K

TAKIMYILDIZLAR

KALKAN, KAHRAMAN, KANATLI AT, KARGA, KARTAL, KARİNA, KERTENKELE, KILIÇ BALIĞI, KIZILDERİLİ, KOÇ, KOVA, KRAL, KRALİÇE, KUĞU, KUMPAS, KUPA, KURT, KUZEY HAÇI, KOLTUK, KUZEY TACI, KÜÇÜK ASLAN, KÜÇÜK AYI, KÜÇÜK KÖPEK, KÜÇÜK SUYILANI

KANTORİS, KANTURES, KARAKUŞ, KÂSE-İ DERVÎŞÂN, KÂSE-İ ŞİKESTE, KAVİS, KAYTUS, KEBŞ, KEJDÜM-İ FELEK, KELB-İ MÜTEKADDİM, KELB-ÜL-ASGAR, KELB-ÜL-EKBER, KERKES-İ FELEK, KE’S, KEŞEF, KEYFÂVUS, KITAS, KIT’AT-ÜL-FERES, KÎSÛ-İ BERENİSÎ, KOZI, KÖNEK, KUÇIK, KUYRUKLU

Kahraman ailesi Kuzey gökkürede yer alan ve Grek esâtîrindeki bazı efsaneler ile birbirleri ile ilişkili takımyıldızların (KOLTUK, KRAL, ZİNCİRLİ PRENSES, KAHRAMAN, BALİNA, KANATLI AT, ARABACI, KERTENKELE, ÜÇGEN) oluşturduğu takımyıldız ailesi.


YILDIZLAR

Kabdhilinan [< Ar. ﻗﺎﺏ (kâ’b) = aşık kemiği + ﺫﻯ (zî-) = sahip + ﻋﻨﺎﻥ (inân) = dizgin] ιAur.

Kabelaced Kalbelaced.

Kabkent prima [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at + Lat. prima = birinci] μCen.

Kabkent secunda [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at + Lat. secunda = ikinci] νCen.

Kabkent tertia [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at + Lat. tertia = üçüncü] φCen.

Kadınsavaşçı [çev. < Lat. bellatrix (bellatriks) = kadın savaşçı] γOriAyser, Amazon yıldızı, Menkeb-i yesâr-ı cevzâ, Bellatrik, Bellatrix.

Kae uh [Mand. 蓋屋 (gai wu) = çatı] οAqr.

Kaffa [?< Ar. ﻛﻒ (keff) = taban, ayağın altı] δUMa Sokum. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Kaffaljidhmah [< Ar. ﻛﻒ (keff) = avuç, eliçi + ﺟﺰﻣﻪ (cizme) = kesik] γCet. Bu ad, BALİNA’nın başında ve boynunda yer alan altı yıldızdan oluşan ve kesik bir el biçimindeki eski bir Arap yıldız kümesinin adından kaynaklanmıştır → Süreyyâ.

Kaffaljidm Kaffaljidmah.

Kafza-i evvel esk. [Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış + ﺍﻭﻝ (evvel) = ilk] BÜYÜK AYI takımyıldızının Alula borealis (νUMa) ve Alula australis (ξUMa) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Kafza-i sâlise esk. [Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış + ﺛﺎﻟﺘﻪ (sâlise) = üçüncü] BÜYÜK AYI takımyıldızının Talitha (ιUMa) ve Talitha australis (κUMa) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Kafza-i sânîye esk. [Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış + ﺛﺎﻧﻴﻪ (sâniye) = ikinci] BÜYÜK AYI takımyıldızının Fahz-i dübb-i ekber (λUMa) ve Tania australis (μUMa) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Kâhingân esk. [Fars. ﻛﺎﻫﻨﻜﺎﻥ (kâhingân) = kâhinler] → Samanyolu.

Kaide-t-ül-bâtıye esk. [Ar. ﻗﺎﻋﺪﻩ (kaide) = taban + ﺑﺎﻃﻴﻪ (bâtıye) = içki sürahisi] αCrt.

Kait esk. [Ar. ﻗﺎﺋﺪ (kaid) = yedekte çeken] ηUMa Önder.

Kaitain [< Rum. γαϊτάνι (gaitani) = kaytan] αPsc.

Kajam [< Lat. caiam (kayam) = sopa] ωHer. Bu ad, HERKÜL’ün sağ elinde tuttuğu sopadan esinlenmiştir.

