E

TAKIMYILDIZLAR

EJDERHA, ERBOĞA

EFLARUS, ERNEB, ESED, ETTEV’EMÂN

EQUULEUS, ERIDANUS


YILDIZLAR

Edasich [< Ar. ﺫﺑﻊ (zab ‘) = sırtlan] ιDra.

Eddeberân esk.Aldeberan.

Ejderbaşı [çev. < Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] γDraRes-ül-tinnîn, Eltanin, Etamin.

Ekkhysis [< El. εκχυσις (ekhisis) = taşma] λAqr.

Elacrab [< Ar. ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] βSco Akreptacı.

Eldeberân esk.Aldeberan.

Electra [< Grek. öz. Ηλέκτρα (İlektra) = Atlas’ın yedi kızından biri, amber] 17Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Elenfal [< Ar. ﺍﻧﻔﺎﻝ (enfâl) =ganimetler] 51AndAnfal.

Elghoul [< Fars. ﮔﻮﻝ (gûl) = şeytan, hortlak] βPer Umacı.

ElgomaisaAlgomeysa.

Elhent esk. [< Ar. ﻫﻨﻌﻪ (hen’a) = develere vurulan bir dağ] γGem Dağlama.

Elkeid [< Ar. ﻗﺎﺋﺪ (kaid) = önder] ηUMa Önder.

Elkhereb [< Ar. ﻗﺮﺍﺏ (karab) = su kabı] τPeg.

Elkhiffa australis [< Ar. ﻛﻔﻪ (keffe) = terazi gözü + Lat. australis = güneydeki] αLib Güneykefe.

ElkoprahAlkafzah.

Elmak esk. → Almach.

Elmara elmusalsela [< Ar. ﻣﺮﺃﻩ (mer’e) = kadın + ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ (müselsele) = zincirli] 38Boo.

Elmelik [< Ar. ﻣﻠﻴﻚ (melîk) = hükümdâr] αAqr.

Elmuthalleth [< Ar. ﻣﺜﻠﺚ (müselles) = üçgen] αTri.

ElnathAlnath.

Eltanin [< Ar. ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] γDra Ejderbaşı.

Elyus Elyus-ül cevs.

Elyus-ül cevs esk. [< Ar. ﺍﻟﻴﻪ (alya) = koyun kuyruğu + ﺟﻮﻥ (cevn) = koyu renkli] εUMa Kuyruk.

Encümen-i kehkeşân esk. [Fars. ﺍﻧﺠﻤﻦ (encümen) = toplantı + ﻛﻪ (keh) = saman + ﻛﺸﺎﻥ (keşân) = çekenler] → Samanyolu.

Enf [< Ar. ﺍﻧﻒ (enf) = burun] εPeg Burun.

Enif Enf.

Enki [Süm. Enki = Sümer tanrısı] σSgrPelag, Sadira, Nunki. Bu ad Sümer gökbiliminden kalmadır. Enki, Sümerlilerin su, zekâ ve yaratılış tanrısı idi. Ea adıyla da bilinir.

Enver-i ferkadeyn esk. [Ar. ﺍﻧﻮﺭ (enver) = daha parlak + ﻓﺮﻗﺪﻳﻦ (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] βUMi Yavruceylan.

Errai [< Ar. ﺭﺍﻋﻰ (râî) = çoban] γCep.

Errakis [< Ar. ﺭﺍﻗﺺ (râkis) = titreyen] μCep.

Etamin Eltanin.

Evlâd-ı zibâ’ esk. [Ar. ﺍﻭﻻﺩ(evlâd) = çoçuklar + ﺿﺒﺎﻉ (zibâ’) = sırtlanlar] ÇOBAN takımyıldızının Asellus primus (θBoo), Asellus secundus (ιBoo), λBoo ve Asellus tertius (κBoo) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi Asellus primus.

Evvel-i ferkad esk. [Ar. ﺍﻭﻝ (evvel) = ilk + ﻓﺮﻗﺪ (ferkad) = ceylan yavrusu] βUMi Yavruceylan.