G

TAKIMYILDIZLAR

GÜNEY BALIĞI , GÜNEY HAÇI, GÜNEY TACI, GÜNEY ÜÇGENİ, GÜVERCİN

GURÂB

GEMINI, GRUS

Gök suları Güney gökkürede yer alan bazı takımyıldızların (YUNUS, TAY, IRMAK, GÜNEY BALIĞI, KARİNA, PUPA, YELKEN, KUMPAS, GÜVERCİN) oluşturduğu takımyıldız ailesi.


YILDIZLAR

Gacrux [< Ga = γ + Lat. crux (kruks) = haç] γCru Gehaç.

Gafr esk. [Ar. ﻏﻔﺮ (gafr) = hav] BAŞAK takımyıldızının Syrma (ιVir), κVir ve Khambalia (λVir) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın on beşinci konağıdır.

Gaga [çev. < Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga] αCetFem-ül-kaytus, Menkar, Menkab, Monkar.

Gallina [Lat. gallina = tavuk] αCyg Kuğukuyruğu.

Garnet [İng. garnet = lâl taşı] μCep. Yıldızın renginden kaynaklanan bir addır.

Gatria [< Ga = γ + TrA < Grek. τρία (tria) = üç + Lat. angulus = açı] γTrA.

Gehaç [çev. < Lat. gacrux < Ga = γ + crux (kruks) = haç] γCruGacrux.

Gemma [Lat. gemma = mücevher] αCrB İnci.

Ghusn alzaitun [< Ar. ﻏﺼﻦ (gusn) = ağaç dalı + ﺫﻳﺘﻮﻥ (zeytûn) = zeytin] δCol GÜVERCİN.

Gianfar Giauzar.

Giausar Giauzar.

Giauzar [< Fars. ﺟﻮﻫﺰﺭ (cevhezer) = ay yörüngesinin düğüm noktası] λDra. Bir gökbilim terimi olup yıldıza yanlışlıkla verilmiştir.

Giedi [< Ar. ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] αCap.

Giedi prima [< Ar. ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak + Lat. prima = birinci] α1Cap.

Giedi secunda [< Ar. ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak + Lat. secunda = ikinci] α2Cap.

Gienah [< Ar. ﺟﻨﺎﺡ (cenâh) = kanat] εCyg Kuğukanadı.

GienahGienah gurab.

Gienah gurab [< Ar. ﺟﻨﺎﺡ (cenâh) = kanat + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] γCrv Kanat.

GiennahGienah εCyg.

Gildun [< ETürk. yultuz = yıldız] δUMi.

Girtab [< Süm. Gir.Tab = akrep] θSco ve κSco.

Gizliceylan [çev. Ar. ﺍﺧﻔﻰ (ahfâ) = en gizli + ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] γUMiAhfâ-i ferkadeyn, Pherkad, Pherkad major, Pherkab.

Gnosia [< El. γνώση (gnosi) = bilgi] αCrB İnci. Bu ad, Romalı şair Publius Vergilius Maro’nun Georgics adlı eserinde, bu yıldızdan gnosia stella coronae (= taç yıldızının bilgisi) olarak söz etmesinden kaynaklanmaktadır.

Gomeisa [< Ar. ﻏﻤﻴﺼﺎ (gumeysâ) = mahmur gözlü kadın] βCMiGumeydâ.

GomeissaGomeisa.

Gorgona [< Grek. Γοργόνια (Gorgonia] = yılan saçlı canavarlar] βPer Umacı.

Gorgonea prima [< → Gorgona + Lat. prima = birinci] βPer Umacı.

Gorgonea quarta [< → Gorgona + Lat. quarta = dördüncü] ωPer.

Gorgonea secunda [< → Gorgona + Lat. secunda = ikinci] πPer.

Gorgonea tertia [< → Gorgona + Lat. tertia = üçüncü] ρPer.

Göğüs [çev. < Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs] αCasŞedir, Sadr-ı zat-ül-kürsî, Kürsî, Schedar, Shedar, Shedir.

GökyoluSamanyolu.

Grafias [< Grek. γραψαϊος (grapseos) = yengeç] βSco Akreptacı.

Grasias Grafias.

Gruid [< Lat. grus = turna] βGru.

Grumium [< Lat. grunnum = hayvan burnu] ξDra.

Gumeydâ esk. [< Ar. ﻏﻤﻴﺼﺎ (gumeysâ) = gözü mahmûr, çapaklı olan kadın] αCMi Öncü. Eski bir Arap masalına göre Gumeydâ (αCMi) ve Ubûr (αCMa) iki kızkardeştir. Onların erkek kardeşi olan Süheyl (Yıldırak, αCar) şimdiki AVCI’nın yerinde bulunan ve yerli Arapların yıldız kümesi olan Cevzâ’nın aşığıdır. Süheyl, Cevzâ ile sevişirken onu öldürür ve Samanyolu’nun güneyine kaçmak zorunda kalır. Kardeşi Ubûr da onu izleyerek Samanyolu’nun karşısına geçer. Gumeydâ ise kuzeyde kalır ve ağlamaktan gözleri mahmûr ve çapaklı olur.

Gurap [< Ar. ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] βCrv Kargabeta.

Güneykefe [çev. < Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] αLibKefe-i cenûbî, Zubenelgenubi, Kiffa australis, Elkhiffa australis, Lanx australis, Zubenelg.