M

TAKIMYILDIZLAR

MASA, MİKROSKOP

MA’LEF, MÂSİK-ÜL-İNÂN, MİCMARAH , MİCMERE, MİHRÂB, MÎZÂN, MÜLTEHîB, MÜMSİK-ÜL-AYNE, MÜSELLES

MENSA, MICROSCOPIUM, MONOCEROS, MUSCA


YILDIZLAR

Maasim [< Ar. ﻣﻌﺼﻢ (mi’sam) = bilek] λHer.

Maasym Maasim.

Maaz [< Ar. ﻣﻌﺰ (ma’z) = teke] εAur.

Mabsuthat [< Ar. ﻣﺒﺴﻮﻃﻪ (mebsûta) = yayılmış] 31Lyn.

Magrez [< Ar. ﻣﻐﺮﺯ (magriz) = kuyruk dibi] δUMa Sokum.

Magriz-üz-zeneb-üd-dübb esk. [Ar. ﻣﻐﺮﺯ (magriz) = kuyruk dibi + ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﺩﺏ (dübb) = ayı] δUMaSokum.

Mahasim [< Ar. ﻣﻌﺼﻢ (mi’sam) = bilek] θAur.

Maia [< Grek. öz. Μαία (Maya) = Atlas’ın yedi kızından biri, nine] 20Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Ma’lef esk. [Ar. ﻣﻌﻠﻒ (ma’lef) = yemlik] εCnc

Mânende esk. [Fars. ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ (mânende) = benzeyen] βOri Ayak.

Mankib [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz] αOri Sağomuz.

ManubrijManubrium.

Manubrium [Lat. manubrium = sap, kabza] οSgr.

Marakk [< Ar. ﻣﺮﻕ (merak) = bel] ζCap.

MarchabMarkab αPeg.

Marfak αPer Mirfak.

Marfak [< Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek] θCas ve μCas.

MarfarkMarfak θCas.

Marfic Marfik λOph.

Marfik [< Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek] κHer ve ξHer.

Marfik [< Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek] λOph.

Marfikent [< Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] ηCen.

Marj [?< Ar. ﻣﺮﺝ (marc) = verimli otlak] γCasUyluk.

Markab [< Ar. ﻣﺮﻛﺐ (merkeb) = gemi, kayık] κVel.

Markab [< Ar. ﻣﺮﻛﺐ (merkeb) = binek] αPeg Binek.

MarsicMarfik κHer.

MarsikMarfik λOph .

Matar Sad almatar.

MathallahMothallah.

Ma ti [Mand. (ma ti) = at toynağı] λCen.

Mautinah Mawtinah.

Ma wei [Mand. 马尾 (ma wei) = at kuyruğu] δCen.

Mawtinah [< Ar. ﻣﻮﺗﻨﻪ (mevtine) = inci taç] δHya. Yıldız, bu adını, yerli Arapların yılanın başında canlandırdıkları inci bir taçtan almaktadır.

Meb’ız-i dübb-i ekber esk. [Ar. ﻣﺄﺑﺾ (me’bız) = dizin arkasındaki çukur + ﺍﻛﺒﺮ (ekber) = daha büyük] ψUMa.

Meblû’ esk. [Ar. ﻣﺒﻠﻮﻉ (meblû’) = yenilen, yutulan] νAqr Sadbula.

Mebsuta [< Ar. ﻣﺒﺴﻮﻃﻪ (mebsûta) = uzanmış, yayılmış] εGem. Yerli Arapların canlandırdıkları büyük ﺍﺳﺪ (esed = aslan) takımyıldızının uzanmış pençesinden kalma bir addır.

Meç [çev. < Lat. ruticulus (rutikulus) < rutrum = meç, bıçak] βHerMenkeb-ül-câsî-ül-yemîn, Adud-ül-câsî, Rutilicus, Kornephoros. Bu ad, bazı imgelerde Herkül’ün elinde taşıdığı meçten kaynaklanmaktadır.

MediaKaus media.

MegrezMagrez.