Kakkab [< Ar. ﻛﻮﻛﺐ (kevkeb) = yıldız] αLup. Yıldızın bu adının eskiden Fırat vadisinde, boynuzlu boğanın solundaki yıldız anlamındaki “Kakkab Su-gub Gud-elim” adından kaynaklandığı sanılmaktadır.

Kalb [< Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek] αLeoAslanyüreği.

Kalb alaqrab [< Ar. → Kalb-ül-akreb] αSco Akrepyüreği.

Kalb alrai [< Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﺭﺍﻋﻰ (râî) = çoban] ρCep.

Kalbelaced [< Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] αLeo Aslanyüreği.

Kalbelaphard [< Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnız] αHya Yalnız.

Kalb-ül-akreb esk. [Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] αSco Akrepyüreği. Ayın on sekizinci konağıdır.

Kalb-ül-esed esk. [Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] αLeo Aslanyüreği.

KanapusCanopus.

Kanat [çev. < Ar. ﺟﻨﺎﺡ (cenâh) = kanat] γCrvCenâh-ül-gurâb-ül-eymen, Gienah gurab, Gienah.

Kaou pih [?] ζDra.

KapellaCapella.

Karakulak [çev. < Ar. ﻋﻨﺎﻕ ﺍﻻﺭﺽ (anak-ül-arz) = karakulak, Bil. Caracal Melanotis] γ1AndAlmaç, Anak, Elmak, Recül-ül-müselsele, Almach, Alamak, Almaak, Alanz . Yıldızın adı, yerli Arapların yıldıza vermiş oldukları addan kaynaklanmaktadır ve bu ad daha sonra Uluğ Bey’in Zic-i Sultanî’si ile El Tizini’nin katalogunda yer almıştır.

Kargabeta [çev.< Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga + El. β(beta) = B harfi] βCrvBeta gurâb, Gurap, Ricl-ül-gurâb, Kraz, Tso hea.

Kargagagası [çev. < Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] αCrvMinkar-ül-gurâb, Alchiba, Alminliar algurab.

Karnothamizbeach [< İbr. קרנות המזבח (karnot hamizbeach) = sunağın boynuzları] βAra.

Karn-üs-sevr-ül-cenûbî esk. [Ar. ﻗﺮﻥ (karn) = boynuz + ﺛﻮﺭ (sevr) = boğa + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] εTau.

Karn-üs-sevr-üş-şimâlî esk. [Ar. ﻗﺮﻥ (karn) = boynuz + ﺛﻮﺭ (sevr) = boğa + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] υTau.

Kartalboynu [çev. < Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal] βAqlUnk-ül-ukab, Alschain, Alshain.

Kastor Castor.

Kastra Castra.

Kaus australis [Lat. < Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay + Lat. australis = güneydeki] εSgr Yaygüneyi.

Kaus borealis [Lat. < Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay + Lat. borealis = kuzeydeki] λSgr.

Kaus media Kaus medius.

Kaus medius [Lat. < Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay + Lat. medius = ortadaki] δSgr.

Kaus meridionalis [Lat. < Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay + Lat. meridionalis = güneydeki] δSgr. Güneydeki anlamına gelen bu adın, yıldıza, kuzeyden güneye doğru Kaus borealis (λSgr), Kaus media (δSgr) ve Yaygüneyi (εSgr) dizisinin ortasında olmasına rağmen yanlış olarak verildiği anlaşılmaktadır.

Kavis [< Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay] Anunitum (τPsc), υPsc ve φPsc yıldızlarının oluşturduğu, yay biçimindeki yıldız kümesi.

Kebash [< Ar. ﻛﺒﺎﺵ (kibâş) = koçlar] λGem.

Keçi [çev. < Lat. capella = dişi keçi] αAurKapella, Ayyûk-i yüsrâ, Ayyuk, Uyuk, Ayine, Rakîb-üs-süreyyâ, Capella, Alhajoth.

Keçiyönü [çev. < Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = taraf, yön + ﻋﻴﻮﻖ (ayyûk) = keçi] ζTauMenkeb-i ayyuk, Alheka, Tien kwan, Tien kuan.

Kefe-i cenûbî esk. [Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] αLib Güneykefe.

Kefe-i şimâlî esk. [Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeysel] βLib Kuzeykefe.

