TAVŞAN [çev.< esk. erneb]


ARNEB esk. [~ erneb]

ERNEB esk. [Ar. ﺃﺭﻧﺐ (erneb) = tavşan]

LEPUS IAU [Lat. lepus < Grek. λέπορις (leporis) = yabanî tavşan]; Kodu: Lep; Genitif: Leporis.Gökeşleğinin güneyinde bir takımyıldız, koor. (6, -20). Grek esâtirine göre, tavşan aslında bir kuştur, fakat bahar tanrıçası Ostara tarafından tavşana dönüştürülmüş ama kuş kadar hızlı kaçma yeteneği kalmıştır. Gökteki yerinde AVCI'nın ayağının dibinde pısmış, gerektiğinde kaçmaya hazırlanmaktadır → AVCI, ORION.

YILDIZLARI

αLep

Beden-ül-erneb, Arneb

βLep

Zeneb-ül-erneb, Batın-i erneb, Nihal, Nibal

γLep

Ricl-ül-erneb-ül-cenûbî

δLep

Ricl-ül-erneb-üş-şimâlî

εLep

Sasin, Sasanka

μLep

Neshmet, Khaemhet