A

TAKIMYILDIZLAR

AĞCIK, AKREP, ALTIKARDEŞ, ALTILIK, ANKA, ARABACI, ASLAN, ATLI, AV KÖPEKLERİ, AVCI

ACZ-ÜL-ESED, AKAP, AKREB, AVVA, AZRÂ

ANDROMEDA, ANTLIA, APUS, AQUARIUS, AQUILA, ARA, ARIES, AURIGA

Avcı ailesi Gökeşleği civarında yer alan ve Grek esâtîrindeki bazı efsaneler ile birbirleri ile ilişkili takımyıldızların (AVCI, BÜYÜK KÖPEK, KÜÇÜK KÖPEK, TEKBOYNUZ, TAVŞAN) oluşturduğu takımyıldız ailesi.


YILDIZLAR

Acamar [< Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] θEri İlkağız.

Achernar [< Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] αEri Ağız.

Achird [?< Ar. ﻋﺸﻴﺮ (aşîr) = samîmî dost, arkadaş] ηCas. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Acrab [< Ar. ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] βSco Akreptacı.

Acrux [< A = α + Lat. crux (kruks) = haç] αCru Ahaç. Bu ad, Burritt tarafından Atlas adlı katalogunda tanımlanmıştır.

Acubens [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç] αCnc.

Acz-ül-gurâb esk. [Ar. ﻋﺠﺰ (acz) = kıç, but + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] ηCrv.

Açı [çev. < Lat. angulus = açı] αTrAAtria.

Adad [< Ar. ﻋﺨﺪ (azıd) = üstkol] νPer Adid australis.

Adara Adhara.

Adgır esk. [ETurk. adgır = aygır] αCarYıldırak.

Adhab [< Ar. ﻋﺬاب (azâb) = azap, işkence] υAnd.

AdhaferaAldhafera.

Adhara esk. [< Ar. ﻋﺬﺍﺭﻯ (azâra) = bâkireler] εCMa Bakireler. BÜYÜK KÖPEK takımyıldızının güney yönündeki dört yıldızı olan Wezen (δCMa), Bakireler (εCMa), Aludra (ηCMa) ve οCMa yıldızlarından oluşan yıldız kümesi, yerli Araplarca “bâkireler” kümesi olarak bilinirdi. Bu ad o dönemden kalmadır fakat yıldıza ilişkin anlamı bilinmemektedir.

AdharaAdhara.

Adhil [< Ar. ﺫﻟﺬﻝ (zilzil) = uzun etek] ξAnd.

Adib [< Ar. ﺫﺋﺐ (zi’b) = kurt, canavar] αDra. Yerli Araplar, Aldhibah (ζDra) ve Aldhibain (ηDra) yıldızlarından oluşan yıldız kümesine ﺫﺋﺒﻌﻴﻦ (zib’eyn = iki kurt) adını vermişlerdi. Bu ad daha sonra yanlışlıkla bu yıldıza da verildi.

Adid australis [< Ar. ﻋﺨﺪ (azıd) = üstkol + Lat. australis = güneydeki] εPer. Bu ad, yıldızın Süreyyâ yıldız kümesinde yer aldığı sağ önkoldan kaynaklanmaktadır → Süreyyâ.

Adid borealis [< Ar. ﻋﺨﺪ (azıd) = üstkol + Lat. borealis = kuzeydeki] δPerAdid australis.

Adid media [< Ar. ﻋﺨﺪ (azıd) = üstkol + Lat. media = ortadaki] νPerAdid australis.

Adud-ül-câsî esk. [Ar. ﻋﺨﺪ (adud) = üstkol + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] βHer.

Adud-ül-mültehîb esk. [Ar. ﻋﺨﺪ (adud) = üstkol + ﻣﻠﺘﻬﺐ (mültehib) = yangılı] αCep.

Agena [< Lat. genu = diz] βCen Solayak.

Ağız [< Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] αEriAhernar, Âhir-ün-nehir, Achernar.

Ahaç [çev. < acrux = α + Lat. crux (kruks) = haç] αCruVech-üs-salîb, Acrux.

Ahernar [<Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] αEri Ağız.

Ahfâ-i ferkadeyn esk. [Ar. ﺍﺧﻔﻰ (ahfâ) = en gizli + ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] γUMiGizliceylan.

Âhir-ün-nehir esk. [Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] αEri Ağız.

Âhir-üş-şerateyn esk. [Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = sonraki + ﺷﺮﻃﻴﻦ (şerateyn) = iki alâmet] αAri Kuzu. KOÇ takımyıldızında, ayın yörüngesi üzerinde yer alan ve Şerateyn adı verilen yıldız kümesinden sonra geldiği için bu adla anılmaktadır → Şerateyn.

ahter esk. [Fars. ﺍﺧﺘﺮ (ahter)] → yıldız.

Ain [< Ar. ﻋﻴﻦ (ayn) = göz] εTau.

Ak [?< Süm. ak = göz] αUMaSırt. Bu ad, BÜYÜK AYI takımyıldızının gözü, yani en parlak yıldızı anlamında olabilir.

