R

TAKIMYILDIZLAR

RESSAM

RÂKİS, RÂMÎ, RİYÂL-I SOBYESKİ

RETICULUM


YILDIZLAR

Râkib-üs-süreyyâ esk. [Ar. ﺭﺍﻛﺐ (râkib) = sürücü + ﺛﺮﻳﺎ (Süreyyâ) = eski Süreyyâ yıldız kümesi] αAur Keçi. Bu ad, eski Araplar tarafından, daha kuzeyde olan yıldızın akşam vakti Süreyyâ’dan önce belirginleşerek onun gelişini göstermesi dolayısıyla konmuştu.

Râkis esk. [Ar. ﺭﺍﻗﺺ (râkis) = dörtnala giden deve] Yerli Arapların Rastaban (βDra), Ejderbaşı (γDra), Alrakis (μDra) ve Kuma (ν2Dra) yıldızlarından oluşturdukları bir yıldız kümesi olup dörtnala koşan develeri canlandırmıştır.

Rana [Lat. rana = kurbağa] δEri. Irmaktaki kurbağa anlamında bir addır.

Rana secunda [Lat. rana = kurbağa + secunda (sekunda) = ikinci] βCet Yüzgeç, Diphda.

Rasalas [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş +ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] μLeo.

Rasalased borealis [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş +ﺍﺳﺪ (esed) = aslan +Lat. borealis = kuzeydeki] μLeo. ASLAN’ın başında kuzey tarafta olan yıldız anlamındadır.

Rasalased australis [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş +ﺍﺳﺪ (esed) = aslan + Lat. australis = güneydeki] εLeo. ASLAN’ın başında güney tarafta olan yıldız anlamındadır.

Ras algethiRasalgethi.

Rasalgethi [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] αHerCÂSİ.

Ras alhagueRasalhague.

Rasalhague [Lat. < Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺣﻮﺍ (hevâ) = yılan yakalayan] αOph Yılancıbaşı.

Ras almothallah [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﻣﺜﻠﺚ (müselles) = üçgen] αTri.

Ras elasedRasalased australis.

Rastaban [< Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺛﻌﺒﺎﻥ (su’bân) = büyük yılan] βDra.

Recül-i yemîn-i kantures esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻳﻤﻴﻦ (yemîn) = sağ + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] α1Cen Sağayak.

Recül-i yesâr-ı cevzâ esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻳﺴﺎﺭ (yesâr) = sol + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski AVCI takımyıldızı] βOri Ayak.

Recül-i yesâr-ı kantures esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻳﺴﺎﺭ (yesâr) = sol + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] βCen Solayak.

Recül-ül-müselsele esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ (müselsele) = zincirli] γ1And Karakulak. Bu ad, yıldızın ZİNCİRLİ PRESES’in ayağında yer almasından kaynaklanmaktadır.

Regor [Lat. regor = rehber] γVelAltsüheyl. Bir yoruma göre bu ad, “Roger” adının tersten okunuşudur ve Apollo I yangınında ölen astronotlarından Roger Bruce Chaffee’yi anmak üzere çağımızda konulmuştur. Ancak, bu adın söz konusu olaydan daha önce de görüldüğü bilinmektedir.

Regulus [Lat. regulus = küçük kral, prens] αLeo Aslanyüreği. Bu adın Kopernik tarafından, 1543 tarihli De Revolutionibus Orbium Coelesticum (Gök cisimlerinin yörüngeleri) adlı eserinde, bu yıldızın gökteki olayları yönettiği inancını yansıtmak üzere konulmuş olduğu öne sürülüyor olsa da daha önceki kayıtlarda Grek adı olan βασιλίσκος (vasiliskos = küçük kral) adının bulunduğu ve buradan çeviri ile şimdiki Latince adının verilmiş olduğu görülmektedir.

Rescha Rischa.

Re’s-i gurâb esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] εCrv.

Re’s-i tevem-i muahhar esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz + ﻣﺆﺧﺮ (muahhar) = sonraki] βGem Pâye.

Re’s-i tevem-i mukaddem esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz + ﻣﻘﺪﻢ (mukaddem) = önceki] αGem İkiz.

Re’s-ül-avva esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺣﻮﺍ (hevâ) = yılan yakalayan] αOphYılancıbaşı.

