H

TAKIMYILDIZLAR

HERKÜL, HEYKELTRAŞ, HİNTLİ

HAİYYÂT, HAMEL, HÂMİL-İ RE’S-ÜL-GÛL, HAYYE, HEVÂ, HIBÂ-İ YEMÂNÎ, HÛŞE, HÛŞE-İ ÇERH, HÛŞE-İ FELEK, HÛT, HÛT-İ GERDÛN, HÛT-ÜL-CENÛBÎ, HUZME, HÜLBE

HERCULES, HOROLOGIUM, HYDRA, HYDRUS

Herkül ailesi Gökeşleği civarında yer alan ve Grek esâtîrindeki bazı efsaneler ile birbirleri ile ilişkili takımyıldızların (HERKÜL, OKÇUK, KARTAL, ÇALGI, KUĞU, TİLKİCİK, SUYILANI, ALTILIK, KUPA, KARGA, YILANCI, YILAN, KALKAN, ERBOĞA, KURT, GÜNEY TACI, SUNAK, GÜNEY ÜÇGENİ, GÜNEY HAÇI) oluşturduğu takımyıldız ailesi.


YILDIZLAR

Hacılar yolu Samanyolu.

Hadar [< Ar. ﺣﻀﺮ (hazar) = yerleşilmiş bölge] βCen Solayak. Yıldıza neden bu adın verildiği açık değildir.

Hâdi-ün-necm esk.[Ar. ﺣﺎﺩﻯ (hâdi) = sürücü + ﻧﺠﻢ (necm) = yıldız] αTauArtçı.

Hadir [?< Ar. ﺣﻀﺮ (hazar) = yerleşilmiş bölge] σPup.

Haedus I [Lat. haedus = oğlak] ζAur.

Haedus II [Lat. haedus = oğlak] ηAur.

Haldus [< Lat. haedus = oğlak] εAur.

Halkacık BALIKLAR takımyıldızında ιPsc, θPsc, γPsc, κPsc ve λPsc yıldızlarının oluşturduğu beşgen biçimindeki yıldız kümesi.

Hamal [Lat. < Ar. ﺣﻤﻞ (hamel) = kuzu] αAri Kuzu.

Hamel esk. [Ar. ﺣﻤﻞ (hamel) = kuzu] αAri Kuzu. Bu ad, Arap bilginlerin KOÇ takımyıldızına verdikleri addan kaynaklanmaktadır.

Han [< Mand. (han) = Han hanedanı] ζOph.

Harâtân esk. [Ar. ﺧﺮﺍﺗﺎﻥ (harâtân) = iki ufak kaburga] ASLAN takımyıldızının Aslansırtı (δLeo) ve Chertan (θLeo) yıldızları.

Hâris-üs-semâ’ esk. [Ar. ﺣﺎﺭﺲ (hâris) = gözcü + ﺳﻤﺎﻉ (semâ) = gökyüzü] αBoo Ayıcı.

Hassaleh [?< Ar. ﺻﺎﻟﺢ (sâlih) = yetkili] ιAur ve π3Ori. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Hatsya [?] ιOri. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Havacı [çev. < İng. avior < Lat. avius = ırak ya da avis = kuş ] εCarSüheyl-i huzzâr, Avior.

Havenden esk. [Fars. ﺣﺎﻭﻧﺪﺍﻥ (havendân) = ağalar] αCrB İnci.

Havuz esk. [Ar. ﺣﻮﺽ (havz) = havuz] BÜYÜK AYI takımyıldızının τUMa, υUMa, φUMa, 18UMa, 23UMa, 24UMa ve 15UMa yıldızlarından oluşan yıldız kümesi Serîr-i benât-ün-na’ş.

Hecatebolus Hekatebolos.

Heftevreng esk. [Fars. ﻫﻔﺖ (heft) = yedi + ﺍﻭﺭﻧﻚ (evreng) = taht] → Büyükkepçe.

Heka [< Ar. ﻫﻘﻌﻪ (hek’a) = beyaz leke] λOri.

Hek’a esk. [Ar. ﻫﻘﻌﻪ (hek’a) = beyaz leke] λGem, φ1Gem ve φ2Gem yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın beşinci konağıdır.

Hekatebolos [Grek. Εκατηβολος (ekativolos) = tanrı Apollon’un bir adı] τSgr.

Hena esk. [Ar. ﻫﻨﻌﻪ (hen’a) = develere vurulan bir dağ] Alzir (ξGem) ve Dağlama (γGem) yıldızlarının oluşturduğu yıldız kümesi. Ayın altıncı konağıdır.

Hemelein prima [< Ar. ﺣﻤﻠﻴﻦ (hameleyn) = iki kuzu + Lat. prima = birinci] ρBoo. ÇOBAN takımyıldızında birbirine çok yakın olan iki yıldız Araplar tarafından ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺰﻭﻟﺖ (evlâd-ün-nüzûlet = huysuz, aşağılık çocuklar) olarak biliniyordu. Daha sonra neden kuzu olarak adlandırıldıkları açık değildir.

Hemelein secunda [< Ar. ﺣﻤﻠﻴﻦ (hameleyn) = iki kuzu + Lat. secunda = ikinci] σBoo Hemelein prima.

Herrârât esk. [Ar. ﻫﺮﺍﺭﺍﺕ (herrârât) = Aralık ve Ocak ayları] Kışın ortasında doğan Akrepyüreği (αSco) ve Çullanan (αLyr) yıldızlarına verilen ortak bir ad.

Heze [?] ζVir. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.

Hıbâ esk. [< Ar. ﺧﺒﺎ (hıba) = keçeden göçebe çadırı] → Sad-ül-ahbiye.

Hilasmus [< Grek. ιλασμος (ilasmos) = yatıştıran] δLup.

Hinayat [< Ar. ﺣﻨﺎﻳﺖ (hinâyet) = eğrilik] τ2Eri.

Homam Humam.

Humam [< Ar. ﻫﻤﺎﻡ (hümâm) = himmetli, azimli] ζPeg. Bu ad, yerli Arapların oluşturdukları ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ (sa’d-ül-hümâm = azimli kişinin uğuru) adındaki bir yıldız kümesinden kalmadır → Sad-ül-hümâm.

Hume-t-ül-akreb esk. [Ar. ﺣﻤﻪ (hume) = böcek sokması + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] AKREP takımyıldızının İğne (λSco) ve Lesath (υSco) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Akrebin iğnesi anlamındadır.

Hyades [Lat. < Grek. Ύάδες (İades) = Hercules’in yedi kızı, yağmur getirenler] → Öküz.

Hyadum I [Lat. hyades < Grek. Ύάδες (İades) = Hercules’in yedi kızı, yağmur getirenler] γTau. Öküz yıldız kümesinin birinci yıldızı anlamındadır.

Hyadum II [Lat. hyades < Grek. Ύάδες (İades) = Hercules’in yedi kızı, yağmur getirenler] δ1Tau. Öküz yıldız kümesinin ikinci yıldızı anlamındadır.

Hydor [< El. υδωρ (idor) = su] λAqr.

Hydria [< Grek. ύδρια (idria) = su kabı] ηAqr.

Hydrobius [< El. υδρόβιος (idrovios) = suda yaşayan] ζHya.