GÜNEY BALIĞI [çev. < esk. hût-ül-cenûbî]


HÛT-ÜL-CENÛBÎ esk. [Ar. ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki]

PISCIS AUSTRINUS IAU [Lat. piscis (piskis) = balık + austrinus = güneydeki]; Kodu: PsA; Genitif: Piscis austrini.


Güney gökkürede bir takımyıldız, koor. (2230, -30). GÜNEY BALIĞI’nın ağzı, KOVA takımyıldızındaki kovadan dökülen suyu içiyormuş gibi görünür. Efsanelere göre bu balık, çeşitli tufanlar sırasında suyu içerek dünyayı felâketten kurtarmıştır → KOVA.

YILDIZLARI

αPsA

Balıkağzı, Fem-ül-hût, Fem-i cenûbî, Fomalhaut, Piscis meridiana, Difda alauwel, Os piscis notii, Os piscis meridionalis

κPsA

Zeneb-ül-hût-ül-cenûbî