TAY [çev.< esk. FERES-İ ASGAR]


FERES-İ ASGAR [Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at + ﺍﺻﻐﺮ (asgar) = küçük]

FERES-İ EVVEL [Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at + ﺍﻭﻝ (evvel) = birinci]

KIT’A-TÜL-FERES esk. [Ar. ﻗﻄﻌﻪ (kıt’a) = parça + ﻓﺮﺱ (feres) = at]

EQUULEUS IAU [< Lat. eculeus (ekuleus) = tay] ; Kodu: Equ; Genitif: Equulei.Gökeşleğinin kuzeyinde bir takımyıldız, koor. (2130, 10). Bu takımyıldızın KANATLI AT’ın tayı olduğu ve dolayısıyla onun yanında bulunduğu düşünülegelmiştir.

FERES-İ EVVEL adı, takımyıldıza KANATLI AT’tan önce doğduğu için verilmiştir.

KIT’AT-ÜL-FERES adı ise, Arap gökbilimcilerin, takımyıldızın KANATLI AT’ın bir parçası olduğu yönündeki düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

YILDIZLARI

αEqu

Kitalpha

δEqu

Pherasauval