T

TAKIMYILDIZLAR

TERÂZİ, TEKBOYNUZ, TAY, TAVŞAN, TAVŞANCIL, TAVUS, TİLKİCİK, TUKAN, TURNA

TINÎN, TEVEMÎM, TESMÎN, TERÂZÛ-İ ÇERH, TERÂZU-İ FELEK, TEKE

TELESCOPIUM, TAURUS, TRIANGULUM, TRIANGULUM AUSTRALE, TUCANA


YILDIZLAR

Tabit [< Ar. ﺛﺎﺑﺖ (sâbit) = yerinde duran] π3Ori.

Tâc-ül-cevzâ esk. [Fars. ﺗﺎﺝ (tâc) = taç + ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = eski Cevzâ takımyıldızı] AVCI takımyıldızında, avcının elinde tuttuğu aslan derisine karşılık düşen ο2Ori, π1-2Ori, Tabit (π3Ori) ve π4-6Ori yıldızlarından oluşan yıldız kümesi.

Tâir esk. [Ar. ﻃﺎﺋﺮ (tâir) = uçan] αAql Uçucu.

takımyıldız Gökkürede yıldızların konumunu daha kolay bulabilmek üzere oluşturulmuş, yıldız kümelerini içeren ve gökküreyi tümüyle kaplayan 88 bölgeden her biri.

takımyıldız ailesi Çeşitli nedenlerle birbirleriyle ilişkili bir aile biçiminde düşünülen takımyıldızların oluşturduğu topluluk → Büyük ayı ailesi, Burçlar kuşağı, Kahraman ailesi, Herkül ailesi, Avcı ailesi, Gök suları, Bayer grubu, Lacaille ailesi.

Talitha [< Ar. ﺛﺎﻟﺘﻪ (sâlise) = üçüncü] ιUMa. Yerli Araplara göre BÜYÜK AYI takımyıldızındaki Tania australis (μUMa), Tania borealis (λUMa), Talitha (ιUMa) ve civarındaki yıldızlar, ceylanların havuzun içine sıçrayışlarını gösteriyordu. Bu sıçrayışlar sıralarıyla anılmaktadır. Bu yıldızın adı, o anlayışla üçüncü sıçrayış anlamındadır → Alhaud.

Talitha australis [< Ar. ﺛﺎﻟﺘﻪ (sâlise) = üçüncü + Lat. australis = güneydeki] κUMaTalitha.

Talitha borealis Talitha.

Tâlî-ün-necm esk. [Ar. ﺗﺎﻟﻰ (tâlî) arkasından giden + ﻧﺠﻢ (necm) = yıldız] αTauArtçı. Ülker’in arkasından giden yıldız anlamındadır.

Tania australis [< Ar. ﺛﺎﻧﻴﻪ (sâniye) = ikinci + Lat. australis = güneydeki] μUMaTalitha.

Tania borealis [< Ar. ﺛﺎﻧﻴﻪ (sâniye) = ikinci + Lat. borealis = kuzeydeki] λUMaTalitha.

Tansık [ETurk. tansug = şaşılacak iş] οCetCollum ceti, Mira. Yıldızın bu adı, parlaklığının 330 günlük bir dönem boyunca azalıp çoğalmasından kaynaklanmaktadır.

Tarazed [< Fars. ﺗﺮﺍﺯﻭ (terâzû) = terazi] γAql Şahin.

Tarazet Tarazed.

Tarf esk. [Ar. ﻃﺮﻑ (tarf) = göz ucu] ASLAN takımyıldızındaki Algenubi (εLeo) ve νLeo yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Ayın dokuzuncu konağıdır.

Tarf βCncAltarf.

Tarîk-üt-tebn esk. [Ar. ﻃﺮﻳﻖ (tarîk) = yol + ﺗﺒﻦ (tebn) = saman] → Samanyolu.

Ta tsun [< Mand. 陳達 (ta tsun) = ?] ψUMa.

Tavusgözü [çev. < Fars. ﭼﺸﻢ (çeşm) = göz + Ar. ﻃﺎﻭﺱ (tâvus) = tavus kuşu] αPavÇeşm-i tavus, Peacock.

Tawk meksura [< Ar. ﻃﻮﻕ (tavk) = gerdanlık + ﻣﻜﺴﻮﺭ (meksûr) = kırık] θCet. Bu ad, eski Arapların BALİNA’nın sırtındaki Altawk (θCet), Dheneb (ηCet), Alnitham (φCet) ve Schemali (ιCet) yıldızlarından oluşan diziyi bir gerdanlık biçiminde görmüş olmalarından kaynaklanan bir addır.

Taygeta [< Grek. öz. Ταΰγετη (Tavgetis) = Atlas’ın yedi kızından biri, uzun boyunlu] 19Tau. Ülker yıldız kümesindeki yıldızlardan biridir.

Tchou [Mand. (çu)= havan tokmağı] αAra.

Tegmen [Lat. tegmen = kabuk] ζCnc.

TegmineTegmen.

Tejat [< Ar. ﺗﺤﻴﺎﺕ (tehiyyât) = selâmlamalar, hayır duaları] μGem. Bu ad, yerli Arapların Propus (ηGem), Tejat (μGem) ve νGem yıldızlarından oluşturdukları ﺗﺤﻴﺎﺕ (tehiyyât) adlı yıldız kümesinden kaynaklanmaktadır.

