S

TAKIMYILDIZLAR

SAAT, SALKIM, SEKİZLİK, SIĞIRTMAÇ, SİNEK, SUNAK, SUYILANI

SÜNBÜLE, SAKA, SALÎB-İ CENÛBÎ, SANC, SEBÛ, SEFE, SEHİM, SERETÂN, SERÎR-İ FELEK, SEVEMÂNİ, SEVİR, SUBÂN

SAGITTA, SAGITTARIUS, SCORPIUS, SCULPTOR, SCUTUM, SERPENS, SEXTANS


YILDIZLAR

Sabık [< Ar. ﺳﺎﺑﻖ (sâbık) = ileride olan] ηOphSabik.

Sabik Sabık.

SadachbiaSadalachbia.

Sadalachbia [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺍﺧﺒﻴﻪ (ahbiye) = göçebe çadırı] γAqr. Bu ad, yıldızın doğmasıyla birlikte soğukların sona ermesi ve göçebe çadırlarının toplanmasını anlatmaktadır.

Sadalbari [<Ar.] μPeg. Bu ad, yerli Arapların ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ (sa’d-ül-bâri’ = mükemmel olanın uğuru) adındaki yıldız kümesinden kalmadır → Sad-ül-bâri’.

Sadalfaris [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻓﺎﺭﺱ (fâris) = atlı] λPeg.

Sad almatar [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻣﻄﺮ (matar) = yağmur] ηPeg. Bu ad, yerli Arapların KANATLI AT takımyıldızında Matar (ηPeg) ve οPeg yıldızlarından oluşturdukları ﺳﻌﺪﺍﻟﻤﻄﺮ (sa’d-ül-matar = yağmurun uğuru) adındaki bir yıldız kümesinden kalmadır.

Sadalmelik [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻣﻠﻴﻚ (melîk) = hükümdâr] αAqr. Yerli Araplardan kalma bir ad olup hükümdârın uğurlu yıldızı, gözdesi anlamındadır.

Sadalpheretz [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻓﺮﺱ (feres) = at] λPeg.

Sadalphreis Sadalpheretz.

Sadalsuud [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺳﻌﻮﺩ (suûd) = mübarek sayılan yıldızlar] βAqr. Bu ad, gözdelerin gözdesi olan yıldız anlamındadır. Kış geçip de lâtif fakat sürekli yağmurların başlamasıyla, güneşle birlikte doğmasından kaynaklanmaktadır.

Sadaltajir [< Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺗﺎﺟﺮ (tâcir) = tacir] ζAqr.

Sadatoni [< Ar. ﺪﻋﺎﺳ (saîd) = önkol + ﺛﺎﻧﻰ (sânî) = ikinci] ζAur.

Sadbula esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺑﻌﻠﻪ (bu’le) = çok yiyen, obur] KOVA takımyıldızındaki Bu’le (εAqr) ve Meblû’ (νAqr) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi üçüncü konağıdır.

Sadir [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs] γCygSadr-üd-dücâce, Sadr.

Sadira [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs] σSgr Enki.

Sadira [< Ar. ﻩﺭﺩﺎﺻ (sâdıre) = su içmekten dönen] εEri.

Sadiradra [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs + ﻋﺬﺭﺍﻩ (azrâ) = kızoğlan kız] δAnd.

Sadr [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs] γCygSadir.

Sadr-ı zât-ül-kürsî esk. [Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs + ﺫﺍﺕ (zât) = sahibe + ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht] αCas Göğüs.

Sadr-üd-dücâce esk. [Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] γCyg Sadir.

Sad-i nâşire esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻧﺎﺷﺮﻩ (nâşire) = haber veren] Yerli Arapların OĞLAK takımyıldızında Nashira (γCap) ve Zeneb-i cedî (δCap) yıldızlarından oluşturdukları bir yıldız kümesi.

Sad-ül-ahbiye esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺍﺧﺒﻴﻪ (ahbiye) = göçebe çadırı] KOVA takımyıldızındaki Sadalachbia (γAqr), Sadaltajir (ζAqr), Hydria (ηAqr) ve Seat (πAqr) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi beşinci konağıdır.

