KOLTUK [çev.< Ar. ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht]


ALTIKARDEŞ

KRALİÇE [< Sl. кралица (kralitsa) = kraliçe]

ZÂT-ÜL-KÜRSÎ esk. [Ar. ﺫﺍﺕ (zât) = sahibe + ﻛﺮﺳﻰ (kürsî) = taht]

CASSIOPEIA IAU [< Grek. Κασσιέπεια (kassiepia) = Etiyopya kraliçesi]; Kodu: Cas; Genitif: Cassiopeiae.Kuzey gökkutbuna yakın bir takımyıldız, koor. (1, 60). Abdurrahman el Sûfî’nin Kitab-ül micestî’ adlı eserinde çizdiği takımyıldız resminde Kasyopa’nın bir tahtta oturduğunu görüyoruz. Koltuk adı bu tahttan esinlenmiştir.

Esâtîre göre Kassiepia, Habeşistan kralı Kifeus’un karısıdır ve zincirli prenses Andromeda’nın annesidir. Kendisinin, Poseidon’un kızları deniz perileri Nereidlerden daha güzel olduğunu iddia ederek böbürlenmektedir. Bunun üzerine tanrılar tarafından sürekli olarak kuzey kutbunun etrafında dönmeye mahkûm edilir. On iki saat tahtında doğru otururken on iki saat başaşağı tutunmak zorundadır.

Kraliçe adı Kassiepia’nın Habeşistan melikesi olmasından esinlenmiştir.

Altıkardeş adı ise, takımyıldızın çok belirgin altı yıldızından kaynaklanan bir addır.

YILDIZLARI

αCas

Göğüs, Şedir, Sadr-ı zat-ül-kürsî, Kürsî, Schedar, Shedar, Shedir

βCas

Kınalıel, Keff-ül-hadîb, Caph

γCas

Uyluk, Fahz-i zât-ül-kürsî, Sih, Cih, Tsih, Marj

δCas

Diz, Rükbe-i zât-ül-kürsî, Rükbe-t-ül-kürsî, Ruchbah, Rukbah, Ksora

εCas

Baldır, Sâk-ı zât-ül-kürsî, Segin, Navi

ηCas

Achird

θCas

Marfak, Marfark

μCas

Marfak