İKİZLER [çev.< Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler]


CEVZÂ esk. [Ar. ﺟﻮﺯﺇ (cevzâ) = kara koyun ya da eski Cevzâ yıldız kümesi]

TEVEMÎM esk. [Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler]

SEVEMÂNİ esk. [< Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler]

DÜ-PEYKER esk. [Fars. ﺩﻭ (dü) = iki + ﭘﻴﻜﺮ (peyker) = biçim, yüz]

ETTEV’EMÂN esk. [Ar. ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ (tev’emân) = ikizler]

GEMINI IAU [Lat. gemini = ikizler]; Kodu: Gem; Genitif: Geminorum.Gök eşleğinin kuzeyinde, burçlar kuşağı üzerinde bir takımyıldız, koor. (7, 20). Esâtîre göre ikiz kahramanlar Kastor ve Polluks, gemicilerin koruyucuları olup denizleri korsanlardan ve deniz eşkiyalarından temizlerlerdi. Iason altın postu almaya giderken onun gemisi Argo’ya koruyuculuk etmişlerdi → Castor, Pollux.

Takımyıldıza neden, Avcı'ya ait olan Cevzâ adının verildiği hakkında birçok açıklama bulunmakla birlikte bunların hiç birinin tatmin edici olmadığı öne sürülmektedir. Adın, İncidizisi'nin AVCI'da bulunmasından kaynaklandığı en akla yatkın açıklamadır.

Dü-peyker ise, Farisî esâtirine göre iki başlı, bir bedenli, dört kollu, dört ayaklı bir yaratıktır. Sırt sırta konmuş iki insan gibidir. Sesi kuşa benzer, çok çabuk konuştuğu için söyledikleri bir türlü anlaşılmaz.

YILDIZLARI

αGem

İkiz, Tev’em, Tev’em-i mukaddem, Res-i tevem-i mukaddem, Kastor, Castor, Apollo

βGem

Pâye, Tev’em-i muahhar, Res-i tevem-i muahhar, Polluks, Pollux

γGem

Dağlama, Elhent, Alhena, Almeisan

δGem

Wasat

εGem

Mebsuta

ζGem

Mekbuda

ηGem

Propus, Tejat prior, Praepes

ιGem

Yin yang, Propus

κGem

Alkirkab

λGem

Kebash, Alkibash

μGem

Tejat, Tejat posterior, Nuhatai, Calx, Pish pai

ξGem

Alzir

1Gem

Propus