B

TAKIMYILDIZLAR

BALIKLAR, BALİNA, BAŞAK, BOĞA, BENEKLİ KÖPEK, BERENİS’İN SAÇI, BUKALEMUN, BÜYÜK AYI, BÜYÜK KÖPEK

BÂKİRE, BÂTIYE, BERE, BERE-İ FELEK, BERŞÂVEŞ, BÜZ, BÜZGÂLE-İ FELEK

BOOTES

Bayer grubu Güney gökkürede yer alıp, Bayer tarafından adlandırılan ve deniz yaratıkları ile diğer hayvanlara ilişkin takımyıldızların (SUYILANI, KILIÇ BALIĞI, UÇAN BALIK, CENNET KUŞU, TAVUS, TURNA, ANKA, TUKAN, KIZILDERİLİ, BUKALEMUN, SİNEK) oluşturduğu takımyıldız ailesi.

Burçlar kuşağı Tutulum üzerinde yer alan takımyıldızların (ASLAN, BAŞAK, TERAZİ, AKREP, YAY, OĞLAK, KOVA, BALIKLAR, KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ) oluşturduğu takımyıldız ailesi.

Büyük ayı ailesi Kuzey kutbu civarında bulunan takımyıldızların (BÜYÜK AYI, KÜÇÜK AYI, EJDERHA, AV KÖPEKLERİ, ÇOBAN, BERENİS’İN SAÇI, KUZEY TACI, ZÜRAFA, VAŞAK, KÜÇÜK ASLAN) oluşturduğu takımyıldız ailesi.


YILDIZLAR

Baham Biham.

Bakireler [çev. < Ar. ﻋﺬﺍﺭﻯ (azâra) = bâkireler] εCMaAdhara, Adhara, Adara.

Baldır [çev. < Ar. ﺳﺎﻕ (sak) = baldır] εCasSâk-ı zât-ül-kürsî, Segin, Navi.

Balıkağzı [çev.< Ar. ﻓﻢ (fem) = ağız + ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık] αPsAFem-ül-hût, Fomalhaut, Piscis meridiana, Difda alauwel, Os piscis notii, Os piscis meridionalis.

BaselBasil.

Basil [< Ar. ﺑﺎﺳﻞ (bâsil) = kahraman] δPer.

Başakçı [çev. < Ar. ﺳﻨﺒﻠﻪ (sünbüle) = başak] αVirSimâk-ül-azel, Sünbüle, Spica, Azimech, Spica virginis.

Bâşe-i felek esk. [Ar. ﺑﺎﺷﻪ (bâşe) = atmaca + ﻓﻠﻚ (felek) = gökyüzü] αAqlUçucu ve αLyr Çullanan.

Baten algiedi [< Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] ωCap.

Baten kaitos [< Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina] ζCet.

Batentaban australis [< Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺛﻌﺒﺎﻥ (su’bân) = büyük yılan + Lat. australis = güneydeki] φDra.

Batentaban borealis [< Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺛﻌﺒﺎﻥ (su’bân) = büyük yılan + Lat. borealis = kuzeydeki] χDra.

Batın-i erneb esk. [Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan] βLep.

Batın-i hamel esk. [Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺣﻤﻞ (hamel) = kuzu] δAri.

Batın-i kantures esk. [Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﻗﻨﻂﻮﺭﺱ (kantures) = ERBOĞA] ζCen.

Batın-i kaytus esk. [Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) = BALİNA] ζCet.

Batn-ül-hût esk. [Ar. ﺑﻂﻦ (batın) = karın + ﺣﻮﺕ (hût) = büyük balık] BALIKLAR takımyıldızının Kullat nunu (ηPsc) ve χPsc yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi sekizinci konağıdır → Rişe.

Becrux [Lat. B = β + crux (kruks) = haç] βCru Behac.

Behaç [çev. < Lat. B = β + crux (kruks) = haç] βCru Beta salîb, Becrux, Mimosa.

Beden-i kantures esk. [Ar. ﺑﺪﻥ (beden) = gövde + ﻗﻨﻂﻮﺭﺱ (kantures) = ERBOĞA] λCen.

Beden-ül-erneb esk. [Ar. ﺑﺪﻥ (beden) = gövde + ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan] αLep.

Beden-ül-sebû esk. [Ar. ﺑﺪﻥ (beden) = gövde + ﺳﺒﻊ (sebu’) = KURT] αLup.

Beemin [< Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler] υ2Eri Theemin.

Beid [< Ar. ﺑﻴﺾ (beyz) = yumurta] ο1Eri. Bu ad, devekuşu yuvasındaki yumurta anlamında verilmiştir → Azha.

Belde esk. [Ar. ﺑﻠﺪﻩ (belde) = şehir, memleket] Gökeşleğinin güneyinde koor. (20, -20) dolaylarında parlak yıldızları bulunmayan bir bölge. Ayın yirmi birinci konağıdır.

Bellatrik [< Lat. bellatrix (bellatriks) = kadın savaşçı] γOri Kadınsavaşçı.

BellatrixBellatrik.