Akd-ül-hayteyn esk. [Ar. ﻋﻘﺪ (akd) = bağlama + ﺧﻴﻄﻴﻦ (hayteyn) = iki ip, kaytan] αPsc.

Akreptacı [çev. < esk.İklîl-ül-akreb] βScoİklîl-ül-akreb, Grafias, Acrab, Elacrab, Grasias.

Akrepyüreği [çev.< esk.Kalb-ül-akreb] αScoKalb-ül-akreb, Surh, Antares, Cor scorpii, Kalb alaqrab, Vespertilo.

Akyıldız [ETurk.] αCMaŞuarâ-i yemânî, Şirâ-i yemânî, Köpekyıldızı, Ubûr, Sirius, Canicula, Aschere.

Aladfar [<Ar. ﺍﻅﻔﺎﺭ (azfâr) = tırnaklar] ηLyr.

Alagemim [<Ar. ﺍﻏﻤﻴﻢ (agîmim) = koyun sürüsü] ηCep.

Alamak Almach.

Alanf [< Ar. ﺍﻧﻒ (enf) = burun] εPeg Burun.

Alanz [< Ar. ﻋﻨﺎﻕ ﺍﻻﺭﺽ (anak-ül-arz) = karakulak] γ1And Karakulak.

Alaraph [< Ar. ﺍﻋﺮﻑ (a’ref) = yeleli] βVir ve εVir.

Alasco [?] ηUMi.

Alathfar [<Ar. ﺍﻅﻔﺎﺭ (azfâr) = tırnaklar] μLyr.

Alatik Atik.

Albaldah [< Ar. ﺑﻠﺪﻩ (belde) = şehir, memleket] πSgrBelde.

Albali [< Ar. ﺑﺎﻟﻊ (balî’) = yutan] εAqr Albulaan.

Albireo [< Lat. ab = -den + ireus = süsen] β1Cyg Kuğugagası. Bu adın doğrudan ne KUĞU takımyıldızı ile ne de süsen çiçeği ile bir ilgisi vardır. Batlamyus’un bu takımyıldıza verdiği Όρνις (ornis = kuş) adının Arap bilginlerce ve daha sonra Rönesans dönemindeki yanlış çevirilerinden ve Almagest’in 1515 Latince basımında yıldızla ilgili olarak yer alan açıklamalarda bulunan ab ireo (= süsenden) ibaresinden kaynaklanmaktadır.

Albulaan [< Ar. ﺑﻌﻠﻴﻦ (bu’leyn) = iki obur] μAqr ve νAqr. El Kazwinî, bu adın, yıldızların açıkta bir konumda olup OĞLAK takımyıldızının Algiedi (αCap) ve Dabih (βCap) yıldızlarının ışığını yutmasından kaynaklandığını söylüyor.

Alcor [?< Fars. ﺧﻮﺭ (hor) = değersiz, önemsiz] 80UMa Süha.

Alcheb [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf] αPer Dirsek.

Alchiba [< Ar. ﻗﺒﺎﻉ (kıbâ’) = örtü, çadır] αCrv Kargagagası. Bu ad, KARGA takımyıldızının dört parlak yıldızı olan Kargagagası (αCrv), Kargabeta (βCrv), Kanat (γCrv) ve Algorab (δCrv) yıldızlarının yerli Araplarca bir çadır biçiminde görülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.

Alcyone [< Grek. öz. Αλκυών (Alkion) = Atlas’ın kızlarından biri] η2TauAnkakuşu. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Aldafirah [< Ar. ﺿﻔﻴﺮﻩ (zafîre) = belik] αCom.

Aldebaran Aldeberan.

Aldeberan [< Ar. ﺩﺑﺮﺍﻥ (deberân) = izleyen] αTauArtçı.

Alderamin [< Ar. ﺫﺭﺍﻉ (zirâ’) = önkol + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ] αCep.

Aldhafera [<Ar. ﺿﻔﻴﺮﻩ (zafîre) = belik] ζLeo. Bu ad, Arap gökbilginlerinin BERENİS’İN SAÇI takımyıldızına verdikleri ﺿﻔﻴﺮﻩ (zafîre) adından ve Batlamyus’un söz konusu beliği ASLAN takımyıldızı altında tanıtmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Aldhanab [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk ] γGru.

Aldhanab aldulfim [< Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + Grek. δελφίν (delfin) = yunus] εDel Yunuskuyruğu.

Aldhibah αDra Adib.

Aldhibah [< Ar. ﺫﺋﺒﻌﻴﻦ (zib’eyn) = iki kurt] ζDra.

Aldhibain [< Ar. ﺫﺋﺒﻌﻴﻦ (zib’eyn) = iki kurt] ηDraAdib.

Aldib [< Ar. ﺫﺋﺐ (zi’b) = kurt, canavar] αDra ve δDra. Yerli Araplar, Aldhibah (ζDra) ve Aldhibain (ηDra) yıldızlarından oluşan yıldız kümesine ﺫﺋﺒﻌﻴﻦ (zib’eyn = iki kurt) adını vermişlerdi. Bu ad daha sonra yanlışlıkla bu iki yıldızın adlarına da kaynaklık etti.

