KÜÇÜK AYI [çev.< esk. Dübb-i Asgar]


DÜBB-İ ASGAR esk. [Ar. ﺩﺏ (dübb) = ayı + ﺍﺻﻐﺮ (asgar) = daha küçük]

URSA MINOR IAU [Lat. ursa = dişi ayı + minor = küçük]; Kodu: UMi; Genitif: Ursae Minoris.Kuzey gökkutbunu içeren bir takımyıldız, koor. (15, 70). Miletli Thales bu takımyıldızı milâttan altı yüzyıl önce tanımlamıştı. Grek esâtîrine göre KÜÇÜK AYI, BÜYÜK AYI biçimindeki Kallisto’nun oğlu Arkas’tır ve tanrı Zeus tarafından onunla birlikte göğe yerleştirilmiştir → BÜYÜK AYI.

YILDIZLARI

αUMi

Demirkazık, Kutupyıldızı, Şimal yıldızı, Kuzey yıldızı, Mismâr-ı âhenîn, Dünbâl, Zaneb, Polaris, Alruccabah, Cynosura, Phoenice, Tramontana, Navigatoria, Yilduz, Mismar, Polyarnaya

βUMi

Yavruceylan, Ferkad, Enver-i ferkadeyn, Evvel-i ferkad, Kochab, Kokab

γUMi

Gizliceylan, Ferkad, Ahfâ-i ferkadeyn, Pherkad, Pherkab, Pherkad major

δUMi

Yildun, Gildun, Yilduz

εUMi

Cevn, Urodelus

ζUMi

Alifa alfarkadain

ηUMi

Alasco, Anwar alfarkadain

11UMi

Pherkad minor