Y

TAKIMYILDIZLAR

YAY, YELKEN, YENGEÇ, YILAN, YILANCI, YONTAR, YUNUS


YILDIZLAR

Yad Yed prior.

Yalnız [çev. < Ar. ﻓﺮﺩ (ferd) = yalnız] αHyaFerd-üş-şücâ, Süheyl-i ferd, Süheyl-i şâmî, Unk-üş-şücâ, Alphard, Alfard, Cor hydrae, Kalbelaphard. Civarında bulunan yıldızlar sönük oldukları için yalnızmış gibi göründüğünden dolayı bu adı almıştır.

Yavruceylan [çev. < Ar. ﻓﺮﻗﺪ (ferkad) = ceylan yavrusu] βUMiEnver-i ferkadeyn, Evvel-i ferkad, Kochab, Kokab.

Yaygüneyi [çev. < Ar. ﻗﻮﺱ (kavs) = yay + Lat. australis = güneydeki] εSgrKaus australis.

Yaz üçgeni Çullanan (αLyr), Kuğukuyruğu (αCyg) ve Uçucu (αAql) yıldızlarının gökkürede oluşturduğu üçgen.

Yediger yılduz [ETurk.] → Büyükkepçe.

Yedigir [ETurk.] → Büyükkepçe.

Yedikardeş Büyükkepçe.

Yedikızkardeş Ülker.

Yedi uyuyanlar Büyükkepçe.

Yedi yâran [< Fars. ﻳﺎﺭ (yâr) = dost, sevgili + ﺍﻥ (-ân) = çoğul eki] → Büyükkepçe.

Yed posterior [< Ar. ﻳﺪ (yed) = el +Lat. posterior = arkadaki] εOph.

Yed prior [< Ar. ﻳﺪ (yed) = el +Lat. prior = öndeki] δOph.

Yed-ül-cevzâ esk. [Ar. ﻳﺪ (yed) = el + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski Cevzâ yıldız kümesi, AVCI] αOri Sağomuz.

Yılanbaşı [çev. < Lat. serpens = yılan + caput (kaput) = baş] YILAN takımyıldızını oluşturan iki yıldız kümesinin birincisi, kıs. Ser1 → Serpens Caput, YILAN.

Yılancıbaşı [çev. < Ar. ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﺣﻮﺍ (hevâ) = yılan yakalayan] αOphRes-ül-avva, Ras alhague, Rasalhague.

Yılankuyruğu [çev. < Lat. serpens = yılan + cauda (kauda) = kuyruk] YILAN takımyıldızını oluşturan iki yıldız kümesinin ikincisi, kıs. Ser2 → Serpens Cauda, YILAN.

Yıldırak [ETürk. yaldıramak = parlamak] αCarAdgır, Süheyl-i yemânî, Süheyl, Kanapus, Canopus, Suhail.

yıldız Bünyesindeki termonükleer olaylar dolayısıyla ışık yayan sâbit gök cismi → ahter, necm, kevkeb, sitâre.

yıldız kümesi Genellikle birbirlerine yakın olan fakat takımyıldız olarak tanımlanmayan yıldızlardan oluşan bir yıldız topluluğu.

Yildun [< ETürk. yultuz = yıldız] δUMi.

Yilduz δUMi →Yildun.

Yilduz [ETurk. yultuz] αUMi Demirkazık.

Yin yang [< Mand. 陰陽 (yin yang) = evrenin iki karşıt öğesi] ιGem. İKİZLER'in, aynı şeyin iki karşıt parçası olarak görülmesi ve aralarındaki çekişmeden kaynaklanan bir addır.

Yitiken esk. [< ETurk. yedegen = yedili] → Büyükkepçe.

Yuë [< Mand. (yue) = Guandong eyaletinde eski bir devlet] ζAql.

Yunuskuyruğu [çev. < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + Osm. ﺩﻟﻔﻴﻦ (delfin) = yunus < Grek. δελφίν (delfin) = yunus] εDelDeneb-ül-delfinî, Amûd-üs-salîb, Deneb dulfim, Aldhanab al dulfim.

Yüzgeç [çev. < Ar. ﺫﻧﺐ (zeneb) = kuyruk + ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina] βCetZeneb-ül-kaytus, Diphda, Deneb kaitos, Rana secunda.