KRAL [Sl. крал (kral) = kral]


SEFE esk. [< Fr. Cephée (sefe) < Grek. Κηφεύς (kifeis) = Habeşistan kralı]

KEYFÂVUS esk. [Ar. ﻗﻴﻔﺎﻭﺱ (kifâvus) < Grek. Κηφεύς (kifeis) = Habeşistan kralı]

MÜLTEHîB esk. [Ar. ﻣﻠﺘﻬﺐ (mültehib) = ateşli, tutuşmuş]


CEPHEUS IAU [Lat. < Grek. Κηφεύς (kifeis) = Habeşistan kralı]; Kodu: Cep; Genitif: Cephei.


Kuzey gökkutbuna yakın bir takımyıldız, koor. (22, 70). Sönük yıldızlardan oluşmakla beraber Kifeus gökkutbunun tepesinde oturduğu için göğün en önemli kişisidir. Habeşistan kıralıdır ama bazı gökbilimciler tarafından Mısır firavunu Keops olduğu da öne sürülmüştür. Kasiepeia’nın kocası, zincirli prenses Andromeda’nın babasıdır → CASSIOPEIA, ANDROMEDA.

Kral adı Kifeus’un Habeşistan kralı olmasından kaynaklanmaktadır.


YILDIZLARI

αCep

Adud-ül-mültehîb, Menkib-ül-mültehîb, Alderamin

βCep

Firk, Cenb-ül-mültehîb, Alfirk, Alphirx

γCep

Alrai, Errai

δCep

Mirfak-ı keyfâvus, Alrediph

εCep

Phicares

ζCep

Tsao fu

ηCep

Alagemim

θCep

Alkidr

ιCep

Alvahet

μCep

Errakis, Garnet

νCep

Cor regis

ξCep

Alkurah, Kurhah

ρCep

Kelb-ür-râî, Kalb alrai