TERÂZİ [< Fars. ﺗﺮﺍﺯﻭ (terâzu) = terazi; çev. < esk. MİZÂN]


ÜLGÜ esk. [ETürk. ülgü = terazi]

KARAKUŞ esk. [ETürk. karakuş]

MİZÂN esk. [Ar. ﻣﻴﺰﺍﻥ (mîzân) = terâzi]

TERÂZÛ-İ ÇERH esk. [Fars. ﺗﺮﺍﺯﻭ (terâzu) = terazi + ﭼﺮﺥ (çarh) = gök]

TERÂZU-i FELEK esk. [Fars. ﺗﺮﺍﺯﻭ (terâzu) = terazi + ﻓﻠﻚ (felek) = gökyüzü]

LIBRA IAU [Lat. libra = terazi]; Kodu: Lib; Genitif: Librae.Gök eşleğinin güneyinde, burçlar kuşağı üzerinde bir takımyıldız, koor. (15, -15). Terazi takımyıldızının, güz ılımında gün tün eşitliğini gösterdiği düşünülmektedir. Grek esâtîrine göre ise adalet tanrıçası Astraea’nın, cennete mi cehenneme mi gideceklerini belirlemek üzere ölülerin ruhlarını tarttığı terazidir.

YILDIZLARI

αLib

Güneykefe, Kefe-i cenûbî, Zubenelgenubi, Kiffa australis, Elkhiffa australis, Lanx australis, Zubenelg

βLib

Kuzeykefe, Kefe-i şimâlî, Zubenelschamali, Kiffa borealis, Zubenesch

γLib

Zuben elakrab

δLib

Zubanelakribi, Zuben elakribi, Mulu lizi

ηLib

Zuben hakrabi, Zuban alakrab

νLib

Zuben hakrabim

σLib

Brachium, Cornu, Ankaa

τLib

Dhira alakrab