Re’s-ül-câsî esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken] αHer.

Re’s-ül-esed esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş +ﺍﺳﺪ (esed) = aslan] γ1Leo Aslanbaşı.

Re’s-ül-müselles esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﻣﺜﻠﺚ (müselles) = üçgen] αTri.

Re’s-ül-tinnîn esk. [Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha] γDra Ejderbaşı.

Revati [Ved. revati = Raivata’nın kızı] ζPsc. Hint esâtirine göre Raivata insan neslinin beşinci yaratıcısıdır.

Rex [Lat. rex (reks) = kral] αLeo Aslanyüreği, Regulus.

Ricl-ül-cebbâr esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba, kudretli, AVCI] βOri Ayak.

Ricl-ül-cebbâr-ül-yemînî esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﺟﺒﺎﺭ (cebbâr) = zorba, kudretli, AVCI + ﻳﻤﻨﻰ (yemînî) = sağdaki] κOri.

Ricl-ül-cevzâ-ül-yesârî Recül-i yesâr-ı cevzâ.

Ricl-ül-erneb-ül-cenûbî esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan + ﺟﻨﻮﺑﻰ (cenûbî) = güneydeki] γLep.

Ricl-ül-erneb-üş-şimâlî esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan + ﺷﻤﺎﻟﻲ (şimâlî) = kuzeydeki] δLep.

Ricl-ül-gurâb esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻏﺮﺍﺏ (gurâb) = karga] βCrv Kargabeta.

Ricl-üs-sebû esk. [Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﺳﺒﻊ (sebu’) = yırtıcı hayvan, KURT] αLup.

Rigel [< Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak)] βOri Ayak.

Rigilkent Rigil kentaurus.

Rigil kentaurus [< Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] α1Cen Sağayak.

Rijl alawwa [< Ar. ﺭﺟﻞ (ricl) = ayak + ﻋﻮﻯ (avvâ) = bükmek] μVirAvva.

Rischa [< Ar. ﺭﻳﺸﻪ (rişe) = püskül] αPsc.

Rişe esk. [Ar. ﺭﻳﺸﻪ (rişe) = püskül] BALIKLAR takımyıldızının Kullat nunu (ηPsc) ve χPsc yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın yirmi sekizinci konağıdır → Batn-ül-hût.

Rotanev [< Lat. venator = avcı < İt. Cacciatore] βDel. Bu ad, Piazzi’nin asistanı olan Niccolo Cacciatore’nin adının Latincesi olan Nicolaus Venator’dan kaynaklanmaktadır. Yıldızın adı, onun soyadının tersten okunmasından ibarettir → Sualocin.

Ruc [Ar. (ruh) = anka kuşu] δCyg.

Rucba Rukbat.

Ruchba [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz] ω2Cyg.

Ruchbah Rukbah.

Rukbah [< Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz] δCas Diz.

Rukbat [< Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz] αSgr.

Rukbat alrami [< Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺭﺍﻣﻰ (râmî) = ok atıcı] αSgr.

Rutilicus [< Lat. rutellum < rutrum = meç, bıçak] βHerMeç.

Rutilicus [< Lat. rutellum < rutrum = meç, bıçak] ζHer.

Rükbe-i kantures esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + Grek. κένταυρος (kentauros) = insan başlı at] γCen.

Rükbe-i zât-ül-kürsî esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺫﺍﺕ (zât) = sahibe + ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht] δCas Diz.

Rükbe-t-ül-câsî-ül-yeminî esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken + ﻳﻤﻨﻰ (yemînî) = sağdaki] τHer.

Rükbe-t-ül-câsî-ül-yesârî esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺟﺎﺛﻰ (câsî) = diz çöken + ﻳﺴﺎﺭﻯ (yesârî) = soldaki] θHer.

Rükbe-t-ül-kürsî Rükbe-i zât-ül-kürsî.

Rükbe-t-ür-râmî esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺭﺍﻣﻰ (râmî) = ok atıcı] αSgr.

Rükbe-t-üs-sebû esk. [Ar. ﺭﻛﺒﻪ (rükbe) = diz + ﺳﺒﻊ (sebu’) = yırtıcı hayvan, KURT] βLup.

Rümh esk. [Ar. ﺭﻣﺢ (rümh) = kargı, süngü] ηBoo.