O - Ö

TAKIMYILDIZLAR

OCAK, OĞLAK, OKÇUK, ORIYON

ÖKÜZ

OCTANS, OPHIUCUS, ORION


YILDIZLAR

Oculus [Lat. oculus (okulus) = göz] πCap.

Oculus borealis [Lat. oculus (okulus) = göz + borealis = kuzeydeki] εTau.

Oğlaklar ARABACI takımyıldızında Almaaz (εAur), Sadatoni (ζAur) ve Headus II (ηAur) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi → Cedyân.

Okçugözü [çev. < Ar. → Ayn-ür-râmî] ν1Sgr Ayn-ür-râmî, Ayn alrami, Facies.

Okda [< Ar. ﻋﻘﺬﻩ (ukde) = düğüm] αPsc.

OkulOculus.

Omuz [çev. < Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz ] θCenMenkib-ül-kantures, Menkent.

Os pegasi [Lat. os = ağız + Pegasus = kanatlı at] εPeg Burun.

Os piscis meridionalis [Lat. os = ağız + piscis (piskis) = balık + Lat. meridionalis = güneydeki] αPsA Balıkağzı.

Os piscis notii [Lat. os = ağız + piscis (piskis) = balık + notii = kayıtlı] αPsA Balıkağzı.

Öküz BOĞA takımyıldızının Hyadum II (δ1Tau) yıldızı çevresinde bir yıldız kümesi → Hyades.

Öncü [çev. < Grek. προ (pro) = öndeki] αCMiŞuara-i şâmi, Şirâ-i şâmi, Alşamiya, Gumeydâ, Kelb-ül-cebbâr, Şira-ül-ubûr, Procyon, Antecanis, Alshira, Elgomaisa, Algomeysa. Yıldıza bu ad, akşamları Akyıldız’dan önce doğduğu için verilmiştir.

Önder [çev. < Ar. ﻗﺎﺋﺪ (kaid) = önder] ηUMaBenetnaş, Benât-ün-na’ş, Bintünnaş, Kait, Alkaid, Benetnasch, Elkeid. Eskiden BÜYÜK AYI’daki Büyükkepçe yıldız kümesinin tası bir tabut olarak görülmüş idi. Bu tabutun önünde yürüyen yıldızlar da naaşı gömülmeye götüren kızlar olarak canlandırılırdı. En öndeki olan bu yıldız ise onların önderidir → Büyükkepçe.

Örtü [çev. < Ar. ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) = örtü] ζUMaMizar, Meyzer-ül-ınâk-üd-dübb, Inâk-üd-dübb, Anak, Mizar, Mirza.