Benât-i na’ş-i kübrâ esk. [Ar. ﺑﻨﺎﺕ (benât) = kızlar + ﻧﻐﺶ (na’ş) = tabut + ﻛﺒﺮﻯ (kübrâ) = daha büyük] BÜYÜKAYI takımyıldızının Kuyruk (εUMa), Örtü (ζUMa) ve Önder (ηUMa) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Benât-i na’ş-i sugrâ esk. [Ar. ﺑﻨﺎﺕ (benât) = kızlar + ﻧﻐﺶ (na’ş) = tabut + ﺻﻐﺮﻯ (sugrâ) = daha küçük] KÜÇÜKAYI takımyıldızının Demirkazık (αUMi), Yilduz (δUMi) ve Cevn (εUMi) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Benât-ün-na’ş esk.Benetnaş.

Benekli [çev. < Ar. ﺭﻗﺶ (rakaş) = benekli] ζPupSüheyl-i rakkaş, Naos, Suhail hadar.

Benetnasch Benetnaş.

Benetnaş [< Ar. ﺑﻨﺎﺕ (benât) = kızlar + ﻧﻐﺶ (na’ş) = tabut] ηUMa Önder.

Beta salîb esk. [< Grek. β (beta) = B harfi + Ar. ﺻﻠﻴﺐ (sâlib) = haç] βCru Behaç.

Beta gurâb esk. [< Grek. β (beta) = B harfi + Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] βCrv Kargabeta.

Betelgeuse [< Ar. ﻳﺪ (yed) = el + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski Cevzâ takımyıldızı] αOri Sağomuz. Bu ad, Arapça (ye) harfi ile (be) harflerinin altındaki noktaların farkından meydana gelen yanlış bir yazımdan kaynaklanmıştır. Eski bir açıklamaya göre ise bu ad, Arapça ﺍﺑﻄﺍﻟﺠﻮﺯﺍ (ıbt-ül-cevzâ = Cevzânın koltukaltı) deyiminden gelmekte ise bu yorum pek inanılır olarak kabul edilmemiştir.

Betelgeux Betelgeuse.

Betria [Lat. B = β + TrA < Grek. τρία (tria) = üç + Lat. angulus = açı] βTrA.

Bezek [< İbr. בזק (bazak) = yıldırım] ηAql.

Bharani [< Ved. Bharani = kötü talih tanrıçası] 41Ari. Veda gökbiliminde ayın ikinci konağıdır.

Biham [< Ar. ﺑﻬﻴﻢ (behîm) = dört ayaklı hayvan] θPeg. Bu ad, yerli Arapların Biham (θPeg) ve νPeg yıldızlarından oluşturdukları ﺳﻌﺪﺍﻟﺒﻬﻴﻢ (sa’d-ül-behîm = genç hayvanların uğuru) adındaki bir yıldız kümesinden kalmadır.

Binek [çev. < Ar. ﻣﺮﻛﺐ (merkeb) = binek] αPegMetn-ül-feres, Feres-ül-âzam, Markab, Marchab.

Bintünnaş esk. → Benetnaş.

Birdun [< Ar. ﺑﺮﺫﻭﻥ (birzevn) = yük beygiri] εCen.

Bogardus [?] θAur.

Booboo [?] ηDra.

Bos [Lat. bos = öküz] ρCap.

Botein [< Ar. ﺑﻂﻴﻦ (buteyn) = karıncık] δAri.

Brachium [Lat. brachium (brakyum) = kol] σLib. Bu ad, yıldızın AKREP takımyıldızının eski biçiminde akrebin sağ koluna denk gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu’le esk. [Ar. ﺑﻌﻠﻪ (bu’le) = çok yiyen, yutan] εAqr Sadbula.

Bunda [< Fars. ﺑﻮﻧﺪﺍ (bunda) = ayın yirmi dördüncü konağı] ξAqr.

Bungula [Lat. ungula = toynak] α1Cen Sağayak.

Burun [çev. < Ar. ﺍﻧﻒ (enf) = burun] εPeg. → Enif, Alanf, Enf, Fum alfaras, Os pegasi, Fom.

Buteyn esk. [Ar. ﺑﻂﻴﻦ (buteyn) = küçük karın] KOÇ takımyıldızında Botein (δAri), εAri ve πAri yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. Ayın ikinci konağıdır → Ventriculus arietis.

Bürûk esk. [Ar. ﺑﺮﻭﻙ (bürûk) = uzanmış deve sürüsü] Yerli Araplar tarafından tasarlanmış olan ve günümüzdeki AKREP ile TERAZİ takımyıldızlarını içeren eski bir takımyıldız. Bu takımyıldız, ayın dört konağını kapsamaktaydı → Zubâne-ül-akreb, İklîl, Kalb-ül-akreb, Şevle.

Büyükkepçe BÜYÜK AYI takımyıldızının en parlak yedi yıldızı olan Sırt (αUMa), Ayıbeli (βUMa), Ayıuyluğu (γUMa), Sokum (δUMa), Kuyruk (εUMa), Örtü (ζUMa) ve Önder (ηUMa) yıldızlarından oluşan kepçe biçimindeki yıldız kümesi. Antik dönemde uzun süre BÜYÜK AYI takımyıldızının kendisi olarak görülmüştü → BÜYÜK AYI, Yediger yılduz, Yedigir, Yedi uyuyanlar, Yedikardeş, Yitiken, Yedi yârân, Heftevreng.