BOĞA [çev. < Lat. taurus]


UD esk. [< ETürk. ud = öküz]

SEVİR esk. [Ar. ﺛﻮﺭ (sevr) = boğa]

ÖKÜZ esk. [= boğa]

TAURUS IAU [< Grek. ταύρος (tavros) = boğa] ; Kodu: Tau; Genitif: Tauri.Gök eşleğinin kuzeyinde, burçlar kuşağı üzerinde bir takımyıldız, koor. (4, 15). Boğa takımyıldızı, M.Ö. dördüncü binyıldan M.Ö. on yedinci yüzyıla kadar ilkbahar ılımını gösterdiği için bilinen en eski takımyıldızdır. Çeşitli dönemlerde ve kültürlerde, Mısırlıların Apis’i ve Giritlilerin Minotor’u gibi kutsal boğaları göstermiştir. Grek esâtîrine göre tanrı Zeus, boğa kılığına girerek Sidon (günümüzde Sayda kenti) kıralı Agenor’un güzel kızı Europa’yı kaçırır.

YILDIZLARI

αTau

Artçı, Aldeberan, Eldeberân, Eddeberân, Ayn-üs-sevir, Fenîk, Tâlî-ün-necm, Hâdi-ün-necm, Aldebaran, Parilicium, Cor tauri

βTau

Süsen, Nâtıh, Alnath, Elnath

γTau

Minkar-üs-sevir, Primus hyadum, Hyadum I

δ1Tau

Hyadum II, Secunda hyadum

εTau

Karn-üs-sevr-ül-cenûbî, Ain, Oculus borealis

ζTau

Keçiyönü, Menkeb-i ayyuk, Alheka, Tien kwan, Tien kuan

η2Tau

Ankakuşu, Vasat-üs-sevir, Alcyone

υTau

Karn-üs-sevr-üş-şimâlî

16Tau

Celaeno

17Tau

Electra

19Tau

Taygeta

20Tau

Maia

21Tau

Asterope, Sterope I

22Tau

Asterope, Sterope II

23Tau

Merope

27Tau

Atlas

28Tau

Pleione