Meissa [< Ar. ﻣﻴﺴﺎﻥ (meysan) = parlakça ışıldayan] λOri.

Mekbuda [< Ar. ﻣﻘﺒﻮﺿﻪ (makbûza) = geri alınmış, daraltılmış] ζGem. Yerli Arapların canlandırdıkları büyük ﺍﺳﺪ (esed = aslan) takımyıldızının geri çekilmiş pençesinden kalma bir addır.

Men [?< Mand. (men) = güney kapı] αLup.

Menchib Menkib ξPer.

Menkab Menkar αCet.

Menkalinan [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺫﻯ (zî-) = sahip + ﻋﻨﺎﻥ (inân) = dizgin] βAur Arabacıomzu.

Menkar [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun] λCet.

Menkar [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun] αCet Gaga.

Menkeb-i ayyuk esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = taraf, yön + ﻋﻴﻮﻖ (ayyûk) = keçi] ζTauKeçiyönü. Bu ad, yıldıza gökte belirgin bir yıldız kümesi olan İncidizisi’nin ortasından Keçi’ye giden yönü belirten bir yıldız olduğu için verilmiştir.

Menkeb-i bersâveş-i eymen esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + Fars. ﺑﺮﺷﺎﻭﺵ (Berşaveş) = Perseus, ATLI + Ar. ﺍﻳﻤﻦ (eymen) = sağ] γPer.

Menkeb-i bersâveş-i eyser esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + Fars. ﺑﺮﺷﺎﻭﺵ (Berşaveş) = Perseus, ATLI + Ar. ﺍﻳﺴﺮ (eyser) = sol] θPer.

Menkeb-i yemîn-i cebbâr esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = AVCI] αOri Sağomuz.

Menkeb-i yesâr-ı cevzâ esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﻳﺴﺎﺭ (yesâr) = sol + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = esk. AVCI takımyıldızı] γOri Kadınsavaşçı. Bu ad, yıldıza AVCI’nın sol omzundaki yıldız olması dolayısıyla konulmuştur.

Menkeb-i zî-l-inân esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺫﻯ (zî-) = sahip + ﻋﻨﺎﻥ (inân) = dizgin] βAur Arabacıomzu.

Menkeb-ül-câsî-ül-yemîn esk. [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ] βHerMeç.

Menkeb-ül-câsî-ül-yesâr esk. [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken + ﻳﺴﺎﺭ (yesâr) = sol] δHer Dizçöken.

Menkent [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] θCen Omuz.

Menkib [< Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] ξPerSüreyyâomzu.

Menkib [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz] ζPer.

Menkib-ül-cevzâ esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski Cevzâ yıldız kümesi, AVCI] αOri Sağomuz.

Menkib-ül-feres esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﻓﺮﺱ (feres) = at] βPeg İncik.

Menkib-ül-hevâ esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺣﻮﺍ (hevâ) = yılan yakalayan] γOph.

Menkib-ül-kantures esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at, ERBOĞA] θCen Omuz.

Menkib-ül-mültehîb esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﻣﻠﺘﻬﺐ (mültehib) = ateşli, tutuşmuş, KRAL] αCep.

Menkib-üs-süreyyâ esk. [Ar. ﻣﻨﻜﺐ (menkib) = omuz + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] ξPerSüreyyâomzu.

MentakaMintaka δOri.

Menzil-ül-muahhar esk. [Ar. ﻣﻨﺰﻝ (menzil) = konak yeri + ﻣﺆﺧﺮ (muahhar) = sonraki] αAnd Kısrak. Ayın konaklarından biri olması nedeniyle konulmuş bir addır.

Menzil-ür-reşâ esk. [Ar. ﻣﻨﺰﻝ (menzil) = konak yeri + ﺭﺷﺎ (rişâ) = ip] βAndKuşak. Bu ad, yıldıza ZİNCİRLİ PRENSES’in zincirinin bağlandığı yer anlamında olmak üzere konmuştur.

Merak [<Ar. ﻣﺮﻕ (merak) = bel] βUMaAyıbeli.