Keff-i müselsele esk. [Ar. ﻛﻒ (keff) = avuç, eliçi + ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ (müselsele) = ZİNCİRLİ PRENSES] κAnd.

Keff-ül-hadîb esk. [Ar. ﻛﻒ (keff) = avuç, eliçi + ﺧﻀﻴﺐ (hadîb) = boyalı] βCasKınalıel. Bu ad KRALİÇE’nin kınalı avuciçinden esinlenme ile verilmiştir → Süreyyâ.

Kehkeşan esk. [Fars. ﻛﻪ (keh) = saman + ﻛﺸﺎﻥ (keşân) = çekenler] → Samanyolu.

Keid [< Ar. ﻗﻴﺾ (kayz) = yumurta kabuğu] ο2Eri. Bu ad, devekuşu yuvasındaki yumurta kabuğu anlamında verilmiştir → Azha.

Kekouan [Mand. 騎官 (ki guan) = süvari subayı] βLup.

Ke kwan [Mand. 騎官 (ki guan) = süvari subayı] κCen.

Kelb alrai [< Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﺭﺍﻋﻰ (râî) = çoban] βOphCelbalrai.

Kelbeyn esk. [Ar. ﻛﻠﺒﻴﻦ (kelbeyn) = iki köpek] KÜÇÜK KÖPEK ve BÜYÜK KÖPEK takımyıldızlarına verilen ortak bir ad.

Kelb-ül-cebbâr esk. [Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = AVCI] αCMi.

Kelb-ür-râî esk. [Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﺭﺍﻋﻰ (râî) = çoban] ρCep ve βOph.

Kerb [< Ar. ﻗﺮﺍﺏ (karab) = su kabı] τPeg.

Ketu [Ved. ketu = ay yörüngesinin ikinci düğümü] κDra Giauzar.

Keun nan mun [Mand. 軍南門 (jun nan men) = kampın güney kapısı] χAnd. Bu ad, Çinlilerin bu bölgede, iki arabanın okları biçiminde tasarladıkları ve φAnd, Adhil (ξAnd), ωAnd ile Keun nan mun (χAnd) yıldızlarından oluşan ufak bir yıldız kümesinden kaynaklanmaktadır.

kevkeb esk. [Ar. ﻛﻮﻛﺐ (kevkeb)] → yıldız.

Kevâkib-i firk esk. [Ar. ﻛﻮﺍﻛﺐ (kevâkib) = yıldızlar + ﻓﺮﻕ (firk) = koyun sürüsü] KRAL takımyıldızında Alderamin (αCep), Alfirk (βCep), Alrediph (δCep) ve Alagemim (ηCep) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Khad posterior [< Ar. ﺧﺪ (hadd) = yanak + Lat. posterior = arkadaki] φ2Ori.

Khad prior [< Ar. ﺧﺪ (hadd) = yanak + Lat. prior = öndeki] φ1Ori.

Khaemhet [< EMısr. kha’emhet = firavun Amhotep’in yazmanı] μLep.

Khambalia [?< Kıpt. khambalia = eğri pençeli] λVir.

Kınalıel [çev. < Ar. ﻛﻒ (keff) = avuç, eliçi + ﺧﻀﻴﺐ (hadîb) = boyalı] βCasKeff-ül-hadîb, Caph.

Kısrak [çev. < Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at] αAndMenzil-ül-muahhar, Sürre-i feres, Alpheratz, Sirrah. Yıldızın bu adı, eskiden KANATLI AT takımyıldızında yer almış olmasından kaynaklanmaktadır → Sürre-i feres.

Kış üçgeni Akyıldız (αCMa), Sağomuz (αOri) ve Öncü (αCMi) yıldızlarının gökkürede oluşturduğu, üçgen biçimindeki yıldız kümesi.

Kış W’si Kış üçgeni ile Ayak (βOri) ve Artçı (αTau) yıldızlarının gökkürede oluşturduğu, W harfine benzer yıldız kümesi.

Kiffa australis [< Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + Lat. australis = güneydeki] αLib Güneykefe.

Kiffa borealis [< Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + Lat. borealis = kuzeydeki] βLib Kuzeykefe.

Kin yu [Mand. 金魚 (jinyu) = japon balığı] εDra.

Kitalpha [< Ar. ﻗﻄﻌﻪ (kıt’a) = parça + ﻓﺮﺱ (feres) = at] αEquKIT’AT-ÜL-FERES.

