SUYILANI [çev.< IAU Hydra]


ŞÜCÂ esk. [Ar. ﺷﺠﺎﻉ (şücâ) = yılan]

HYDRA IAU [Lat. hydra (hüdra) = dişi su yılanı < Grek. Ύδρος (idros) = su yılanı]; Kodu: Hya; Genitif: Hydrae.



Gökeşleğinin güneyinde bir takımyıldız, koor. (10, -20). Takımyıldızların en büyüğüdür. Grek esâtîrine göre su yılanı İdra, Herkül’ün af olabilmek için öldürmek zorunda olduğu varlıklardan biriydi. Ancak dokuz başı vardı ve her bir başı kesildiğinde yerine iki tane yeni baş çıkıyordu. Herkül kestiği her başı yakarak yeni başların doğmasına engel oldu ve görevini başarıyla tamamladı → HERKÜL, YENGEÇ.

YILDIZLARI

αHya

Yalnız, Ferd-üş-şücâ, Süheyl-i ferd, Süheyl-i şâmî, Unk-üş-şücâ, Alphard, Alfard, Cor hydrae, Kalbelaphard

γHya

Dhanab alshuja, Cauda hydrae

δHya

Mautinah, Mawtinah

εHya

Ashlesha

ζHya

Hydrobius

νHya

Sherasiph, Pleura

πHya

Zeneb-üş-şücâ, Sataghni

σHya

Minhar alshuja, Minchir, Alminliar alshuja

τHya

Ukdah