Merek Merak.

Meres [?] βBoo.

Merez Meres.

Merga [< Lat. merga = orak] 38Boo. Bu ad, bazı kaynaklarda ÇOBAN’nın bir elinde sopa, diğer elinde bir orak tutuyor gösterilmesinden kaynaklanmıştır.

Merope [Lat. < Grek. öz. Μερόπη (Meropi) = Atlas’ın yedi kızından biri, fâni] 23Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Mesarthim [< İbr. משארתהמ (meshartim) = uşaklar] γ2Ari. Bu adın, özgün yerli Arap biçimi ﺷﺮﻃﻴﻦ (şerateyn)dir. Ancak çeşitli yanlış okuma ve yazmalar sonucunda, Bayer bu adı İbranice meshartim olarak yorumlamış ve yıldız için bu ad kalmıştır → Şerateyn, Sheratan.

Metn-ül-feres esk. [Ar. ﻣﺘﻦ (metn) = orta bölüm + ﻓﺮﺱ (feres) = at] αPeg Binek.

Meyzer-ül-ınâk-üd-dübb esk. [Ar. ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) = örtü + ﺍﻋﻨﺎﻕ (a’nâk) = boyunlar + ﺩﺏ (dübb) = ayı ] ζUMa Örtü.

Miaplacidus [< Ar. ﻣﻴﺎﻩ (miyâh) = sular + Lat. placidus (plakidus) = durgun] βCar Durgunsu.

Mimosa [< Bil. Mimosa = mimoza bitkisi] βCruBehaç. Bu adın, yıldızın renginin mimoza bitkisinin rengine benzemesinden kaynaklanan yeni bir ad olduğu öne sürülmektedir.

Minchir [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun] σHya.

Minelauva [< Ar. ﻣﻦ (min) = -den beri + ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] βVir ve δVirAvva.

Minhar alshuja [< Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan] σHya.

Minkar [Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun] εCrv.

Minkar-üd-dücâce esk. [Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk] β1Cyg Kuğugagası.

Minkar-ül-esed esk. [Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun + ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] κLeo.

Minkar-ül-gurâb esk. [Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] αCrv Kargagagası.

Minkar-üs-sevir esk. [Ar. ﻣﻨﻘﺎﺭ (minkar) = gaga, burun + ﺛﻮﺭ (sevr) = boğa] γTau.

Mintaka esk. [Ar. ﻣﻨﻄﻖ (mıntak) = kuşak] εBoo.

Mintaka [<Ar. ﻣﻨﻄﻖ (mıntak) = kuşak] δOri Dizibaşı. Bu ad, yerli Arapların İncidizi’sinde oluşturdukları ﻣﻨﻄﻘﺔﺍﻟﺨﻮﺯﺇ (mıntaka-t-ül-cevzâ = Cevzâ’nın kuşağı) adlı yıldız kümesinden kaynaklanmıştır.

Mira [Lat. mira = harikulâde] οCet Tansık. Adını Havelke’nin 1662 yılında yazmış olduğu ve bu yıldızın şaşırtıcı değişkenliğini anlatan Historiola Mirae Stellae (= harikulâde yıldızın tarihçesi) adlı eserden almaktadır.

Mirach [<Ar. ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) = örtü, kuşak, peştemal] βAndKuşak. Bu ad, Arapça ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) sözcüğünün Rönesans döneminde yanlış olarak çevrilmesinden kaynaklanmaktadır.

MiraçMirach.

Mirak βUMa Merak.

Mirak [<Ar. ﻣﺮﻕ (merak) = bel] εBoo.

Mirak-üd-dübb esk. [Ar. ﻣﺮﻕ (merak) = bel + ﺩﺏ (dübb) = ayı] βUMa Ayıbeli.

Miram [?] ηPer.

Mirfak [< Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek] αPer Dirsek.

Mirfak-ı câsî esk. [Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] κHer.

Mirfak-ı dücâce esk. [Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk, KUĞU] δCyg.

