER

DELPHINUS, DORADO


YILDIZLAR

Dabih [< Ar. ﺫﺍﺑﺢ (zâbih) = kurban kesen] βCap. Adını ayın yirmi ikinci konağından almaktadır → Sad-üz-zâbih.

Dağlama [çev. < Ar. ﻫﻨﻌﻪ (hen’a) = develere vurulan bir dağ] γGemElhent, Alhena, Almeisan.

Deberân esk. [Ar. ﺩﺑﺮﺍﻥ (deberân) = izleyen] Ayın dördüncü konağıdır → Artçı.

Decapoda [< El. δέκα (deka) = on + πόδι (podi) = ayak] ι1Cnc.

Decrux [Lat. de = δ + crux (kruks) = haç] δCru.

Deli [< İbr. דלי (dali) = kova] ηAqr.

Deltotron [< El. δέλτα (delta) = Δ, Elinika abecesinin dördüncü harfi, + τρων (-tron) = âlet eki] βTri. Harfin biçiminin üçgen olmasından kaynaklanan bir addır.

Deltotum Deltotron.

Demirkazık [< ETurk. temir = demir + kazguk = kazık] αUMiKutupyıldızı, Mismâr-ı âhenîn, Dünbal, Zaneb, Polaris, Alruccabah, Cynosura, Phoenice, Tramontana, Navigatoria, Yilduz, Mismar, Polyarnaya. KÜÇÜK AYI’nın yıldızlarından en parlağı olan Demirkazık, zamanımızda kuzey kutbuna en yakın olan yıldızdır. Bundan dolayı, çevresinde göğün döndüğü kazık olarak algılanmıştır. Kuzey kutbunu gösterdiğinden, yüzyıllar boyunca denizciler tarafından yol gösterici olarak kullanılagelmiştir.

Deneb [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk] αCyg Kuğukuyruğu.

Denebakrab [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] μSco.

Deneb alased [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] βLeo Aslankuyruğu.

Deneb aleet Deneb alased.

Deneb algedi Deneb algiedi.

Deneb algenubi [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] ηCet.

Deneb algiedi [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] δCap.

Deneb alukab australis [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal + Lat. australis = güneydeki] ζAql.

Deneb alukab borealis [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal + Lat. borealis = kuzeydeki] εAql.

Deneb dulfim [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + Osm. ﺩﻟﻔﻴﻦ (delfin) = yunus < Grek. δελφίν (delfin) = yunus] εDel Yunuskuyruğu.

Deneb elokabDeneb alukab australis.

Deneb kaitos [Lat. < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina] βCet Yüzgeç.

Deneb kaitos shemali [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) = balina + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] ιCet.

Denebokab Deneb alukab borealis.

Denebola [< Lat. denebola < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] βLeo Aslankuyruğu.

DenebolaDenebola.

Deneb-ül-delfinî esk.[< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + Osm. ﺩﻟﻔﻴﻦ (delfin) = yunus < Grek. δελφίν (delfin) = yunus] εDelYunuskuyruğu.

DenepDeneb.

Dhalim [< Ar. ﻇﻠﻴﻢ (zalîm) = erkek devekuşu] βEri. IRMAK'tan su içen devekuşu anlamında bir addır.

Dhanab alshuja [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan] γHya.

Dheneb Deneb algenubi.

Dhira alakrab [< Ar. ﺫﺭﺍﻉ (zirâ’) = önkol, pençe + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] τLib.

Dıl-i mütekaddim-i kıtas esk. [Ar. ﺿﻠﻊ (dıl’) = kaburga + ﻣﺘﻘﺪﻡ (mütekaddim) = öndeki + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) = balina] θCet.

Dıl-i tâlî-i kıtas esk. [Ar. ﺿﻠﻊ (dıl’) = kaburga + ﺗﺎﻟﻰ (tâlî) = sonraki + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) = balina] ζCet.

Dıl-i tinnîn-i mütekaddim esk. [Ar. ﺿﻠﻊ (dıl’) = kaburga + ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha + ﻣﺘﻘﺪﻡ (mütekaddim) = öndeki] δDra.

Diadem [Lat. diadem = taç < El. διαδημα (diadima) = kral tacı] αCom.

