ÇOBAN [çev. < Lat. bootes < Grek. βούς (vus) = sığır + ώθέιν (otein) = gütmek]


SIĞIRTMAÇ [~ çoban]

AVVA esk. [< Ar. ﻋﺎﻭﻯ (auva) = havlamak]

BOOTES IAU [< Grek. βοητής (voitis) = haykıran]; Kodu: Boo; Genitif: Bootis


Kuzey gökkürede bir takımyıldız, koor. (15, 30). Çobanın güttüğü sığır değil, KÜÇÜKAYI ve BÜYÜKAYI takımyıldızlarıdır. Onları kuzey kutbunun çevresinde gütmektedir.

Takımyıldızın Bootes olan adı, takımyıldızları haykırarak Demirkazık’ın etrafında gütmesinden esinle konmuştur.

Avva olan adı ise köpeklerinin havlamasından esinlenmiş olan bir addır.

YILDIZLARI

αBoo

Ayıcı, Simâk-ür-râmih, Haris-üs-semâ’, Arktürüs, Arcturus

βBoo

Nakkar, Nekkar, Merez, Meres

γBoo

Seginus

εBoo

Mintaka, Izar, Mirak, Pulcherrima, Mizar

ηBoo

Rümh, Mufrid, Muphrid

θBoo

Asellus primus

ιBoo

Asellus secundus

κBoo

Asellus tertius

μ1Boo

Alkalurops, Inkalunis, Clava, Venabulum

φBoo

Ceginus

ρBoo

Hemelein prima, Alhamalain

σBoo

Hemelein secunda, Alhamalain

38Boo

Elmara elmusalsela, Merga, Falx italica