BALİNA [çev.< Lat. cetus]


KAYTUS esk. [Ar. ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas) < Grek. χίτος (hitos) = balina]

KITAS esk. [< Ar. ﻗﻴﻄﺎﺱ (kaytas)]

CETUS IAU [Lat. cetus (ketus) < Grek. χίτος (hitos) = balina] ; Kodu: Cet; Genitif: Ceti.Gökeşleği üzerinde bir takımyıldız, koor. (2, -10). Ketus, Greklere göre nefret, kıskançlık ve bencillik gibi kötü huyların hepsini birden temsil eden bir varlıktır. Balinadan çok, okyanusun derinliklerinde yaşayıp arada sırada yüzeye çıkan, pis kokulu, yosunlara bulanmış bir canavardır. Bayer onu bir ejderha-balık olarak canlandırmış, Blaeu ise balinaya benzer bir hayvan olarak betimlemişti → ZİNCİRLİ PRENSES, PERSEUS.

YILDIZLARI

αCet

Gaga, Fem-ül-kaytus, Menkar, Menkab, Monkar

βCet

Yüzgeç, Zeneb-ül-kaytus, Diphda, Deneb kaitos, Rana secunda

γCet

Kaffaljidhmah, Kaffaljidm

δCet

Phycea, Phycochroma

ζCet

Vasat-i beden-i kıtas, Dıl-i tâlî-i kıtas, Batın-i kaytus, Baten kaitos

ηCet

Dheneb, Deneb algenubi

θCet

Dıl-i mütekaddim-i kıtas, Altawk, Tawk meksura

ιCet

Deneb kaitos shemali, Schemali

λCet

Menkar

ξCet

Cesed-i kaytus

οCet

Tansık, Mira, Collum ceti

πCet

Alsadr alketus

τCet

Durre menthor

υCet

Aquae abyssi

φCet

Alnitham