Difda alauwel [< Ar. ﺿﻔﺪﻉ (dıfda’) = kurbağa + ﺍﻭﻝ (evvel) = birinci] αPsA Balıkağzı. Yerli Arapların bu yıldız için kullanmış olduğuﺿﻔﺪﻉ ﺍﻟﺎﻭﻝ (dıfda’-ül-evvel = birinci kurbağa) adından gelmektedir.

Diphda [Lat. < Ar. ﺿﻔﺪﻉ (dıfda’) = kurbağa] βCet Yüzgeç. Yerli Arapların bu yıldız için kullanmış olduğu ﺿﻔﺪﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (dıfda’-üs-sâni = ikinci kurbağa) adından gelmektedir.

Diptera [< El. δι (di) = iki + φτερό (ftero) = kanat] βMus.

Dirsek [çev. < Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek] αPerMirfak-ı süreyyâ, Mirfak, Marfak, Algenib, Alcheb. Eski Süreyyâ yıldız kümesinin dirseğine düşen konumda olduğu için bu adı almıştır → Süreyyâ.

Diz [çev. < Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz ] δCasRükbe-i zât-ül-kürsî, Rükbet-ül-kürsî, Ruchbah, Rukbah, Ksora.

Dizçöken [çev. < Ar. ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] δHerMenkeb-ül-câsî-ül-yesâr, Sarin.

Dizi [çev. < Ar. ﻧﻆﺎﻢ (nizâm) = dizi, sıra] εOriNâzım-ı sânî, İncidizisi, Alnilam, Alnihan, Alnitam.

Dizibaşı [çev. < Ar. ﻧﺎﻇﻢ (nâzım) = düzenleyen + ﺍﻭﻝ (evvel) = ilk] δOriNâzım-ı evvel, İncidizisi, Mintaka, Mentaka.

Dizisonu [çev. < Ar. ﻧﺎﻇﻢ (nâzım) = düzenleyen + ﺛﺎﻟﺚ (sâlis) = üçüncü] ζOriNâzım-ı sâlis, Alnitak, Alnitah, İnci dizisi.

Dnoces [< İng. second (sekınd) = ikinci] ιUMa. Bu ad İngilizce "second" sözcüğünün tersten yazımıdır. Apollo I yangınında ölen astronotlarından Edward H. White, II (ikinci)’yi anmak üzere çağımızda konulmuştur.

Dorsum [Lat. dorsum = sırt] θCap.

Drus [El. δρυς (drus) = meşe] χCar. Bu ad, Halley’nin İngiltere kralı İkinci Charles’a vatanperver bir jest olarak tanımladığı Robur Carolinum (= Charles’ın meşesi) adlı, fakat sonraları benimsenmemiş bir takımyıldızdan kaynaklanmaktadır.

Dschubba [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın] δSco.

Dubb Dubhe.

Dubh Dubhe.

Dubhe esk. [< Lat. dubhe < Ar. ﺩﺏ (dübb) = ayı] αUMa Sırt.

Dubhe Dubhe.

Duhr [< Ar. ﻇﻬﺮ (zahr) = sırt] δLeo Aslansırtı.

Durgunsu [çev. < Lat. miaplacidus (miaplakidus) < Ar. ﻣﻴﺎﻩ (miyâh) = sular + Lat. placidus = durgun] βCarSefine-i nûh, Miaplacidus.

Durre menthor [< Ar. ﺩﺭ (dürr) = inci + ﻣﻨﺜﻮﺭ (mensûr) = saçılmış] τCet Tawk meksura.

Dübbe esk. [< Ar. ﺩﺏ (dübb) = ayı] αUMa Sırt.

Dü-birâderân esk. [Fars. ﺩﻭ (dü) = iki + ﺑﺮﺍﺩﺭ (birâder) = erkek kardeş + ﺁﻥ (-ân) = çoğul eki]İkikardeş.

Dünbâl esk. [Fars. ﺩﻭﻧﺒﺎﻝ (dünbâl) = kuyruk] αUMi Demirkazık. KÜÇÜK AYI’nın kuyruğunun ucundaki yıldız olduğundan bu ad kullanılmıştır.

Dziban [< Ar. ﺫﺅﺑﺎﻥ (zu’bân) = kurtlar] ψDraAdib.