F

TAKIMYILDIZLAR

FÂRİS, FEHD, FEKKE-İ ŞİMÂLÎ, FERES-İ ASGAR,FERES-İ ÂZAM, FERES-İ EKBER, FERES-İ EVVEL, FERES-İ SÂNÎ, FE’S

FORNAX


YILDIZLAR

Facies [Lat. facies (fakies) = yüz] ν1Sgr Okçugözü.

Fâhte-i nûh esk. [Ar. ﻓﺎﺧﺘﻪ (fâhte) = üveyik + ﻧﻮﺡ (nûh) = Nûh peygamber] αCol Nuhkuşu.

Fahz-i berşaves esk. [Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk + Fars. ﺑﺮﺷﺎﻭﺵ (Berşaveş) = Perseus, ATLI] εPer.

Fahz-i dübb-i ekber esk. [Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk + ﺩﺏ (dübb) = ayı + ﺍﻛﺒﺮ (ekber) = daha büyük] λUMa.

Fahz-i yüsrâ-i dübb esk. [Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk + ﻳﺴﺮﻯ (yüsrâ) = sol + ﺩﺏ (dübb) = ayı] γUMa Ayıuyluğu.

Fahz-i zat-ül kürsî esk. [Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk + ﺫﺍﺕ (zât) = sahibe + ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht] γCas Uyluk.

Fakha esk. [Ar. ﻓﻘﺤﻪ (fakha) = uyluk] γUMa Ayıuyluğu.

Falx italica [Lat. falx (falks) = orak + italica = İtalyan] 38Boo.

Fâritân esk. [Ar. ﻓﺎﺭﻁﺎﻥ (fâritân) = önde gidenler] BÜYÜK AYI takımyıldızının υUMa ve 23UMa yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Büyükkepçe’nin önünden giden yıldızlar anlamındadır Büyükkepçe.

Fem-i cenûbî esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneyli] αPsA Balıkağzı.

Fem-i esed esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] → Tarf.

Fem-i feres esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﻓﺮﺱ (feres) = at] εPegBurun.

Fem-i semeke esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺳﻤﻜﻪ (semeke) = balıklar] βPsc.

Fem-i semeke-ül-tâliye esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺳﻤﻜﻪ (semeke) = balıklar + ﺗﺎﻟﻴﻪ (tâliye) = ikincil] σPsc.

Fem-i tinîn esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] μDra.

Fem-ül-hût esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık] αPsA Balıkağzı.

Fem-ül-kaytus esk. [Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina] αCet Gaga.

Fenîk esk. [Ar. ﻓﺎﻧﻴﻚ (fanîk) = damızlık büyük deve] αTauArtçı.

Ferd-üş-şücâ esk. [Ar. ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnız + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ’) = yılan] αHya Yalnız.

Feres-ül-âzam esk. [Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at + ﺍﻋﻈﻢ (a’zam) = büyük] αPeg Binek.

Ferg-i evvel esk. [Ar. ﻓﺮﻍ (ferg) = kova ağzı + ﺍﻭﻝ (evvel) = ilk] KANATLI AT takımyıldızının Binek (αPeg) ve İncik (βPeg) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. Ayın yirmi altıncı konağıdır.

Ferg-i sânî esk. [Ar. ﻓﺮﻍ (ferg) = kova ağzı + ﺛﺎﻧﻰ (sânî) = ikinci] KANATLI AT takımyıldızının Atyanı (γPeg) yıldızı ile ZİNCİRLİ PRENSES takımyıldızının νAnd yıldızının oluşturduğu yıldız kümesi. Ayın yirmi yedinci konağıdır.

Ferkad esk. [Ar. ﻓﺮﻗﺪ (ferkad) = ceylan yavrusu] βUMi ve γUMi.

Ferkadeyn esk. [Ar. ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] → İkikardeş.

Fidicula [Lat. fidicula (fidikula) = küçük lir] αLyr Çullanan.

Fidis [Lat. fidis = telli saz] αLyr Çullanan.

Fieht [< Ar. ﻓﻘﺤﻪ (fakha) = uyluk] ζOph.

Firk esk. [Ar. ﻓﺮﻕ (firk) = koyun sürüsü] βCep.

Fom [< Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız] εPeg Burun.

Fomalhaut [Lat. < Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık] αPsA Balıkağzı.

Fornacis [Lat. fornacis (fornakis) = ocağın] αFor.

Fum alfaras [< Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﻓﺮﺱ (feres) = at] εPeg Burun.

Fum alsamakah [< Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺳﻤﻜﻪ (semeke) = balıklar] βPsc.

Furi esk. → Furud.

Furud [ç. < Ar. ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnızlar] ζCMa. Yerli Arapların yıldıza bu adı, Wezen (δCMa) civarındaki kalabalığa göre yalnız kalmış olarak gördükleri için verdikleri sanılmaktadır.