Sad-ül-behâm esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺑﻬﻴﻢ (behîm) = dört ayaklı hayvan] Yerli Arapların KANATLI AT takımyıldızında Baham (θPeg) ve νPeg yıldızlarından oluşturdukları bir yıldız kümesi.

Sad-ül-bâri’ esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺑﺎﺭﻉ (bâri’) = mükemmel] μPeg. Yerli Arapların KANATLI AT takımyıldızında Sadalfaris (λPeg) ve Sadalbari (μPeg) yıldızlarından oluşturdukları bir yıldız kümesi.

Sad-ül-hümâm esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﻫﻤﺎﻡ (hümâm) = himmetli, azimli] Yerli Arapların KANATLI AT takımyıldızında Homam (ζPeg) ve ξPeg yıldızlarından oluşturdukları bir yıldız kümesi.

Sad-üs-suûd esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺳﻌﻮﺩ (suûd) = yükselme] KOVA takımyıldızındaki Sadalsuud (βAqr) ve Bunda (ξAqr) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi dördüncü konağıdır.

Sad-üz-zâbih esk. [Ar. ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺫﺍﺑﺢ (zâbih) = kurban kesen] OĞLAK takımyıldızındaki Algedi (αCap) ve Dabih (βCap) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi ikinci konağıdır.

Sağayak [çev. < Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ] α1CenRecül-i yemîn-i kantures, Rigil kentaurus, Rigilkent, Toliman, Bungula, Proxima centauri.

Sağomuz [çev. < Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba] αOriİkizlerevi, Menkeb-i yemîn-i cebbâr, Cebbâr, Zirâ’-ül-cevzâ, Yed-ül-cevzâ, Betelgeuse, Mankib, Betelgeux.

Saidak [< Ar. ﺳﺪﻕ (sadak) = onaylanan şey] 80UMa Süha. Yerli Araplar, bu yıldızı Önder’den ayırdedebilmeyi, iyi görmenin bir sınavı olarak kullanırlardı. Bu adın o eylemden kaynaklanması olasıdır.

Saif [< Ar. ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç] κOri.

Saif aljabbar [< Ar. ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba, kudretli] ηOri.

Saiph Saif.

Sâk-ı zât-ül-kürsî esk. [Ar. ﺳﺎﻕ (sak) = baldır + ﺫﺍﺕ (zât) = sahibe + ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht] εCas Baldır.

Salîb esk. [Ar. ﺻﻠﻴﺐ (salîb) = haç] YUNUS takımyıldızının Sualocin (αDel), Rotanev (βDel), γDel ve δDel yıldızlarından oluşan haç biçiminde bir yıldız kümesi.

Salm [< Lat. sagma = eyer] τPeg.

Sama alazrak [< Ar. ﺳﻤﺎﺀ (semâ’) = gökyüzü + ﺍﺯﺭﻕ (ezrak) = mavi] π2Cyg.

Saman uğrusu [ETurk. sap = ekin sapı + -an = küçültme eki + uğru = hırsız] → Samanyolu.

Samanyolu [ETurk. sap = ekin sapı + -an = küçültme eki] Gökküreyi bir büyük daire boyunca saran, milyarlarca yıldız ve gaz bulutundan oluşan donuk ışıklı yıldız kuşağı, → Hacılar yolu, Gökyolu, Saman uğrusu, Kehkeşan, Kâhingân, Tinnîn-i felek, Tarîk-üt-tebn, Via lactea.

Sânî-ül-avva esk. [Ar. ﺛﺎﻧﻰ (sânî) = ikinci + ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] ηVirAvva.

Sarfe esk. [Ar. ﺻﺮﻓﻪ (sarfe) = boncuk] ASLAN takımyıldızındaki Aslankuyruğu (βLeo) yıldızı. Ayın on ikinci konağıdır.