Alfakhir [< Ar. ﻓﺎﺧﺮ (fâhir)= onurlu] γPer.

Alfard [< Ar. ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnız] αHya Yalnız.

Alfawaris [< Ar. ﻓﻮﺍﺭﺱ (fevâris)= atlılar] δCyg. Yerli Araplar, ζCyg, Kuğukanadı (εCyg), Sadir (γCyg) ve Ruc (δCyg) yıldızlarından oluşan bir dizi biçimindeki yıldız kümesine bu adı vermişlerdi.

Alfecca meridiana [< Ar. ﻓﻚ (fekke) = çanak + Lat. meridiana = güneydeki] αCrA.

Alfirk [< Ar. ﻓﺮﻕ (firk) = koyun sürüsü] βCep.

Alga Alya.

Algebar [< Ar. ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba, kudretli] βOri Ayak.

Algedi Algiedi.

Algenib [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf] γPeg Atyanı.

Algenib [< Ar. ﺟﻨﺐ (cenb) = yan taraf] αPer Dirsek.

Algenubi [< Ar. ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] εLeo. ASLAN’ın başında bulunan iki yıldızdan, güney tarafta olanı anlamındadır → Alshemali.

Algieba [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın] γ1Leo Aslanbaşı.

Algiebba [< Ar. ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba, kudretli] ηOri.

Algiedi [< Ar. ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] αCap.

Algol [< Fars. ﮔﻮﻝ (gûl) = şeytan, hortlak] βPer Umacı.

Algomeysa [< Ar. ﻏﻤﻴﺼﺎ (gumeysâ) = mahmur gözlü kadın] αCMi Öncü, Gumeydâ.

Algorab [< Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] δCrv.

Algores [< Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] δCrv.

Alhajoth [< Grek. Άιούκ (eyuk) = ayyuk < Αίξ (eks) = Apollon’un kutsal keçisi] αAur Keçi.

Alhakim [< Ar. ﺣﻜﻴﻢ (hakîm) = bilgin] ιCen.

Alhamalain [< Ar. ﺣﻤﻠﻴﻦ (hameleyn) = iki kuzu] ρBoo ve σBoo.

Alhammam Humam.

Alharem [< Ar. ﺣﺮﻡ (harem) = kutsal yer] μVel.

Alhaud [< Ar. ﺣﻮﺽ (havz) = havuz] θUMa. Yerli araplar, BÜYÜK AYI’nın Talitha (ιUMa), Sarir (θUMa), φUMa, υUMa ve 23UMa yıldızlarından ﺳﺮﻳﺮﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻐﺶ (serîr-ül-benât-ün-nâ’ş = tabutun kızlarının tahtı) adlı bir yıldız kümesi oluşturmuşlardı. Bu küme, ASLAN’ın kuyruğunu sallaması üzerine kaçışan ceylanların sığındıkları bir havuz olarak da algılanmaktaydı. Bu ad, o algılamadan kaynaklanmıştır → Ceylanlar, Sarir bonet.

Alheka [< Ar. ﻫﻘﻌﻪ (hek’a) = beyaz leke] ζTauKeçiyönü.

Alhena [< Ar. ﻫﻨﻌﻪ (hen’a) = develere vurulan bir dağ] γGem Dağlama.

Aliath Alioth.

Alifa alfarkadain [< Ar. ﺍﻟﻴﻒ (elif) = tanıdık, ilk + ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] ζUMi.

Alioth [< Ar. ﺍﻟﻴﻪ (alya) = koyun kuyruğu] εUMa Kuyruk. Bu ad, başka bir açıklamaya göre ﺍﻟﺠﻮﻥ (el cevn = koyu renkli)sözcüğünden kaynaklanmaktadır.

Aljabba [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın] δSco.

Aljabha [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın] ηLeo.

Alkab [< Ar. ﻗﺎﺏ (kâ’b) = aşık kemiği] ιAur.

Alkafzah [< Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış] χUMa Talitha.

Alkaid [< Ar. ﻗﺎﺋﺪ (kaid) = önder] ηUMa Önder.

Alkalurops [< Grek. καλαύροψ (kalavrops) = çoban asası] μ1Boo. Bu ad, Batlamyus’un Mathematike Syntaksis adlı eserinde καλλόροβος (kallorovos = sopa) biçiminde yer alan kaydın, çeşitli çeviriler ve Arapça belirgin tanım edatı eklenmesi sonucunda aldığı biçimdir.

Alkaphrah Alkafzah.

Alkhafzah australis [< Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış + Lat. australis = güneydeki] μUMaTalitha.

Alkhafzah borealis [< Ar. ﻗﻔﺰﻩ (kafza) = sıçrayış + Lat. borealis = kuzeydeki] λUMaTalitha.

Alkes [< Ar. ﻗﺼﻌﻪ (kas’a) = çanak, kâse] αCrt.

Alkibash [< Ar. ﻛﺒﺎﺵ (kibâş) = koçlar] λGem.

Akrepyüreği

Alkidr [< Ar. ﻗﺪﺭ (kadr) = tencere] θCep.

