HERKÜL [< IAU Hercules]


CÂSİ esk. [Ar. ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken]

RÂKİS esk. [Ar. ﺭﻗﻴﺺ (râkis) = rakseden]

HERCULES IAU [< Grek. Ηρακλής (iraklis) = tanrı Zeus’un bir oğlu]; Kodu: Her; Genitif: Herculis.Kuzey gökkürede bir takımyıldız, koor. (17, 30). Grek esâtîrine göre Herkül, tanrı Zeus’un fânî Alkimene’den olan dev cüsseli, güçlü oğludur. Zeus’un karısı Hera bu gayrimeşru çocuğa hayatı zehir eder. Onun lânetinden kurtulmak için Herkül, on iki zorlu görev yerine getirmek zorundadır. Bunların arasında aslanı ve suyılanını yenmek de vardır. Suyılanı ile savaşırken ayağını ısıran yengeci ezer → LEO, HYDRA, CANCER.

Câsî adı, Herkül’ün sol dizinin üzerine çökmüş gibi görünmesinden kaynaklanan bir addır.

Râkis adı ise, Herkül’ün görünüşünün rakseden bir insanı hatırlatmasından esinlenmedir.

YILDIZLARI

αHer

Re’s-ül-câsî, Rasalgethi, Ras algethi

βHer

Meç, Menkeb-ül-câsî-ül-yemîn, Adud-ül-câsî, Rutilicus, Kornephoros

γHer

Azd-ül-câsi

δHer

Dizçöken, Menkeb-ül-câsî-ül-yesâr, Sarin

εHer

Caiam, Cajam

ζHer

Rutilicus

θHer

Rükbe-t-ül-câsî-ül-yesârî

κHer

Mirfak-ı câsî, Marfik, Marsic

λHer

Maasim, Maasym

ξHer

Marfik

ωHer

Kajam, Cujam

τHer

Rükbe-t-ül-câsî-ül-yeminî