Tejat prior [< Ar. ﺗﺤﻴﺎﺕ (tehiyyât) = selâmlamalar, hayır duaları + Lat. prior = öndeki] ηGem Tejat.

Tejat posterior [< Ar. ﺗﺤﻴﺎﺕ (tehiyyât) = selâmlamalar, hayır duaları + Lat. posterior = arkadaki] μGemTejat.

Temirkazguk esk. [ETürk. temir = demir + kazguk = kazık] → Demirkazık.

Terebellum [Lat. terebellum < Grek. τετρά πλευρον (tetraplevron) = dört yanlı, kanatlı] ωSgr. Yıldıza bu ad, yanında bulunan üç diğer yıldızla (59Sgr, 60Sgr, ve 62Sgr) birlikte bir dörtgen oluşturduğu için verilmiştir.

Tevâbi’-ül-ayyûk esk. [< Ar. ﺗﻮﺍﺑﻊ (tevâbi’) = tâbi olanlar, izleyenler + ﻋﻴﻮﻖ (ayyûk) = göğün tepesi, Keçi yıldızı] ARABACI takımyıldızının Arabacıomzu (βAur), νAur ve Alkab (ιAur) yıldızlarından oluşan yıldız kümesi. Keçi yıldızı ile birlikte devinen yıldızlar anlamındadır.

Tev’em esk. [Ar. ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz] αGem İkiz.

Tev’em-i muahhar esk. [Ar. ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz + ﻣﺆﺧﺮ (muahhar) = sonraki] βGem Pâye.

Tev’em-i mukaddem esk. [Ar. ﺗﻮﺃﻢ (tev’em) = ikiz + ﻣﻘﺪﻢ (mukaddem) = önceki] αGem İkiz.

Thabit [< Ar. ﺛﺎﺑﺖ (sâbit) = yerinde duran] νOri.

Thahr aldub alakbar [< Ar. ﻇﻬﺮ (zahr) = sırt + ﺩﺏ (dübb) = ayı + ﺍﻛﺒﺮ (ekber) = daha büyük] αUMa Sırt.

Theemin [< Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler] υ1Eri Beemin.

Thuban [< Ar. ﺛﻌﺒﺎﻥ (su’bân) = büyük yılan] αDra.

Thusia Thusia therion.

Thusia therion [< El. θυσια (tisia ) = kurban + θηριο (tirio) = vahşi hayvan] γLup.

Tinnîn-i felek esk. [Ar. ﺗﻨﻴﻦ (tinnîn) = ejderha + Fars. ﻓﻠﻚ (felek) = gökyüzü] → Samanyolu.

Tien kuan [Mand. 天關 (tian guan) = göğün beli] ζTauKeçiyönü.

Tien kwanTien kuan.

Toliman [< Ar. ﻇﻠﻤﺎﻥ (zulmân) = devekuşları] α1Cen Sağayak. Yerli Araplar günümüzdeki ERBOĞA takımyıldızında çeşitli develer görüyorlardı. Ancak bunlardan hangisinin ne olduğu açık değildir. Yıldızın bu adı, söz konusu geleneksel anlayıştan kaynaklanmaktadır.

Torcularis septentrionalis [Lat. torcularis (torkularis) = yağ presi + septentrionalis = kuzeydeki] οPsc. Bu ad Grekçe keten iplik anlamındaki λίνος (linos) sözcüğünün Latinceye yanlışlıkla ezim teknesi anlamındaki ληνός (linos) sözcüğünün karşılığı olarak çevrilmesinden kaynaklanmaktadır.

Tramontana [İt. tramontana = kuzey rüzgârı, yıldız] αUMi Demirkazık.

Trapezium [Lat. trapezium = yamuk < Grek. τραπέζιον (trapezion) = masa] θ1Ori. Bir yamuğun köşelerine yerleşmiş dört yıldızdan oluştuğu için bu adı almıştır.

Tsao fu [<Mand. 天桴 (tian fu) = göğün salcısı] ζCep. M.Ö. 536 yılında Chow hanedanından Mu Wang’ın arabacısı idi.

Tseen ke [< Mand. 天紀 (tian ji) = göğün sicili, yıldız haritası] φVel.

Tseen she [Mand. 天社 (tian she) = göğün sunağı] ηCar.

Tseen yin [< Mand. 天陰 (tian yin) = karanlık gök] δAra ve ζAra.

Tsen foo [<Mand. 天桴 (tian fu) = göğün salcısı] θAql.

Tsih [< Mand. (ce) = kamçı] γCasUyluk.

Tso hea [< Mand. 左轄 (zuo ksia)= arabanın sol dingili] βCrv Kargabeta.

Tso kang [<Mand. 左更 (zuo geng) = soldaki nöbetçi] ε1Ara.

Tso ke [<Mand. 左旗 (zuo ki) = soldaki bayrak] ρAql.

Tsze [<Mand. (zi) = oğul] λCol.

Tsze tseang [<Mand. 次將 (cijian) = korgeneral] ιLeo.

Turais [< Ar. ﺗﺮﺱ (türs) = kalkan] ιCarAspidiske.

Tureis [< Ar. ﺗﺮﺱ (türs) = kalkan] ρPupAspidiske.

Tyl [?] εDra. Bu ad, Bečvář’ın 1951 tarihli Atlas Coeli adlı eserinde yer alıp daha sonra yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir.