IRMAK [çev.< esk. nehir]


NEHİR esk. [Ar. ﻧﻬﺮ (nehr) = ırmak)]

ERIDANUS IAU [Lat. < Grek. Εριδανός (eridanos) = İtalya’daki Po nehri]; Kodu: Eri; Genitif: Eridani.Güney gökkürede bir takımyıldız, koor. (3, -20). Bu takımyıldız, farklı kültürlerde kendi bölgelerinde bulunan çeşitli ırmakları göstermiştir. Eski Mısırlılara göre Nil, Tötonlara göre Ren, Frenklere göre Ron, İspanyollara göre Ebro, Çinlilere göre ise sarı ırmak Huang He’dir.

Grek esâtîrine göre güneş tanrısı Helios’un oğlu Fayton gökte dolaşırken arabadan düşer. Eridanos nehri onun için ağlayan kızkardeşleri Helyadların gözyaşlarından oluşmuştur.

YILDIZLARI

αEri

Ağız, Ahernar, Âhir-ün-nehir, Achernar

βEri

Cursa, Dhalim

γEri

Zaurak

δEri

Rana

εEri

Sadira

ζEri

Zibal

ηEri

Azha

θEri

İlkağız, Acamar

ο1Eri

Beid

ο2Eri

Keid

τ2Eri

Angetenar, Anchenet, Hinayat

τ4Eri

Liberfluus, Liberflux

υ1Eri

Theemin

υ2Eri

Beemin

53Eri

Sceptrum