KÜÇÜK KÖPEK [çev.< esk. Kelb-ül-asgar]


KELB-ÜL-ASGAR esk. [Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﺍﺻﻐﺮ (asgar) = küçük]

KELB-İ MÜTEKADDİM esk. [Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﻣﺘﻘﺪﻡ (mütekaddim) = öndeki]

CANIS MINOR IAU [Lat. canis (kanis) = köpek + minor = küçük]; Kodu: CMi; Genitif: Canis Minoris.Gökeşleği üzerinde bir takımyıldız, koor. (730, 5). AVCI takımyıldızının yanında yer alır, avcının iki av köpeğinden küçüğüdür → ORION.

YILDIZLARI

αCMi

Öncü, Şuara-i şâmi, Şirâ-i şâmi, Alşamiya, Gumeydâ, Kelb-ül-cebbâr, Şira-ül-ubûr, Procyon, Antecanis, Alshira, Elgomaisa, Algomeysa

βCMi

Gomeisa, Gomeissa