BÜYÜK KÖPEK [çev.< Ar. kelb-ül ekber]


BENEKLİ KÖPEK

KELB-ÜL-EKBER esk. [Ar. ﻛﻠﺐ (kelb) = köpek + ﺍﻛﺒﺮ (ekber) = büyük]

CANIS MAJOR IAU [Lat. canis (kanis) = köpek + maior = daha büyük] ; Kodu: CMa; Genitif: Canis majoris.
Gökeşleğinin güneyinde bir takımyıldız, koor. (7, -20). AVCI takımyıldızının yanında yer alır, avcının iki av köpeğinden büyüğüdür. Atılmaya hazır, aportta beklemektedir. → ORION.

Takımyıldıza benekli köpek adı, vücudunda yer alan çok sayıdaki yıldız dolayısıyla verilmiştir.

YILDIZLARI

αCMa

Akyıldız, Köpekyıldızı, Şuarâ-i yemânî, Şirâ-i yemânî, Ubûr, Sirius, Aschere, Canicula

βCMa

Mirzam, Murzim

γCMa

Şimalî unk-i kelb-i ekber, Muliphein

δCMa

Wezam, Alwazn, Wezen

εCMa

Bakireler, Adhara, Adhara, Adara

ζCMa

Furi, Furud

ηCMa

Aludra