Sargas [< Süm. Šar.gaz ] θSco. Bu ad Sümer tanrısı Marduk’un kullandığı, Šar.gaz ve Šar.ur adlı iki silâhtan kaynaklanmaktadır.

Sarin [?] δHerDizçöken. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

SarirSarir bonet.

Sarir bonet [< Ar. ﺳﺮﻳﺮ (serîr) = yatacak yer + Lat. ponet = yer < Ar. ﺑﻨﺎﺕ (benât) = kızlar] θUMa. Bu ad, yerli arapların BÜYÜK AYI’nın Talitha (ιUMa), Sarir (θUMa), φUMa, υUMa ve 23UMa yıldızlarından oluşturdukları ﺳﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻐﺶ (serîr-ül-benât-ün-nâ’ş = tabutun kızlarının yattıkları yer) adlı yıldız kümesinden kaynaklanmıştır → Önder.

Sasanka [< Ved. sasiyn = tavşanlı] εLep.

Sasin [< Ved. sasiyn = tavşanlı] εLep.

SatabhishaShatabhisha.

Sataghni [Sans. sataghni = eski bir top] πHya.

Sceptrum [Lat. sceptrum (skeptrum) = asa] 53Eri.

Scheat [< Ar. ﺳﺎﻕ (sâk) = incik] δAqr.

Scheat [< Ar. ﺳﺎﻕ (sâk) = incik] βPeg İncik.

Schedar [< Ar. ﺻﺪﺭ (sadr) = göğüs] αCas Göğüs.

Scheddi [< Ar. ﺟﺪﻯ (cedî) = oğlak] δCap.

Schemali [< Ar. ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] ιCet.

Scutulum [Lat. scutulum (skutulum) = küçük kalkan] ιCarAspidiske.

SeatScheat δAqr.

Seat [< Ar. ﺳﺎﻕ (sâk) = incik] πAqr

Seat alferas [< Ar. ﺳﺎﻕ (sâk) = incik + ﻓﺮﺱ (feres) = at] βPeg İncik.

Secunda hyadum [Lat. secunda (sekunda) = ikinci + hyades (hüades) < Grek. Ύάδες (İades) = Hercules’in yedi kızı, yağmur getirenler] δ1Tau. Öküz yıldız kümesinin ikinci yıldızı anlamındadır.

Sefine-i nûh esk. [Ar. ﺛﻔﻴﻨﻪ (sefine) = gemi + ﻧﻮﺡ (Nûh) = Nûh peygamber] βCar Durgunsu. Bu ad, yıldızın yeraldığı eski Argo takımyıldızının Arapça adından gelmektedir.

Segin [?< Ar. ﺳﺎﻕ (sak) = baldır] εCas Baldır. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Seginus [< Lat. thegius < Grek. βοητής (voitis) = haykıran] γBoo. Bu adın, ÇOBAN takımyıldızının Grekçe adının Arapçaya, oradan da Latinceye sayısız çevrilmesi sırasında yapılan yanlışlıklardan kaynaklandığı sanılmaktadır.

Seid [< Ar. ﺳﻴﺪ (seyyid) = ileri gelen] γPer.

Seif [< Ar. ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç] ψPer.

Sephdar [< Fars. ﺻﻔﺪﺭ (saff-der) = düşman saflarını yaran yiğit] ηSgr.

Ser [< Fars. ﺷﻴﺮ (şîr) = aslan] ρLeo.

Serîr-i benât-ün-na’ş esk. [< Ar. ﺳﺮﻳﺮ (serîr) = yatacak yer, taht + ﺑﻨﺎﺕ (benât) = kızlar + ﻧﻐﺶ (na’ş) = tabut] → Havuz.

Serpens caput [Lat. serpens = yılan + caput (kaput) = baş] → Yılanbaşı.

Serpens cauda [Lat. serpens = yılan + cauda (kauda) = kuyruk] → Yılankuyruğu.

Sertan [< Ar. ﺳﺮﻁﺎﻥ (seretân) = yengeç] αCnc.

