ARABACI [çev.< Lat. auriga = savaş arabası sürücüsü]


Diğer adları:

MÂSİK-ÜL-İNÂN [Ar. ﻣﺎﺳﻚ (masîk) = tutan + ﻋﻨﺎﻥ (inân) = dizgin]

MÜMSİK-ÜL-AYNE [Ar. ﻣﻤﺴﻴﻚ (mümsik) = tutan + ﺍﻋﻨﻪ (ainne) = dizginler]

IAU: AURIGA [Lat. auriga = savaş arabası sürücüsü] ; Kodu: Aur ; Genitif: AurigaeKuzey gökkürede bir takımyıldız, koor. (6, 40). Bu takımyıldız, eski zamanlardan beri Fırat havzasında sol elinde bir keçi (→ Keçi, Capella), sağ elinde ise dizgin tutan bir arabacı olarak canlandırılmıştı. Eski Türkler bu takımyıldızı heybeli bir katır olarak görmüşlerdi ve Bayer de yıldızın adını kataloguna bu anlamdaki mullus clitellatus (mullus klitellatus) olarak kaydetmişti.

YILDIZLARI

αAur

Keçi, Kapella, Ayyûk-i yüsrâ, Ayyuk, Uyuk, Ayine, Râkib-üs-süreyyâ, Capella, Alhajoth

βAur

Arabacıomzu, Menkeb-i zî-l-inân, Menkalinan

δAur

Prijipati

εAur

Anz, Haldus, Maaz, Almaaz

ζAur

Azaleh, Sadatoni, Haedus I

ηAur

Haedus II

θAur

Bogardus, Mahasim

ιAur

Alkab, Kabdhilinan, Hassaleh