Alkirkab [< Ar. ﻗﺮﻗﺎﺕ (kirkâb) = bağ çiftçisi] κGem.

AlkurahKurhah.

Alkurud [< Ar. ﻗﺮﻭﺩ (kurûd) = maymunlar] θCol. El Kazwinî, bu yıldız ile κCol yıldızını “maymunlar” adında bir yıldız kümesine yerleştirmişti.

Almaak Almach.

Almaaz Maaz.

Almach [< Ar. ﻋﻨﺎﻕ ﺍﻻﺭﺽ (anak-ül-arz) = karakulak] γ1And Karakulak. Bu ad, Arapça ﻋﻨﺎﻕ ﺍﻻﺭﺽ (anak-ül-arz) adının Rönesans kaynaklarında yanlış olarak çevrilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Almaç esk. → Almach.

Almeisan [< Ar. ﻣﻴﺴﺎﻥ (meysan) = parlakça ışıldayan] γGemDağlama.

Alminliar alasad [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] κLeo.

Alminliar algurab [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] αCrv Kargagagası.

Alminliar alshuja [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan] σHya.

Almuredin [<Ar. ﻣﺘﻘﺪﻡ (mutekaddim) = öne geçen çev. < Grek. προτρυγητίς (protrugetis) = üzüm toplayan] εVir. Bu ad, üzüm toplayanın önüne geçen anlamında bir addır. Yıldıza Batlamyus’un vermiş olduğu adın çeşitli çeviriler ve bozulmalar sonucu ortaya çıkamış olan biçimidir.

Alnair [< Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan] αGru Parlak.

Alnair [< Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan] αInd.

Alnair Alnair albatn alkentaurus.

Alnair albatn alkentaurus [< Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan + ﺑﻂﻦ (batın) = karın + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] ζCen.

Alnasl [< Ar. ﻧﺼﻞ (nasl) = ok ucu] γ2Sgr.

Alnath [< Ar. ﻧﺎﻃﺢ (nath) = süsen] βTauSüsen.

Alnihan Alnitam.

Alnilam Alnitam.

Alnitah Alnitak.

Alnitak [< Ar. ﻧﻄﺎﻕ (nitâk) = kuşak] ζOri Dizisonu.

Alnitam [< Ar. ﻧﻆﺎﻢ (nizâm) = dizi, sıra] εOri Dizi.

Alnitham [< Ar. ﻧﻆﺎﻢ (nizâm) = dizi, sıra] φCet. Bu yıldız aslında birbirine çok yakın dört yıldızdan (φ1Cet, φ2Cet, φ3Cet, φ4Cet) oluşan bir dizi biçimindedir ve gerdanlığın bir parçasıdır Tawk meksura.

Alniyat [< Ar. ﺑﻴﺎﻃ (niyât) = kalbin atardamarları] οSco, σSco ve τSco.

Alphard Alfard.

Alphaulkah [< Ar. ﻓﻮﻟﻘﻪ (fevelke) = otlayanlar] βGru.

Alphecca [< Ar. ﻓﻚ (fekke) = kırık, kopuk] αCrB İnci. Yerli Araplar, KUZEY TACI takımyıldızını kopuk bir daire biçiminde görmüşlerdi. Bu canlandırmaya uygun olarak bu yıldızın adı Uluğ Bey’in katalogunda ﺍﻟﻨﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻚ (el-nair-ül-fekke = kopuk dairenin parlayanı) olarak belirtilmişti → Neyyir-i fekke-i şimâlî.

Alphecher [< Ar. ﻓﺎﺧﺮ (fâhir)= onurlu] γPer.

Alphekka meridianaAlfecca medidiana.

Alpheratz [< Ar. ﻓﺮﺱ (feres) = at] αAnd Kısrak.

Alpherg [< Ar. ﻓﺮﻍ (ferg) = kova ağzı] ηPsc.

Alphikra australis [< Ar. ﻓﻘﺮﻩ (fıkra) = omur, parça + Lat. australis = güneydeki] κUMa.

Alphikra borealis [< Ar. ﻓﻘﺮﻩ (fıkra) = omur, parça + Lat. borealis = kuzeydeki] ιUMa.

Alphirx Alfirk.

Alrai [< Ar. ﺭﺍﻋﻰ (râî) = çoban] γCep.

Alrakis [< Ar. ﺭﺍﻗﺺ (râkis) = dörtnala giden deve] μDraRâkis.

Alrami [< Ar. ﺭﺍﻣﻰ (râmî) = ok atıcı] αSgr.

Alrediph [< Ar. ﺭﺩﻳﻒ (redîf) = arkadan gelen] δCep.

Alrescha Alrischa.

Alrischa [< Ar. ﺭﻳﺸﻪ (rişe) = püskül] αPsc.

Alruccabah [< Ar. ﺭﻗﺒﺎﻩ (rukabâ’) = bekçiler] αUMiDemirkazık. Bu ad, yıldıza yanlışlıkla verilmiştir → Kutbun bekçileri.

Alsad [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur] γAqr.

Alsadr alketus [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs + Lat. cetus (ketus) = balina] πCet.

Alsafi Athafi.

