Z

TAKIMYILDIZLAR

ZİNCİRLİ PRENSES, ZÜRAFA

ZÂT-ÜL-KÜRSÎ


YILDIZLAR

Zadok [< İbr. צדוק (tzadok) = Yuda’da yaşamış bir papaz] γAra.

Zahr-üd-dübb-i ekber esk. [Ar. ﻇﻬﺮ (zahr) = sırt + ﺩﺏ (dübb) = ayı + ﺍﻛﺒﺮ (ekber) = daha büyük] αUMa Sırt.

Zahr-ül-esed esk. [Ar. ﻇﻬﺮ (zahr) = sırt + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] δLeo Aslansırtı.

Zaneb esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk] αUMi Demirkazık. KÜÇÜK AYI’nın kuyruğunun ucundaki yıldız olduğundan bu ad kullanılmıştır.

Zaniah [< Ar. ﺛﺎﻧﻰ (sânî) = ikinci + ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] ηVir.

Zaurak [< Ar. ﺯﻭﺭﻕ (zevrak) = kayık] γEri. Irmaktaki kayık anlamında bir addır.

Zawiat alawwa [< Ar. ﺯﺍﻭﻳﻪ (zâviye) = açı + ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] βVirAwwa.

ZawijavaZawiat alawwa.

Zeneb-i cedî esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] δCap.

Zeneb-üd-dücâce esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] αCyg Kuğukuyruğu.

Zeneb-ül-erneb esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan] βLep.

Zeneb-ül-esed esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] βLeo Aslankuyruğu.

Zeneb-ül-hayye esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺣﻴﻪ (hayye) = yılan] θSer.

Zeneb-ül-hût-ül-cenûbî esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] κPsA.

Zeneb-ül-kaytus esk. [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina] βCetYüzgeç.

Zeneb-ül-ukab esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal] ξAql.

Zeneb-üş-şücâ esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan] πHya.

Zeneb-üt-tinnîn esk. [Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] λDra.

Zeyl-i müselsele esk. [Ar. ﺫﻳﻞ (zeyl) = uzun etek + ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ (müselsele) = ZİNCİRLİ PRENSES] ξAnd.

Zibâ’ esk. [Ar. ﺿﺒﺎﻉ (zibâ’) = sırtlanlar] ÇOBAN takımyıldızının Nakkar (βBoo), Seginus (γBoo), δBoo ve Alkalurops (μ1Boo) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Zibal [< Ar. ﺭﺋﺎﻝ (riâl) = devekuşu yavrusu] ζEri. Yerli Arapların IRMAK’ın bu bölgesinde tasarladıkları çeşitli devekuşlarından kaynaklanan bir addır.

Zirâ’ esk. [Ar. ﺫﺭﺍﻉ (zirâ’) = önkol, pençe] İKİZLER takımyıldızındaki İkiz (αGem) ve Pâye (βGem) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yedinci konağıdır.

Zirâ’-ül-cevzâ esk. [Ar. ﺫﺭﺍﻉ (zirâ’) = önkol, pençe + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski Cevzâ yıldız kümesi, AVCI] αOri Sağomuz.

Zosca Zosma.

Zosma [< Grek. ζώσμα (zosma) = kuşak] δLeo Aslansırtı. Batlamyus tarafından bu yıldız için belirtilen Grekçe όσφυς (osfis = kalça, sırt) adının Rönesans sırasında yanlış yıldıza uygulanmasından kaynaklanan bir addır.

Zubana-i cenûbî esk. [Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] Acubens (αCnc) ve Güneykefe (αLib) yıldızlarını birlikte anmak için verilen bir ad.

Zubana-i şimâlî esk. [Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] Decapoda (ι1Cnc) ve Kuzeykefe (βLib) yıldızlarını birlikte anmak için verilen bir ad.

Zuban alakrab [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] ηLib.

Zuban elakrab [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] γLib.

Zubanelakribi [Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] δLib.

Zubâne-ül-akreb esk. [Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] TERAZİ takımyıldızındaki Güneykefe (αLib) ve Kuzeykefe (βLib) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın on altıncı konağıdır.

Zuben elakrab [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] γLib.

Zuben elakribi Zubanelakribi.

Zubenelg [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] αLib Güneykefe.

Zubenelgenubi [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] αLib Güneykefe. Bu ad, AKREP’in kıskaçlarının TERAZİ’in kefelerine kadar uzanmış olarak görüldüğü eski bir AKREP tanımından kaynaklanmaktadır.

Zubenelschamali [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeysel] βLib Kuzeykefe. Bu ad, AKREP’in kıskaçlarının TERAZİ’in kefelerine kadar uzanmış olarak görüldüğü eski bir AKREP tanımından kaynaklanmaktadır.

Zubenesch [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeysel] βLib Kuzeykefe.

Zuben hakrabi [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] ηLib.

Zuben hakrabim [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] νLib Zuban alakrab.

Zubra [< Ar. ﺫﺑﺮﻩ (zübre) = aslan yelesi] δLeo Aslansırtı.

Zujj alnushshaba [< Fars. ﺯﺝ (züc) = ok ucu + Ar. ﻧﺸﺎﺑﻪ (nüşâbe) = temrenli ok] γ2Sgr.

Zübre esk. [Ar. ﺫﺑﺮﻩ (zübre) = aslan yelesi] ASLAN takımyıldızındaki Aslansırtı (δLeo) ve Chertan (θLeo) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın on birinci konağıdır.