KARTAL [çev.< esk. Ukab]


TAVŞANCIL [= kartal < ETurk. tavuşgan = tavşan + -cıl = seven]

UKAB esk. [Ar. ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal]

UKAB-İ ÇERH esk. [Ar. ﻋﻘﺎﺏ (ukab) = kartal + Fars. ﭼﺮﺥ (çarh) = gök]

AKAP esk. [< Ar. ukab]

KERKES-İ FELEK esk. [Fars. ﻛﺮﻛﺲ (kerkes) = akbaba + ﻓﻠﻚ (felek) = gökyüzü]

AQUILA IAU [Lat. aquila (akila) = kartal]; Kodu: Aql; Genitif: Aquilae.Gökeşleği üzerinde bir takımyıldız, koor. (20, 5). Kartal, kıralların kuşu olarak bilinir, birçok ülkenin armasında yer alır. Grek esâtîrine göre Zeus’un kuşu da bir kartaldı, onun kapısında bekçilik yapar ve başka birçok görevi yerine getirirdi. Bunların arasında su sunucu Ganimede’yi de kaçırmak görevi vardı → KOVA.

YILDIZLARI

αAql

Uçucu, Nesr-üt-tâir, Tâir, Bâşe-i felek, Altair, Atair

βAql

Kartalboynu, Unk-ül-ukab, Alschain, Alshain

γAql

Şahin, Şahin traz, Tarazed, Tarazet

εAql

Denebokab, Deneb alukab borealis, Woo

ζAql

Deneb elokab, Deneb alukab australis, Yuë

ηAql

Bezek

θAql

Tsen foo

ιAql

Althalimain

λAql

Althalimain

ξAql

Zeneb-ül-ukab

ρAql

Tso ke