Alsahm [< Ar. ﺳﻬﻢ (sehm) = ok] αSge.

Alsaid [< Ar. ﺳﺎﻋﺪ (sâid) = önkol] ηPerSüreyyâortası.

Alschain Alshain.

Alsciaukat [< Ar. ﺷﻮﻛﻪ (şevke) = diken] 31Lyn.

Alseiph [< Ar. ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç] ψPer.

Alshain [< Fars. ﺷﺎﻫﻴﻦ (şahin) = terazi kolu] βAql Kartalboynu. Bu ad, Farisîlerin KARTAL takımyıldızının Uçucu (αAql), Kartalboynu (βAql) ve Şahin (γAql) yıldızlarından oluşturdukları ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺗﺮﺍﺯﻭ (şahin-i terâzû = terazi kolu) yıldız kümesinden kaynaklanmaktadır.

Alsharasif [< Ar. ﺷﺮﺍﺳﻴﻒ (şerâsif) = kaburga kıkırdağı] βCrt. KUPA takımyıldızı, SUYILANI takımyıldızının üstünde ve ona bitişik olarak yer almaktadır. Bu ad, yıldızın, suyılanının bir kaburgasının ucundaymış gibi görülmesinden kaynaklanmaktadır → Sherasiph.

Alshat [< Ar. ﺷﻄ (şât) = koyun] νCap.

Alshemali [< Ar. ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] μLeo. ASLAN’ın başındaki iki yıldızdan kuzey yönündeki olduğu için bu adla anılır Algenubi.

Alshira [< Ar. ﺷﺮﺍﻉ (şirâ’) = yakıcı yıldız] αCMi Öncü, Şirâ-i şâmi.

Alsuhail [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız] λVelSüheyl.

Alsuhail almuhlif [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻣﺤﻠﻒ (muhlif) = yemin ettiren] γVelAltsüheyl.

Alsumut [< Ar. ﺳﻤﻮﺕ (sumût) = yönler] αPyx.

Alşamiya esk. [Ar. ﺷﺎﻣﻰ (şâmi) = Şamlı] αCMi Öncü. Uluğ Bey’in katalogunda bu adla anılmıştır → Şirâ-i şâmi.

Altager [< Ar. ﺗﺎﺟﺮ (tâcir) = tacir] ζAqr.

Altair [< Ar. ﻃﺎﺋﺮ (tâir) = uçan] αAql Uçucu.

Altais [< Ar. ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] δDra. Tinnîn sözcüğünün yanlış okunmasından kaynaklanan bir addır.

Altarf [< Ar. ﻃﺮﻑ (taraf) = bacak] βCnc.

Altarf [< Ar. ﻃﺮﻑ (tarf) = göz ucu] λLeo.

Altawk Tawk meksura.

Alterf Altarf.

Althalimain [< Ar. ﻆﻠﻴﻤﻴﻦ (zalîmeyn) = iki erkek devekuşu] ιAql ve λAql.

Altsüheyl [çev. < Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻣﺨﻠﻒ (muhallef) = geride kalan] γVelRegor, Alsuhail al muhlif, Suhail al muhlif, Suhail, Süheyl, Süheyl-i mahlef. YELKEN’de yer alan iki Süheyl’den geminin geri ve yelkenin alt tarafında kalanı olduğu için bu adı almıştır.

Aludra [< Ar. ﻋﺬﺭﺍﻩ (azrâ) = kızoğlan kız] ηCMaAdhara.

Alula australis [< Ar. ﻋﻠﻰ (ulâ) = ilk + Lat. australis = güneydeki] ξUMaTalitha.

Alula borealis [< Ar. ﻋﻠﻰ (ulâ) = ilk + Lat. borealis = kuzeydeki] νUMaTalitha.

Alvahet [< Ar. ﻭﺍﺣﻪ (vahâ) = vaha] ιCep.

Alwaid [< Ar. ﻋﻮﺍﺋﺬ (avaîz) = yaşlı ana deve] βDra. Eski Râkis yıldız kümesinde yer alan develerden biri olan yıldız anlamındadır Râkis.

Alwazl [< Ar. ﻭﺻﻞ (vasl) = birleşim yeri] γ2Sgr. Bu ad, yıldızın YAY takımyıldızındaki ok, yay ve elin birleşim yeri olmasından kaynaklanmaktadır.

Alwazn Wezen.

Alya [< Ar. ﺍﻟﻴﻪ (alya) = koyun kuyruğu] θSer.

Alzir [< Fars. ﺯﻳﺮ (zîr) = aşağı] ξGem. En aşağıdaki yıldız anlamındadır.

Alzubana [< Ar. ﺯﺑﺎﻧﻰ (zubana) = kıskaç] αCnc.

Amazon yıldızı [çev. < Lat. bellatrix (bellatriks) = kadın savaşçı] γOri Kadınsavaşçı.

Amûd-üs-salîb esk. [Ar. ﻋﻤﻮﺩ (amûd) = dik kısım + ﺻﻠﻴﺐ (salîb) = haç] εDel Yunuskuyruğu.

