I - İ - J

TAKIMYILDIZLAR

IRMAK, İKİZLER

İKLÎL, İKLÎL-İ CENÛBÎ, İKLÎL-İ ŞİMÂLÎ, İMREET-ÜL-MÜSELSELE

INDUS


YILDIZLAR

Iclarkrau [< Ar. ﺍﮔﻠﻴﻞ (iklîl) = taç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] δSco.

Ikd-i pervîn esk. [Ar. ﻋﻘﺪ (ıkd) = gerdanlık, inci dizisi + Fars. ﭘﺮﻭﻳﻦ (pervîn) = Süreyyâ] → Ülker.

Inâk-üd-dübb esk. [Ar. ﺍﻋﻨﺎﻕ (a’nâk) = boyunlar + ﺩﺏ (dübb) = ayı] ζUMa Örtü.

Inkalunis [< Grek. καλαύροψ (kalavrops) = çoban asası] μ1Boo.

Ira furoris [Lat. ira = öfke + furoris = hiddetli] ηSgr.

Izar [< Ar. ﺍﺯﺍﺭ (izâr) = peştemal] εBoo. Bu ad, Kitab-ül-micestî’de “mizar” olarak kayıtlı adın daha sonra aldığı biçimdir.

İğne [çev. < Ar. ﺷﻮﻟﻪ (şevle) = akrep iğnesi] λScoŞevle, Shaula.

İkikardeş KÜÇÜKAYI takımyıldızında yer alan Yavruceylan (βUMi) ve Gizliceylan (γUMi) yıldızlarından oluşan bir yıldız kümesi → Dü-birâderân, Ferkadeyn, Kutbun bekçileri.

İkiz [çev. < Ar. ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz] αGemKastor, Tev’em, Res-i tevem-i mukaddem, Castor, Apollo.

İkizlerevi αOri Sağomuz. Yıldızın diğer adı olan Betelgeuse’deki geuze (= cevzâ) sözcüğünün AVCI takımyıldızı yerine, eski anlamıyla İKİZLER takımyıldızı olarak yorumlanmasından kaynaklanan bir addır.

İklîl esk. [Ar. ﺍﮔﻠﻴﻞ (iklîl) = taç] AKREP takımyıldızında Akreptacı (βSco), Dschubba (δSco) ve πSco yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın on yedinci konağıdır.

İklîl-ül-akreb esk. [Ar. ﺍﮔﻠﻴﻞ (iklîl) = taç + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] βScoAkreptacı.

İlkağız [çev. < Ar. ﺁﺧﺮ (âhir) = son + ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak] θEriAcamar. Eskiden bu yıldız, IRMAK takımyıldızının ağzı (sonu) olarak görülüyordu. Daha sonra ırmak, Ağız’a kadar uzatıldı ve bu yıldız ağız olmaktan çıktı → Ağız, IRMAK.

İnci [çev. < Lat. gemma = mücevher] αCrB Neyyir-i fekke-i şimâlî, Havenden, Alphecca, Gemma, Gnosia, Asteroth, Ashtaroth.

İncidizisi AVCI takımyıldızında Dizisonu (ζOri), Dizi (εOri) ve Dizibaşı (δOri) yıldızlarının oluşturduğu doğrusal dizi biçimindeki yıldız kümesi → Nizâm.

İncik [çev. < Ar. ﺳﺎﻕ (sâk) = incik] βPegMenkib-ül-feres, Scheat, Seat alferas.

İşaretçiler BÜYÜK AYI takımyıldızında Sırt (αUMa) ve Ayıbeli (βUMa) yıldızlarına verilen özel isim. Bu ad yıldızlara, üzerlerinden kuzeye doğru uzatılan bir hattın yaklaşık olarak Demirkazık’a işaret etmesinden dolayı verilmiştir.

Jabbah [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın] νSco.

Jabhat alakrab [< Ar. ﺟﺒﻬﻪ (cebhe) = alın + ﻋﻘﺮﺏ (akreb) = akrep] ωSco.

Jed posterior Yed posterior.

Jed prior Yed prior.

Jih [?] κPeg.

Juxta [Lat. juxta (yuksta) = yanında, bitişik] εCru. Bu ad, yıldızın GÜNEY HAÇI’nın üzerinde değil de yanında olmasından kaynaklanmaktadır.