YILANCI [çev.< esk. HEVÂ]


HEVÂ esk. [Ar. ﺣﻮﺍ (hevâ) = yılan yakalayan]

OPHIUCUS IAU [Lat. < Grek. όφιουχος (ofiuhos) = yılan tutan] ; Kodu: Oph; Genitif: Ophiuchi.Gökeşleği üzerinde bir takımyıldız, kıs. Oph, koor. (17, 0). Bu takımyıldızın adı Yunancada “yılan tutan” anlamında bir söz ise de, esâtîrde bu adla birinin bulunmadığı, söz konusu olan kişinin aslında güneş tanrısı Apollo’nun oğlu Özkulapyus olduğu anlaşılmaktadır. Hekimlerin koruyucusu olan Özkulapyus hem insanları tedavi eder hem de ölüleri canlandırabilirdi. Günümüzde de, onun, üzerinde yılan sarılı asâsı hekimliğin simgesidir.

YILDIZLARI

αOph

Yılancıbaşı, Res-ül-avva, Rasalhague, Ras alhague

βOph

Kelb-ür-râî, Celbalrai, Cheleb, Cebalrai, Kelb alrai

γOph

Menkib-ül-hevâ

δOph

Yed prior, Yad, Jed prior

εOph

Yed posterior, Jed posterior

ηOph

Sabık, Sabik

ζOph

Fieht, Han

λOph

Marfic, Marfik, Marsik

νOph

Sinistra