Seyf-ül-cebbâr esk. [Ar. ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba] AVCI takımyıldızının Dizi (εOri), Trapezium (θ1Ori) ve Nair alsaif (ιOri) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Sham [< Ar. ﺳﻬﻢ (sehm) = ok] αSge.

Sharatan Sheratan.

Shatabhisha [< Ved. stabhisha = koruyucu yıldız] λAqr. Veda gökbiliminde ayın yirmi dördüncü konağıdır.

Shaula [Lat. < Ar. ﺷﻮﻟﻪ (şevle) = akrep iğnesi] λSco İğne.

SheatScheat δAqr.

Shedar Schedar.

ShedirSchedar.

SheliakShelyak.

Shelyak [< Ar. ﺷﻠﻴﺎﻕ (şelyak) < Lat. chelys (kelüs) < Grek. χέλυς (helis) = su kaplumbağası] βLyrŞelyak.

Sherasiph [< Ar. ﺷﺮﺍﺳﻴﻒ (şerâsif) = kaburga kıkırdağı] νHya.

Sheratan [< Ar. ﺷﺮﻃﻴﻦ (şerateyn) = iki nişan] βAri. Şerateyn yıldız kümesindeki iki yıldızdan daha parlak olanı olduğu için bu adla tanınmıştır → Şerateyn.

Shir [< Fars. ﺷﻴﺮ (şîr) = aslan] ρLeo.

Shishimai [< Jap. 獅子舞 (şişimay) = aslan dansı] σLeo.

Sırt [Fars. ﭘﺸﺖ (püşt) = sırt] αUMaDubhe, Zahr-üd-dübb-i ekber, Pişt, Dübb, Dubhe, Alruccabah, Dubb, Dubh, Thahr aldub alakbar, Ak.

Sih Tsih.

Simâk esk. [Ar. ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = yükselten] BAŞAK takımyıldızındaki Başakçı (αVir) yıldızı. Ayın on dördüncü konağıdır.

Simâk-ül-azel esk. [Ar. ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = yükselten + ﺍﻋﺰﻝ (a’zel) = ayrık] αVirBaşakçı.

Simâk-ür-râmih esk. [Ar. ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = yükselten + ﺭﺍﻣﺢ (râmih) = süngücü] αBoo Ayıcı. Bu ad, yerli Arapların yıldızı göklere yükselmiş bir süngücü olarak görmesinden kalmadır.

Simmah [< Ar. ﺳﻤﺎﻙ (simâk) = balıklar] νPsc.

Sinistra [Lat. sinistra = sol el] νOph.

Sirius [Lat. < Grek. σείριος (sirios) = kavurucu, yakıcı, parlak] αCMa Akyıldız.

Sirrah [< Ar. ﺳﺮﻩ (sürre) = göbek] αAnd Kısrak.

Sirrah [< Ar. ﺳﺮﻩ (sürre) = göbek] δPeg. Bu ad, yıldıza, önceleri KANATLI AT’ın göbeğinde yer almasından dolayı konulmuş bir addır. Yıldız daha sonra ZİNCİRLİ PRENSES takımyıldızına geçirilerek αAnd olarak tanımlanmıştır Kısrak.

sitâre esk. [Fars. ﺳﺘﺎﺭﻩ (sitâre)] → yıldız.

Situla [Lat. situla = su kavanozu < çev. < Ar. ﺩﻟﻮ (delv) = su kovası] κAqr.

Skat Scheat δAqr.

Sokum [çev. < Ar. ﻣﻐﺮﺯ (magriz) = kuyruk dibi] δUMaMagriz-üz-zeneb-üd-dübb, Magrez, Megrez, Kaffa.

Solayak [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻳﺴﺎﺭ (yesâr) = sol] βCenRecül-i yesâr-ı kantures, Hadar, Agena.

Spica [Lat. spica (spika) = başak] αVirBaşakçı.

Spica virginis [Lat. spica (spika) = başak + virginis = bâkire] αVirBaşakçı.

