ATLI [çev. < Ar. ﻓﺎﺭﺱ (fâris) = atlı]


KAHRAMAN [Fars. ﻗﻬﺮﻣﺎن (kahramân) = yiğit]

ÜÇLÜ BALIK OLTASI

PERSE esk. [Fr. Persée (perse) < Perseus]

FÂRİS esk. [Ar. ﻓﺎﺭﺱ (fâris) = atlı]

BERŞÂVEŞ esk. [Fars. ﺑﺮﺷﺎﻭﺵ (Berşaveş) = Perseus]

EFLARUS esk. [< Ar. ﺍﻝ ﻓﺎﺭﺱ (el farîs) = atlı]

HÂMİL-İ RE’S-ÜL-GÛL esk. [Ar. ﺣﺎﻣﺎ (hamil) = taşıyan + ﺭﺃﺱ (re’s) = baş + ﮔﻮﻝ (gûl) = hortlak]

IAU: PERSEUS [< Grek. Пερσεΰς (perseis) = Tanrı Zeus’un bir oğlu< İbr. ףרש (paraş) = atlı]; Kodu: Per; Genitif: PerseiKuzey gökkubbede bir takımyıldız, koor. (3, 45). Atlı adı, Grek esâtîrine göre Perseus’un kanatlı at Pegasus’a binmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Grek esâtîrinde Perseus, tanrı Zeus ile ölümlü Danae’nin oğludur ve birçok öyküsü olan bir yiğittir. Kahramanlığı, özellikle yılan saçlı Medusa’nın başını kesmesi ve Kanatlı at Pegasus’un sırtında uçarken zincire bağlı prenses Andromedadeniz canavarı Ketus’tan kurtarması gibi maceralardan kaynaklanmaktadır. Daha sonra Andromeda ile evlenir.

Üçlü Balık Oltası adının, takımyıldızı oluşturan yıldızların uçları kıvrık biçimde dizilişinden esinlenerek verilmiş bir ad olması olasıdır.

YILDIZLARI

αPer

Dirsek, Mirfak-ı süreyyâ, Cenb-i berşaveş, Mirfak, Marfak, Algenib, Alcheb

βPer

Umacı, Şeytanbaşı, Şeytanyıldızı, Neyyir-i res-ül-gûl, Algol, Gorgona, Gorgonea prima, Elghoul

γPer

Menkeb-i bersâveş-i eymen, Alphecher, Alfakhir, Seid

δPer

Basel, Basil, Adid borealis

εPer

Fahz-i berşaves, Adid australis

ζPer

Menkib

ηPer

Süreyyâortası, Vasat-üs-süreyyâ, Miram, Alsaid

θPer

Menkeb-i bersâveş-i eyser

κPer

Süreyyâbileği, Mi’sam-üs-süreyyâ, Misam

νPer

Adad, Adid media

ξPer

Süreyyâomzu, Menkib-üs-süreyyâ, Menkib, Menchib

οPer

Süreyyâsırtı, Âtik-üs-süreyya, Atik, Ati, Alatik, Atiks

πPer

Gorgonea secunda

ρPer

Gorgonea tertia

υPer

Nembus

ψPer

Seif, Alseiph

ωPer

Gorgonea quarta