U - Ü

TAKIMYILDIZLAR

UÇAN BALIK, ÜÇGEN, ÜÇLÜ BALIK OLTASI

UD, UKAB, UKAB-İ ÇERH, UZUN KUYRUKLU, ÜLGÜ

URSA MAJOR, URSA MINOR


YILDIZLAR

Ubûr esk. [Ar. ﻋﺒﻮﺭ (ubûr) = karşıya geçen, Akyıldız’ın özel adı.] αCMa Akyıldız, Gumeydâ.

Uçucu [çev. < Ar. ﻃﺎﺋﺮ (tâir) = uçan] αAqlNesr-üt-tâir, Tâir, Altair, Atair.

Ukdah [< Ar. ﻋﻘﺬﻩ (ukde) = düğüm] τHya.

Ûkud esk. → Salîb.

Umacı [çev. < Fars. ﮔﻮﻝ (gûl) = şeytan, hortlak] βPerŞeytanbaşı, Şeytanyıldızı, Neyyir-i res-ül-gûl, Algol, Gorgona. Bu adı, ATLI’nın başını kestiği şeytandan almıştır → KAHRAMAN.

Unk-üd-dübb esk. [Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﺩﺏ (dübb) = ayı] θUMa.

Unk-üd-dücâce esk. [Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﺩﺟﺎﺟﻪ (dücâce) = tavuk, KUĞU] ηCyg.

Unk-ül-hayye esk. [Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﺣﻴﻪ (hayye) = yılan] αSer.

Unk-ül-ukab esk. [Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal] βAql Kartalboynu.

Unk-üş-şücâ esk. [Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan, SUYILANI] αHya Yalnız.

Unuk [< Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun] αSer.

Unuk alhay Unukalhai.

Unukalhai [< Ar. ﻋﻨﻖ (unk) = boyun + ﺣﻴﻪ (hayye) = yılan] αSer.

Urakhga [< Akad. urakhga = Ruh’un Akadca adı] δCygRuc.

Urkub-ür-râmî esk. [Ar. ﻋﺮﻗﻮﺏ (urkub) = ökçe siniri + ﺭﺍﻣﻰ (râmî) = ok atıcı] β1Sgr.

Urodelus [< El. ουρά (ura) = kuyruk + δηλώς (dilos) = belirgin] εUMi.

Uyluk [çev. < Ar. ﻓﺨﺬ (fahz) = uyluk] γCas.

Uyuk esk. [Ar. ﻋﻴﻮﻖ (ayyûk) = göğün tepesi < Grek. Άιούκ (eyuk) < Αίξ (eks) = Apollon’un kutsal keçisi] αAur Keçi.

Ülker [ETürk. ülker = sıra, dizi] BOĞA takımyıldızında Ankakuşu (η2Tau) yıldızının yanında Celaeno (16Tau), Electra (17Tau), Taygeta (19Tau), Maia (20Tau), Sterope I (21Tau), Sterope II (22Tau), Merope (23Tau), Atlas (27Tau) ve Pleione (28Tau) yıldızlarının oluşturduğu bir yıldız kümesi, M45 → Yedikızkardeş, Pervîn, Ikd-i pervîn, Peren, Süreyyâ, Pleiades.