Sterope I [< Grek. öz. Αστεροπή (Asteropi) = Kral Cepheus’un kızı < αστραπή (astrapi) =şimşek] 21TauAsterope. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Sterope II [→ Sterope I] 22TauAsterope. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Sualocin [< Lat. Nicolaus < İt. Niccolo] αDel. Bu ad, Piazzi’nin asistanı olan Niccolo Cacciatore’nin adının Latincesi olan Nicolaus Venator’dan kaynaklanmaktadır. Yıldızın adı, onun önadının tersten okunmasından ibarettir → Rotanev.

Subra [Ar. ﺫﺑﺮﻩ (zübre) = aslan yelesi] οLeo.

Suhail Süheyl.

Suhail [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız] λVelSüheyl.

Suhail [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız] γVelAltsüheyl.

Suhail [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız] αCarYıldırak.

Suhail almuhlif [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻣﺤﻠﻒ (muhlif) = yemin ettiren] γVelAltsüheyl.

Suhail alwazn [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻥﺯﻭ (vezn) = ağırlık] λVelSüheyl.

Suhail hadar [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﺣﻀﺎﺭ (huzzâr) = gözönünde, meydanda] ζPup Benekli.

Sulafat [< Ar. ﺳﻠﺤﻔﺎﺕ (sulahfât) = kaplumbağa] γLyrŞELYAK.

Surh esk. [Fars. ﺳﺮﺥ (sürh) = parlak kırmızı] αSco Akrepyüreği. Renginden dolayı verilmiş bir addır.

Süha [Ar. ﺳﻬﺎ (süha) = umursanmayan] 80UMaAlcor, Saidak. Yıldızın, Örtü’nün yanında sönük kalmasından kaynaklanan bir addır.

Süheyl [< Ar. ﺳﻬﻞ (sehl) = düzgün ve yumuşak] Güney kutbu civarındaki birçok yıldızın özel adı olup parlak yıldız anlamındadır. Kesin olarak hangi yıldızın adı olduğu konusu açık değildir.

Süheyl esk. [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (Süheyl) = Yıldırak] αCar Yıldırak. Bu yıldızın Arapça özel adıdır. → Gumeydâ.

Süheyl esk. γVelAltsüheyl. Hatalı olarak verilmiş bir addır.

Süheyl [< Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız] λVelSüheyl-ül-vezn, Suhail, Alsuhail, Suhail alwazn, Muliphein.

Süheyl-i ferd [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnız] αHya Yalnız.

Süheyl-i huzzâr esk. [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﺣﻀﺎﺭ (huzzâr) = gözönünde, meydanda] εCar Havacı. Yıldırak (Süheyl) yıldızının yanında bir dizi biçiminde Havacı (εCar), Altsüheyl (γVel) ve Benekli (ζPup) yıldızlarından oluşan yıldız kümesinin en kolay görünür olanı olduğu için bu adı almıştır.

Süheyl-i mahlef esk. [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻣﺤﻠﻒ (muhlif) = yemin ettiren] γVelAltsüheyl. Yerli Arapların, gerçekte görmedikleri halde Süheyl’i gördüklerine dair yemin ettiren yıldız anlamında verilmiş bir addır.

Süheyl-i rakkaş esk. [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﺭﻗﺶ (rakaş) = benekli] ζPup Benekli.

Süheyl-i şâmî [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﺷﺎﻣﻰ (şâmî) = Şamlı] αHya Yalnız. Bu ad, yıldıza, iki Süheyl’den (parlak yıldızdan), kuzeyden güneye doğru indikçe ancak Şam’dan sonra görülebileni olduğu için verilmiştir.

Süheyl-i yemânî esk. [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻳﻤﺎﻧﻰ (yemânî) = Yemenli] αCar Yıldırak. Bu ad, yıldıza, iki Süheyl’den (parlak yıldızdan) kuzeyden güneye doğru indikçe ancak Yemen’den görülebileni olduğu için verilmiştir. Yemen’de çıkan akik taşının rengini bu yıldızdan aldığı söylenir.