Anak esk. [< Ar. ﻋﻨﺎﻕ ﺍﻻﺭﺽ (anak-ül-arz) = karakulak] γ1AndKarakulak.

A’nâk esk. [< Ar. ﺍﻋﻨﺎﻕ (a’nâk) = boyunlar ] ζUMaÖrtü.

Ancha [EAlm. ancha (anha) = kalça] θAqr.

Anchenet [< Ar. ﺣﻨﺎﻳﺖ (hinâyet) = eğrilik] τ2Eri.

Âne esk. [Ar. ﻋﺎﻧﻪ (âne) = yabânî eşek sürüsü] OĞLAK takımyıldızında Nashira (γCap), Marakk (ζCap), Armus (ηCap), Dorsum (θCap) ve ιCap yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Anfal [< Ar. ﺍﻧﻔﺎﻝ (enfâl) =ganimetler] 51And. Bu yıldızın adı, Arapların eski bir yıldız kümesi olan ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻻﻧﻔﺎﻝ (el sayf ve el anfal = kılıç ve ganimetler) kümesinden kaynaklanmaktadır.

Angetenar [< Ar. ﺣﻨﺎﻳﺖ (hinâyet) = eğrilik + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] τ2Eri.

Ankaa [< Ar. ﻋﻨﻘﺈ (anka) = anka + a = α] αPhe Ankagözü.

Ankaa [?< EAlm. ancha = kalça] σLib.

Ankagözü [çev. < Ar. ﻋﻴﻦ (ayn) = göz + ﻋﻨﻘﺈ (anka) = anka] αPheAyn-ı anka, Ankaa, Nair alzaurak, Lucida cymbae.

Ankakuşu [< Ar. ﻋﻨﻘﺈ (anka) = anka kuşu] η2TauVasat-üs-sevir, Alcyone.

Anser [< Lat. ansere = kaz] αVul. Bu ad, Havelke tarafından TİLKİCİK takımyıldızına verilen ve özgün Latince adı olan vulpecula cum ansere (vulpelkula kum ansere = tilkicik ile kaz) tanımından kalmadır.

Antares [< El. αντι (anti) = benzer, yerine + Άρης (Aris) = Merih] αSco Akrepyüreği. Yıldıza, kırmızı rengiyle Merih gezegenine benzediği için verilmiş olan bir addır.

Antecanis [Lat. ante = öndeki + canis (kanis) = köpek] αCMi Öncü, Procyon.

Anunitum [Lat. anunitum = ikili] τPsc.

Anwar alfarkadain [< Ar. ﺍﻧﻮﺭ (enver) = daha parlak + ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu ] ηUMi.

Anz esk. [Ar. ﻋﻨﺰ (anz) = dişi keçi] εAur.

Apollo [< Grek. Απολλον (Apollon) = Grek esâtîrinde güneş tanrısı] αGem İkiz.

Apollyon [< Grek. Απολλυων (apollion) = mahvedici < İbr. אבדון (avadon) = Gayyâ kuyusunun bekçisi melek, Zebânî] ι1Sco.

Aquae abyssi [Lat. aqua (akua) = su + abyssus (abüssus) = derin] υCet. BALİNA'nın yaşadığı derin sular anlamındadır.

Arabacıomzu [çev. < Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺫﻯ (zî-) = sahip + ﻋﻨﺎﻥ (inân) = dizgin] βAurMenkeb-i zî-l-inân, Menkalinan.

Arcturus [Lat. arc (ark) = korumak + ursa = ayı] αBoo Ayıcı.

Arıkovanı YENGEÇ takımyıldızındaki Asellus australis (δCnc), Asellus borealis (γCnc), ηCnc ve θCnc yıldızlarının arasında bulunan bir yıldız kümesi → Şada, Praesepe.

Arich [Ar. ﻋﺮﻳﺶ (ariş) = asma çardağı] γVir.

AridedAridif.

Aridif [< Ar. ﺭﺩﻑ (ridf) = terkide oturan] αCyg Kuğukuyruğu.

Arkab posterior [< Ar. ﻋﺮﻗﻮﺏ (urkub) = ökçe siniri + Lat. posterior = arkadaki] β2Sgr.

Arkab prior [< Ar. ﻋﺮﻗﻮﺏ (urkub) = ökçe siniri + Lat. prior = öndeki] β1Sgr.

ArktürüsArcturus.

ArmArmus.

Armus [< Lat. armus = hayvan omzu] ηCap.

Arneb [< Ar. ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan] αLep.

Arrakis Alrakis.

ArriophAridif.

Arş-ül-cevzâ esk. [Ar. ﻋﺮﺵ (arş) = taht + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = AVCI takımyıldızı] TAVŞAN takımyıldızında yer alan Arneb (αLep), δLep ve Neshmet (μLep) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. AVCI’nın ayaklarının altındaki kürsü anlamındadır.

Arş-üs-simâk esk. [Ar. ﻋﺮﺵ (arş) = taht + ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = Başakçı yıldızı] KARGA takımyıldızında yer alan Kargabeta (βCrv) ve Algorab (δCrv) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi.