Mirfak-ı keyfâvus esk. [Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek + ﻗﻴﻔﺎﻭﺱ (kifâvus) = Habeşistan kralı, KRAL] δCep.

Mirfak-ı süreyyâ esk. [Ar. ﻣﺮﻓﻖ (mirfak) = dirsek + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = esk. Süreyyâ yıldız kümesi] αPerDirsek.

Mirrak esk.Mirach.

MirzaMizar ζUMa.

Mirzam [< Ar. ﻣﺮﺯﻡ (mirzem) = haberci] βCMa. Akyıldız’dan önce doğarak onun gelişini haber verdiği için verilmiş bir addır.

Mirzem [< Ar. ﻣﺮﺯﻡ (mirzem) = haberci] βOri Ayak.

Mirzemân [< Ar. ﻣﺮﺯﻣﺎﻥ (mirzemân) = haberciler] Mirzam (βCMa) ve Gomeisa (βCMi) yıldızlarına verilen ortak bir ad Mirzam.

Misam [< Ar. ﻣﻌﺼﻢ (mi’sam) = bilek] κPer Süreyyâbileği.

Mi’sam-üs-süreyyâ esk. [Ar. ﻣﻌﺼﻢ (mi’sam) = bilek + ﺛﺮﻳﺎ (süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] κPer Süreyyâbileği.

MismarMismâr-ı âhenîn.

Mismâr-ı âhenîn esk. [< Ar. ﻣﺴﻤﺎﺭ (mismâr) = kazık + ﺍﻫﻨﻴﻦ (âhenîn) = demirden] αUMi Demirkazık.

Mizar esk. [Ar. ﻣﻌﺬﺍﺭ (mi’zâr) = örtü, kuşak, peştemal] ζUMa Örtü.

Mizar ζUMaMizar.

Mizar εBooIzar.

Monkar Menkar αCet.

Mothallah [< Ar. ﻣﺜﻠﺚ (müselles) = üçgen] αTri.

Muazzam-ı süreyyâ esk. [Ar. ﻣﻌﻈﻢ (muazzam) = kocaman, muhteşem + ﺛﺮﻳﺎ (Süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] → Süreyyâ.

Mufrid [< Ar. ﻣﻔﺮﺩ (müfrid) = tek başına olan] ηBoo. Bu ad, Arap bilginlerin süngücünün (→ Simâk-ür-râmih) süngüsünü yıldızlara uydurmaya çalışırken, bu yıldızı tek başına bırakmalarından kaynaklanmıştır.

Muhlifain [< Ar. ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ (muhâllefeyn) = anlaşamayan iki] γCenMuliphein γCMa.

Muliphein [< Ar. ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ (muhâllefeyn) = anlaşamayan iki] γCMa. Bu ad, yıldızın δCMa ile birlikte ele alınmaları fakat tanımlanmalarında görülen çelişkiden doğan bir addır.

Muliphein [< Ar. ﻣﺤﻠﻴﻔﻴﻦ (muhlifeyn) = yemin ettiren iki] λVelSüheyl. Birbiriyle karıştırılan ve biri ya da diğeri olduğu hakkında yemin ettiren iki Süheyl (γVel ve λVel) anlamından kaynaklanmaktadır.

Mulu lizi [?] δLib. Yıldızın bu adını Akadların, ateş adamı anlamındaki bir ay konağından aldığı sanılmaktadır.

Muphrid Mufrid.

Murzim Mirzam.

Muscida [< Lat. musus = hayvan burnu] οUMa ve πUMa.

Münîr-i sad-bu’le esk. [Ar. ﻣﻨﻴﺮ (münîr) = parlayan + ﺳﻌﺪ (sa’d) = uğur + ﺑﻌﻠﻪ (bu’le) = çok yiyen, obur] εAqr.

Münîr-ül-fekke esk. [Ar. ﻣﻨﻴﺮ (münîr) = parlayan + ﻓﻚ (fekke) = kırık, kopuk, KUZEY TACI] αCrB İnci.

Myria [< El. μύρια (miria) = onbin] βMus.