Süheyl-ül-vezn esk. [Ar. ﺳﻬﻴﻞ (süheyl) = parlak yıldız + ﻭﺯﻥ (vezn) = ağırlık] λVelSüheyl. Bu ad, YELKEN takımyıldızında yer alan iki Süheyl adlı yıldızın daha ağırlıklı olanı anlamınadır.

Sünbüle esk. [Ar. ﺳﻨﺒﻠﻪ (sünbüle) = başak] αVirBaşakçı.

Süreyyâ esk. [Ar. ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = ufak güzel şeyler] → Ülker. Ayın üçüncü konağıdır.

Süreyyâ esk. [Ar. ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = ufak güzel şeyler] Yerli Arapların, Ülker’i merkez alarak, bir baş ve iki kol görünümünde oluşturdukları eski bir yıldız kümesidir. Gökkürede çok büyük yer kaplayan bu kümenin başı, Ülker ile BALİNA takımyıldızının Gaga (αCet), Menkar (λCet), μCet, νCet ve Kaffaljidhmah (γCet) yıldızlarından oluşmaktaydı. ﻛﻒ ﺍﻟﺜﺮﻳﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻃﻪ (keff-üs-Süreyyâ-ül-yümnâ-ül-mebsûta = Süreyyâ’nın uzanmış sağ eliçi) adındaki sağ kol Ülker’den çıkarak ATLI takımyıldızının Menkib (ζPer), Süreyyâomzu (ξPer), Adid australis (εPer), Adid media (νPer), Adid borealis (δPer), Seif (ψPer), σPer, Dirsek (αPer), Seid (γPer) ve Süreyyâortası (ηPer) yıldızlarının üzerinden geçerek KOLTUK takımyıldızına girmekte ve Diz (δCas), Uyluk (γCas) ve Göğüs (αCas) yıldızları üzerinden Kınalıel (βCas) yıldızına kadar uzanmaktaydı. ﻛﻒ ﺍﻟﺠﺰﻣﻪ (keff-ül-cizme) = kesik eliçi) adındaki sol kol ise Kaffaljidhmah (γCet) yıldızından çıkarak BALİNA takımyıldızının Tansık (οCet), Baten kaitos (ζCet), Dheneb (ηCet) yıldızlarının üzerinden geçerek Yüzgeç (βCet) yıldızına kadar uzanmaktaydı Muazzam-ı süreyyâ.

Süreyyâbileği [çev. < Ar. ﻣﻌﺼﻢ (mi’sam) = bilek + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] κPer Mi’sam-üs-süreyyâ, Misam.

Süreyyâomzu [çev. < Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] ξPerMenkib-üs-süreyyâ, Menkib, Menchib.

Süreyyâortası [çev. < Ar. ﻭﺳﻂ (vasat) = orta + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] ηPer Vasat-üs-süreyyâ, Miram, Alsaid.

Süreyyâsırtı [çev. < Ar. ﻋﺎﺗﻚ (âtik) = sırtın üst kısmı + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] οPer Âtik-üs-süreyya, Atik, Ati, Alatik, Atiks.

Sürre-i feres esk. [Ar. ﺳﺮﻩ (sürre) = göbek + ﻓﺮﺱ (feres) = at] αAnd Kısrak.

Süsen [çev. < Ar. ﻧﺎﻃﺢ (nath) = süsen, boynuz vuran] βTauNâtıh, Elnath, Alnath. Yıldızın bu adı, eski imgelemlerde boğanın boynuzlarından birinin ucunda yer almasından kaynaklanmaktadır.

Süt kepçesi YAY takımyıldızında Ascella (ζSgr), τSgr, Enki (σSgr), φSgr, Kaus borealis (λSgr) ve Polis (μSgr) yıldızlarının oluşturduğu, sütlüğe benzer yıldız kümesi.

Syrma [Lat. syrma (sürma) = uzun etek] ιVir.