Arş-üs-süreyyâ esk. [Ar. ﻋﺮﺵ (arş) = taht + ﺛﺮﻳﺎ (Süreyyâ) = Ülker] BOĞA takımyıldızında Ülker’in altında yer alan yıldızların oluşturduğu yıldız kümesi.

Artçı [çev. < Ar. ﺩﺑﺮﺍﻥ (deberân) = izleyen] αTauAldeberan, Eldeberân, Eddeberân, Ayn-üs-sevir, Fenîk, Hâdi-ün-necm, Tâlî-ün-necm, Aldebaran, Parilicium, Cor tauri. Yıldıza bu ad, Ülker’i izlediği, ardından gittiği için verilmiştir.

Ascella [Lat. ascella (askella) = koltukaltı] ζSgr.

Aschere [< Ar. ﺷﺮﺍﻉ (şirâ’) < Lat. sirius < Grek. σείριος (sirios) = kavurucu, yakıcı, parlak] αCMa Akyıldız.

Asellus australis [Lat. asellus = sıpa, eşek < Grek. ονοι (onoy) = eşekler + Lat. australis = güneydeki ] δCnc. Antikiteden beri çeşitli kültürlerde YENGEÇ takımyıldızının bu adı taşıyan iki yıldızı (δCnc ve γCnc) “sıpalar” olarak bilinmektedir.

Asellus borealis [Lat. asellus = sıpa, eşek + borealis = kuzeydeki] γCncAsellus australis.

Asellus primus [Lat. asellus = sıpa, eşek + primus = birinci] θBoo. ÇOBAN takımyıldızında birbirine yakın bu adı taşıyan ve üç yıldızdan oluşan kümeye, Bayer’in neden Asellus adını verdiği bilinmemektedir.

Asellus secundus [Lat. asellus = sıpa, eşek + secundus (sekundus) = ikinci] ιBoo Asellus primus.

Asellus tertius [Lat. asellus = sıpa, eşek + tertius = üçüncü] κBoo Asellus primus.

Ashlesha [Ved. aaslesha = kucaklayan] εHya. Bu yıldız, Veda gökbiliminde ayın, aynı adlı olan konaklarından biridir.

Ashtaroth [Süry. Ashtaroth = eski Ortadoğu tanrısı Astarte, İshtar] αCrB İnci. Bu ad, eski Süryanilerin, KUZEY TACI takımyıldızını tanrı İshtar’ın tacı olarak görmüş olmasından kaynaklanmaktadır.

Askella Ascella.

Aslanbaşı [çev. < Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş +ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] γ1LeoRes-ül-esed, Algieba.

Aslankuyruğu [çev. < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] βLeoZeneb-ül-esed, Denebola, Denebola, Deneb alased, Deneb aleet.

Aslansırtı [çev. < Ar. ﻇﻬﺮ (zahr) = sırt + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] δLeoZahr-ül-esed, Duhr, Zosma, Zosca, Zubra.

Aslanyüreği [çev. < Ar. ﻗﻠﺐ (kalb) = yürek + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] αLeoKalb-ül-esed, Regulus, Kabelaced, Cor leonis, Kalb, Rex.

Asmandere esk. [Fars. ﺁﺳﻤﺎﻥ (âsmân) = gök + ﺩﺭﻩ (dere) = dere] → Samanyolu.

Asmidiske Aspidiske.

Aspidiske [< Grek. άσπιδίσκη (aspidiski) = küçük kalkan] ιCar ve ξPup. Havelke’nin Argo Navis çiziminde, geminin bordasında askerlerin kalkanları görülmektedir. Bu yıldızlar da o kalkanların üzerinde yer almaktadır.

Asterion [Lat. asterion = yıldızlı < El. αστέρι (asteri) = yıldız] βCVn. İki av köpeğinden kuzeyde olanın özel adı.

Asterope [< Grek. öz. Αστεροπή (Asteropi) = Kral Cepheus’un kızı < αστραπή (astrapi) = şimşek] 21Tau ve 22Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan aynı adı taşıyan ikisidir.

Asteroth Ashtaroth.

Asuia [< Ar. ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan] βDra.

Atair Altair.

Athafi [< Ar. ﺍﺳﺎﻓﻰ (esâfi) = sacayağı] σDra. Yerli araplar Athafi (σDra), τDra ve υDra yıldızlarının oluşturduğu kümeyi, çadırlarında yemek pişirmekte kullandıkları bir sacayağı olarak görmüşlerdi. Bu ad o canlandırmadan kaynaklanmaktadır.

Ati Atik.

Atik [< Ar. ﻋﺎﺗﻚ (âtik) = sırtın üst kısmı] οPerSüreyyâsırtı.

AtiksAtik.

Âtik-üs-süreyya esk. [Ar. ﻋﺎﺗﻚ (âtik) = sırtın üst kısmı + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ takımyıldızı] οPerSüreyyâsırtı.

Atyanı [çev. < Ar. ﺟﻨﺎﺡ (cenâh) = yan taraf + ﻓﺮﺱ (feres) = at] γPegCenâh-ül-feres, Cenûbî ferg-i sânî, Ferg-i sânî, Algenib.

