N

TAKIMYILDIZLAR

NEHİR, NİŞANCI

NORMA


YILDIZLAR

Nair alsaif [< Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan + ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç] ιOri. Kılıcın üzerindeki parlak yıldız anlamındadır.

Nair alzaurak [< Ar. ﻧﺎﺋﺮ (na’ir) = parlayan + ﺯﻭﺭﻕ (zevrak) = kayık] αPhe Ankagözü. Bu ad, yıldızın yakınındaki IRMAK takımyıldızının yıldızları ile karıştırılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Nakkar [< Ar. ﺑﻘﺎﺭ (bakkar) sığır çobanı] βBoo. Arap bilginlerin ÇOBAN yıldızına verdikleri ﺑﻘﺎﺭ (bakkar) adındaki (be) harfinin altındaki noktanın yanlışlıkla yukarıya konularak (nun) harfi olarak okunmasından doğan bir yanlış ad olması olasıdır.

Nanto [Mand. (nanto) = güney kepçe] φSgr.

Naos [El. ναύς (naos) = gemi] ζPup Benekli. Bu ad Burritt tarafından verilmiştir.

Nash [< Ar. ﻧﺼﻞ (nasl) = ok ucu] γ2Sgr.

Nashira [< Ar. ﻧﺎﺷﺮﻩ (nâşire) = haber veren] γCap.

Nasl [< Ar. ﻧﺼﻞ (nasl) = ok ucu] γ2Sgr.

Nâtıh esk. [Ar. ﻧﺎﻃﺢ (nâtıh) = süsen] αAriKuzu.

Nâtıh esk. [Ar. ﻧﺎﻃﺢ (nâtıh) = süsen] βTauSüsen.

Navi [< Lat. navis = gemi] εCasBaldır. Bir yoruma göre bu ad, İvan adının tersten okunuşudur ve Apollo I yangınında ölen astronotlarından Virgil Ivan Grissom’u anmak üzere çağımızda konulmuştur.

Navigatoria [Lat. navigator = denizde seyreden] αUMi Demirkazık.

Nâzım-ı evvel esk. [Ar. ﻧﺎﻇﻢ (nâzım) = düzenleyen + ﺍﻭﻝ (evvel) = ilk] δOri Dizibaşı. AVCI’nın belindeki kuşağın ilk yıldızı olduğu için bu ad verilmiştir → İncidizisi.

Nâzım-ı sâlis esk. [Ar. ﻧﺎﻇﻢ (nâzım) = düzenleyen + ﺛﺎﻟﺚ (sâlis) = üçüncü] ζOri Dizisonu. AVCI’nın belindeki kuşağın üçüncü yıldızı olduğu için bu ad verilmiştir → İncidizisi.

Nâzım-ı sânî esk. [Ar. ﻧﺎﻇﻢ (nâzım) = düzenleyen + ﺛﺎﻧﻰ (sânî) = ikinci] εOri Dizi. AVCI’nın belindeki kuşağın ikinci yıldızı olduğu için bu ad verilmiştir → İncidizisi.

Neâim esk. [Ar. ﻧﻌﺎﺋﻢ (neâim) = devekuşları] Alnasl (γ2Sgr), Kaus media (δSgr), Yaygüneyi (εSgr), ηSgr, Enki (σSgr), φSgr, τSgr ve Ascella (ζSgr) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. Ayın yirminci konağıdır.

Ne’âmât esk. [Ar. ﻧﻌﺎﻣﺎﺕ (neâimât) = devekuşları] BALİNA takımyıldızının Dheneb (ηCet), Dıl-i mütekaddim-i kıtas (θCet), Cesed-i kaytus (ξCet), Durre menthor (τCet) ve Aquae abyssi (υCet) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

necm esk. [Ar. ﻧﺠﻢ (necm)] → yıldız.

NekkarNakkar.

Nembus [?< Lat. nimbus = hale] υPer.

Nergal [İbr. נרגל (nergal) = Babil’de yıkım tanrısı] ξ2Sgr.

NereghalNergal.

Neshmet [< EMısr. meshmet = tanrı Osiris’in kayığı] μLep.

Nesre esk. [Ar. ﻧﺜﺮﻩ (nesre) = burnun önündeki çukur] YENGEÇ takımyıldızında Arıkovanı kümesi ile Asellus australis (δCnc) ve Asellus borealis (γCnc) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın sekizinci konağıdır.

Nesr-ül-vâki esk. [Ar. ﻧﺴﺮ (nesr) = kartal + ﻭﺍﻗﻊ (vâkı’) = çullanan] αLyr Çullanan.

Nesr-üt-tâir esk. [Ar. ﻧﺴﺮ (nesr) = kartal + ﻃﺎﺋﺮ (tâir) = uçan] αAql Uçucu.

Neyyir-i fekke-i şimâlî esk. [Ar. ﻧﻴﺮ (neyyir) = parlak + ﻓﻚ (fekke) = kırık, kopuk + ﺷﻤﺎﻝ (şimâl) = kuzey] αCrB İnci. Yıldıza bu ad KUZEY TACI takımyıldızının en parlak yıldızı olduğu için verilmiştir.

Neyyir-i res-ül-gûl esk. [< Ar. ﻧﻴﺮ (neyyir) = parlak + ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + Fars. ﮔﻮﻝ (gûl) = şeytan, hortlak] βPer Umacı.

Neyyir-i seyf-ül-cevzâ esk. [Ar. ﻧﻴﺮ (neyyir) = parlak + ﺳﻴﻒ (seyf) = kılıç + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = AVCI] ιOri.

Neyyir-ül-batın esk. [Ar. ﻧﻴﺮ (neyyir) = parlak + ﺑﻂﻦ (batın) = karın] δAri.

NibalNihal.

Nihal [< Ar. ﻧﻬﺎﻝ (nihâl) = develer] βLep. Yerli arapların Arneb (αLep), Nihal (βLep), γLep ve δLep yıldızlarından oluştuğunu canlandırdıkları ﻧﻬﺎﻝ (nihâl = susuzluklarını gideren develer) adındaki yıldız kümesinden kalma bir addır.

Nizâm esk. [Ar. ﻧﻆﺎﻢ (nizâm) = sıra, dizi] → İncidizisi.

Nodus primus [Lat. nodus = düğüm + primus = birinci] ξDra.

Nodus secundus [Lat. nodus = düğüm + secundus = ikinci] δDra.

Nu’ayş esk. [Ar. ﻧﻌﻴﺶ (nu’ayş) = tahtırevan, küçük tabut] 78UMa.

Nuhatai [< Ar. ﻧﺤﺎﺗﻴﻦ (nuhateyn) = iki deve hörgücü] μGem.

Nuhkuşu [çev. < Ar. ﻓﺎﺧﺘﻪ (fâhte) = üveyik + ﻧﻮﺡ (nûh) = Nûh peygamber] αColFahte-i nuh, Phact, Phaet.

Nunki [Süm. nunki = tanrı Enki’nin] σSgr Enki. Tanrı Ea’nın, Fırat nehri üzerindeki kutsal şehri Eridu’nun gökteki karşıtıdır.

Nusakan [< Ar. ﻧﺴﺎﻗﻴﻦ (nesakeyn) = iki yol] βCrB. Bu ad, yerli Arapların HERKÜL, YILAN, YILANCI ve ÇALGI takımyıldızlarında canlandırdıkları iki yoldan kaynaklanmaktadır.

Nushaba [< Ar. ﻧﺸﺎﺑﻪ (nüşâbe) = temrenli ok] γ2Sgr.