Kochab [< Ar. ﻛﻮﻛﺐ (kevkeb) = yıldız] βUMi Yavruceylan. M.Ö. ikinci yüzyılda kuzey kutbuna Demirkazık’tan daha yakın olduğu ve eski Greklerin bu yıldızı πόλος (polos = kutup) olarak tanıdıkları için, yıldıza bu adın verilmiş olduğu sanılıyor.

Kokab Kochab.

konak Ayın, yörüngesi üzerinde her gün önünden geçtiği yıldız kümelerinden her biri.

Koo she [< Mand. 弧矢 (ku şe) = ok ve yay] δVel.

Korban [< İbr. קרבן (korban) = kurban] ζAra.

Kornephoros [< Grek. κορυνηφόρος (koruniforos) = sopa taşıyan] βHerMeç.

Köpekyıldızı αCMa Akyıldız. Bu ad yıldıza BÜYÜK KÖPEK takımyıldızının en parlak yıldızı olduğu için verilmiştir.

Kraz [?< Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] βCrvKargabeta. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Ksora [?< Lat. sura = baldır] δCas Diz. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Kuğugagası [çev. < Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] β1CygMinkar-üd-dücâce, Albireo.

Kuğukanadı [çev. < Ar. ﺟﻨﺎﺡ (cenâh) = kanat + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] εCygCenah-üd-dücâce, Gienah, Giennah.

Kuğukuyruğu [çev. < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] αCygDenep, Zeneb-üd-dücâce, Deneb, Arided, Aridif, Arrioph, Gallina.

Kullat nunu [?] ηPsc. Bu adın, balıkları bağlayan kaytan anlamındaki bir Babil adından kaynaklandığı sanılmaktadır → Kaitain.

Kuma [?< Lat. coma = saç] ν2Dra. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Kurhah [< Ar. ﻗﺮﺣﻪ (karha) = yara, çıban] ξCep.

Kuşak [çev. < Ar. ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) = kuşak, peştemal] βAndMiraç, Mirrak, Menzil-ür-reşâ, Cenb-ül-müselsele, Mirach.

Kutbun bekçileri Yavruceylan (βUMi) ve Gizliceylan (γUMi) yıldızlarına verilen ad. Bu ad yıldızlara her gece kutbun etrafına duvar gibi birer daire çizdikleri için verilmiştir → İkikardeş.

Kutupyıldızı [Ar. ﻗﻄﺐ (kutb) = eksen] αUMi Demirkazık. Bu ad, yıldıza günümüzde kuzey kutbuna en yakın yıldız olduğu için verilmiştir.

Kuyruk [çev. < Ar. ﺍﻟﻴﻪ (alya) = koyun kuyruğu] εUMaElyus, Elyus-ül-cevs, Alioth, Aliath.

Kuzeykefe [çev. < Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeysel] βLibKefe-i şimâlî, Zubenelschamali, Kiffa borealis, Zubenesch.

Kuzey yıldızı Demirkazık.

Kuzu [çev. < Ar. ﺣﻤﻞ (hamel) = kuzu] αAriHamel, Ahir-üş-şerateyn, Nâtıh, Hamal.

Küçük kepçe KÜÇÜK AYI takımyıldızın yedi parlak yıldızından, Demirkazık (αUMi), Yildun (δUMi), Cevn (εUMi), Alifa alfarkadain (ζUMi), Anwar alfarkadain (ηUMi), Gizliceylan (γUMi) ve Yavruceylan (βUMi) yıldızlarından oluşan kepçe biçimindeki yıldız kümesi.

Kürsî esk. [Ar. ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht] αCas.

Kürsî-ül-cevzâ esk. [Ar. ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht, kürsü + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = AVCI takımyıldızı] TAVŞAN takımyıldızında yer alan Beden-ül-erneb (αLep), Batın-i erneb (βLep), γLep ve δLep yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. AVCI’nın ayaklarının altındaki kürsü anlamındadır.

Kürsî-ül-cevzâ-ül-mukaddeme esk. [Ar. ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht, kürsü + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = AVCI takımyıldızı + ﻣﻘﺪﻣﻪ (mukaddeme) = öndeki] IRMAK takımyıldızında yer alan Cursa (βEri), λEri ve φEri yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. AVCI’nın ayaklarının önündeki kürsü anlamındadır.