Atlas [< Grek. öz. Άτλας (Atlas) = cüretkâr, tanrı Titanlardan biri] 27Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Atria [Lat. A = α + TrA < Grek. τρία (tria) = üç + Lat. angulus = açı + australe = güneydeki] αTrA Açı.

Auva Avva.

Avior [İng. < Lat. avius = ırak ya da avis = kuş] εCar Havacı. Yıldıza bu ad, 1930 yılında Kraliyet Notik Almanak Ofisi tarafından, İngiliz Hava Kuvvetleri’nin talebi üzerine o kuruma hizmeti geçmiş havacıları anmak üzere verilmişti.

Avva esk. [< Ar. ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] BAŞAK takımyıldızının Zawijava (βVir), Zaniah (ηVir), Porrima (γVir), Auva (δVir) ve Vindemiatrix (εVir) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın on üçüncü konağıdır. Bîrûnî’ye göre bir çizgi üzerinde beş yıldızdan oluşur; bu çizginin sonu kıvrıktır. Bu yüzden bu konak “avva” adıyla adlandırılır; çünkü “avvâ” fiili dönmek, kıvrılmak anlamına gelir.

Awwa [< Ar. ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] δVirAvva.

Ayak [çev. < Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak] βOriRecül-i yesâr-ı cevzâ, Ricl-ül-cevzâ-ül-yesârî, Ricl-ül-cebbâr, Mânende, Rigel, Algebar.

Ayıbeli [çev. < Ar. ﻣﺮﻕ (merak) = bel + ﺩﺏ (dübb) = ayı] βUMa Mirak-üd-dübb, Merek, Merak, Mirak.

Ayıcı [çev. < Lat. arc (ark) = korumak + ursa = ayı] αBooSimâk-ür-râmih, Hâris-üs-semâ’, Arktürüs, Arcturus. BÜYÜK AYI’nın koruyucusu anlamında bir addır.

Ayıuyluğu [çev. < Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk] γUMaFahz-ı yüsrâ-i dübb, Fakha, Phacd, Phecda, Phegda, Phad.

Ayine esk. [Ar. ﺍﻋﻨﻪ (ainne) = dizginler] αAur Keçi. ARABACI’nın sağ elinde tuttuğu dizginlerden kaynaklanan bir addır.

Ayn alrami [< Ar.→ Ayn-ür-râmî] ν1Sgr Okçugözü.

Ayn-ı anka esk. [Ar. ﻋﻴﻦ (ayn) = göz + ﻋﻨﻘﺈ (anka) = anka] αPhe Ankagözü.

Ayn-ür-râmî esk. [Ar. ﻋﻴﻦ (ayn) = göz + ﺭﺍﻣﻰ (râmî) = ok atıcı] ν1Sgr Okçugözü.

Ayn-üs-sevir esk. [Ar. ﻋﻴﻦ (ayn) = göz + ﺛﻮﺭ (sevr) = boğa] αTauArtçı.

Ayser esk. [Ar. ﺍﻳﺴﺮ (eyser) = sol taraftaki] γOri Kadınsavaşçı. Bu ad, yıldıza AVCI’nın sol tarafındaki parlak yıldız olması dolayısıyla konulmuştur.

Ayyuk esk.[Ar. ﻋﻴﻮﻖ (ayyûk) = göğün tepesi < Grek. Άιούκ (eyuk) < Αίξ (eks) = Apollon’un kutsal keçisi] αAur Keçi.

Ayyûk-i yüsrâ esk. [Ar. → Ayyûk + ﻳﺴﺮﻯ (yüsrâ) = sol] αAur Keçi.

Azab [< Ar. ﻋﺬاب (azâb) = azap] υAnd.

Azaleh [?< Ar. ﺻﺎﻟﺢ (sâlih) = yetkili] ζAur.

Azd-ül-câsî esk. [Ar. ﻋﻀﺪ (azd) = kolun üst kısmı + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] γHer.

Azd-ül-mültehîbAdud-ül-mültehîb.

Azelfafage [< Ar. ﺳﻠﺤﻔﺎ (sülhafâ) = kaplumbağa] π1Cyg. Grekler, ÇALGI takımyıldızının ses tahtasını bir bağa olarak görmüşlerdi. Bu imge daha sonra Arap bilginler tarafından ﺳﻠﺤﻔﺎ (sülhafâ) adında bir takımyıldız olarak belirlendi, fakat ortaçağda bir Latince çevirmeni tarafından yanlışlıkla bu yıldızın ad olarak aktarıldı.

Azha [< Ar. ﺍﺿﺤﺎ (adhâ) = kurbanlar] ηEri. Bu ad, yerli Arapların canlanlandırdıkları ve Zibal (ζEri), ρ2Eri, ρ3Eri, Azha (ηEri), τ1-5Eri, εCet ve Alsadr alketus (πCet) yıldızlarından oluşan ﺍﺿﺤﻴﻪ ﺍﻟﻨﻌﻢ (udhiyye-ün-neam = devekuşu yuvası) adlı yıldız kümesinden kaynaklanmaktadır.

Azimech [< Ar. ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = yükselten] αVirBaşakçı.

Azmidiske Aspidiske.